‘We zijn net één familie’

In het laatste deel van het artikel vertellen twee jonge Palestijnen, Isa Issawia uit Jenin en Sally Abu Dayyeb uit Beit Jala, waarom ze theologie studeren en wat ze met die studie willen doen in de Palestijnse samenleving.

Sally Abu Dayyeh
Isa Issawi

Ds. Alex Awad vertelt nog over het werk van de Shepherd Society in Betlehem. Deze organisatie werd in 1996 opgericht nadat inwoners van Bethlehem zich tot het BBC wendden en om hulp vroegen.

Volg deze link, en zie onderaan het artikel voor het verhaal van de twee theologiestudenten en de Shepherd Society.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close