Meer ultraorthodoxen bij krijgsmacht in Israël

Het aantal ultraorthodoxe Joden in Israël stijgt snel. Ze hebben aanzienlijk grotere gezinnen dan de overige Israëli’s. Andere Israëli’s ergeren zich eraan dat ze niet in het leger dienen en uitkeringen krijgen. De overheid probeert het aantal ultraorthodoxen dat dient in het leger en de participatie op de arbeidsmarkt te vergroten.

De naar schatting 700.000 ultraorthodoxen, in Israël bekend als charedim (”godvrezenden”), wonen in eigen wijken. De politie sluit deze op sabbat af met hekken af om te voorkomen dat nietsvermoedende automobilisten er per ongeluk inrijden. De mannen wijden hun leven aan de studie van de joodse wet. De vrouwen werken er dikwijls bij, omdat de staatssteun te klein is om van te leven. De charedim hebben hun eigen politieke partijen, die proberen het publieke leven in overeenstemming te brengen met hun interpretatie van de Thora.

Spanningen tussen de charedim en de rest van de bevolking zijn gebruikelijk. De politie sluit de meest ultraorthodoxe wijk in de stad Jeruzalem, de Mea Sjearim, met regelmaat af omdat de demonstrerende charedim brandende vuilcontainers op straat werpen.

Ga voor het volledige artikel naar het RD.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close