Betsy and Philip op de Jesus Trail

Betsy and Philip Fisher Rhodes wandelden vorig jaar op de Jesus Trail tussen Nazareth Village en Kapernaüm. Ze deden dat zoveel mogelijk op een authentieke manier, wat klederdracht en voedsel betreft.

Voor meer info over de Jesus Trail zie hier en de Gospel Trail zie hier en hier. Voor de verschillen tussen beide zie hier.