​Leger stormt huizen binnen: afschrikking of noodzaak?

„De meesten van ons voelen zich thuis veilig. Als de nacht begint, doen we de lichten uit, de deuren op slot en zitten we binnen met onze families, in de wetenschap dat we binnen onze vier muren veilig zijn voor de buitenwereld.”

Zo begint het rapport van drie Israëlische mensenrechtenorganisaties over de militaire invallen van Palestijnse woonhuizen. De organisaties zijn Yesh Din („Er Is Recht”), Artsen voor de Mensenrechten Israël, en Breaking the Silence (De Stilte Doorbreken). De laatste groep bestaat uit ex-militairen die hun mond open doen – over wat hun militaire eenheden de Palestijnen hebben aangedaan.

Maar het gevoel van veiligheid wordt Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever onthouden. Daar vallen bijna elke nacht en door het gehele gebied, bewapende Israëlische soldaten Palestijnse huizen binnen.

Gevallen

Het rapport heeft betrekking op 128 gevallen van huiszoekingen in de periode van maart 2018 tot mei 2019. Yesh Din nam getuigenissen af van 158 Palestijnse mannen en vrouwen. Om hoeveel invallen het elke nacht gemiddeld ging is niet bekend.

Het leger baseert zich op internationaal recht. Dat biedt de militaire commandant van de bezettende macht het recht om de orde te handhaven. Toestemming van een rechter –waarbij het leger een reden moet opgeven voor een huisinval– is niet nodig.

Het rechtssysteem biedt volgens het rapport „Palestijnen geen bescherming tegen willekeurige, onrechtvaardige en onnodige invallen in hun privévertrekken.” De rapporteurs stellen verder dat het leger hun macht gebruikt om huizen binnen te vallen zonder enige concrete verdenking, of zodra er extreem zwakke verdenkingen tegen de bewoners bestaan. „Daarbij schendt het ernstig de rechten van volwassenen en kinderen en ondermijnt het hun geestelijke gezondheid.”

Aanwezigheid

De invallen dienen soms ook slechts om af te schrikken, of om, in militair jargon „de militaire aanwezigheid te laten voelen”.

De meeste invallen gebeuren tussen middernacht en vijf uur ’s morgens. „Meestal beginnen invallen met soldaten die luid schreeuwen en op deuren bonzen. Meestal doet een wakker geworden familielid de deur open, gebeurt dat niet dan trappen soldaten die zelf open of ze gebruiken daarvoor gereedschap.” De inval duurt gemiddeld een uur en twintig minuten. Van de families zei 64 procent dat de soldaten zich meer dan eens toegang verschaften.

Het kantoor van de woordvoerder van het leger schrijft in een reactie dat het binnengaan van de huizen van Palestijnse bewoners in Judea en Samaria wordt uitgevoerd conform de wet die voor dat gebied geldt. Die wet eist geen uitgifte van een voorafgaande gerechtelijk bevel.

Explosieven

De acties dienen volgens het leger veiligheids- en operationele doelen. Ze zijn bedoeld om terroristische activiteiten tegen Israëlische doelen te voorkomen. „Door deze operaties zijn honderden terroristen gearresteerd en veel wapens en explosieven in beslag genomen. Ook sommen geld die bedoeld waren voor terreurorganisaties, werden in beslag genomen.”

Het leger zegt verder dat de maatregelen zijn genomen overeenkomstig met de autoriteit die het heeft onder de Israëlische wet. Ze worden volgens het leger genomen „met behoud van de volledige burgerrechten en de waardigheid van de Palestijnse inwoners.”

Het aantal invallen hangt af van het niveau van terroristische dreigingen en de operationele noodzaak om terroristische acties tegen Israëlische doelen te voorkomen. Verder zegt het leger dat de bewering dat het leger huizen binnenvalt zonder specifieke verdenkingen „volkomen onjuist” is.

Beeld: B’Tselem

#IsraelIngezoomd: elke week vanuit Jeruzalem in het RD. 


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close