Waar is de weg naar Jeruzalem?

Deze week breng ik een bezoek aan Majdal Shams, het druzendorp op de Golan Hoogvlakte. Palestijnse vluchtelingen staken daar zondag de grens over.

Sommige van de druzen hebben met de Palestijnen gesproken, anderen niet. Kassem daalt in zijn auto de weg af naar het dal waar de scheidingslijn ligt. Hij is daar aan het werk in een van de huizen. Vlak bij de grens wordt namelijk volop gebouwd door de druzen.

Hij zegt dat de Palestijnen hem vertelden dat ze terug wilden naar Palestina. Hij schat het totale aantal op 300. “Ze wilden naar Jaffa en Jeruzalem. Ze zijn in totaal vier uur geweest. Onze religieuze leiders spraken met de soldaten. Ze vroegen toestemming de Palestijnen weer terug te leiden.”

Lees hier verder op de website van CvI.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close