Richard Vos directeur NEM

Het bestuur van de Near East Ministry (NEM) heeft Richard Vos tot
nieuwe directeur benoemd.

Per 1 maart start Richard Vos als nieuwe directeur bij de NEM. Hij volgt Kees Jan Rodenburg op.

Het bestuur zegt in een persbericht dankbaar te zijn in Richard Vos een inhoudelijk deskundige en enthousiaste directeur benoemd te hebben.

Onder zijn leiding hoopt de NEM in de komende jaren het werk vorm te blijven geven in de snel veranderende wereld van het Midden-Oosten en door te gaan met het geven van onderwijs.

Richard Vos (1968) heeft jarenlang mede leiding gegeven aan de Reveilgemeente in Lelystad. Hij heeft ruime ervaring met werken in de landen in het Midden-Oosten waar de NEM actief is.

Veel mensen uit de achterban van de NEM kennen hem en zijn vrouw door hun medewerking aan Reveilweken en cursussen van de organisatie.

De NEM wil volgens een persbericht van de organisatie vanuit de verzoening in Jezus Christus de ontmoeting met Israël en de Arabische stimuleren vanuit een houding van dienen, leren en bidden.