De zuidelijke vestingstad

Tel Berseba.

Als de Israëlieten zeiden ‘Van Dan tot Berseba’ (Richteren 20:1) bedoelden ze: in het hele land. Ze woonden in het gebied tussen Dan in het noorden tot Berseba in het zuiden. Berseba was dus een grensstad, met de Filistijnen en de Amalekieten als buurvolken. De Israëlieten zagen geen kans het land ten zuiden van het vestingstadje onder controle te houden.

Archeologen denken dat we het bijbelse Berseba moeten zoeken op Tel Beer Sheva, de archeologische heuvel die ongeveer vijf kilometer ten oosten van de moderne woestijnstad Beersjeva in de Negev ligt.

Lees hier verder op de website van CvI.

%d bloggers liken dit: