Publicaties

Hoe groot mag Israel worden (1)

Hoe groot mag Israël worden? De spanning tussen de landbelofte en politieke realiteit

Een heldere visie op een van de heetste hangijzers van nu: de relatie tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Waar moeten de grenzen van Israël en van de Palestijnse gebieden liggen? Om deze vraag worden oorlogen gevoerd en blazen mensen zichzelf op. Alfred Muller gaat uitgebreid in op de politieke dilemma’s rond de toekomst van de Westelijke Jordaanoever en de Golan. Hij bespreekt ook de gecompliceerde status van Jeruzalem.

Kijk hier voor de besprekingen van dit boek.

* * *

Land en vrede

Land en vrede: Jood en Arabier in verleden, heden en toekomst
door Gijs Lammerts van Bueren, Wim Hoogendijk en Alfred Muller

De titel van de uitgave ‘Land en vrede’ is een alternatief voor het veelgehoorde ‘land voor vrede’. De auteurs willen daarmee niet zozeer politieke stelling nemen tegen ontruimingsbeleid van de Israëlische regering, maar wel de verwachting verwoorden dat de God van Israël land én vrede bedoeld heeft voor Israël en de volken. De auteurs nemen de lezer mee naar opmerkelijke bijbelse beloften voor het Midden-Oosten en geven een samenvatting van de geschiedenis tussen Jood en Arabier.

* * *

1 (1)
Israël verenigt de naties: de houding van de VN tegenover de Joodse natie 

Deze nieuwe MO-brochure gaat over de houding van de VN tegenover de joodse natie. Dat het niet botert tussen Israël en de VN, weet bijna iedereen. Maar wat is er precies aan de hand? De auteur, die beroepshalve de politiek van Israël nauwlettend volgt, beantwoordt deze vraag in een kritische analyse van de betrekkingen tussen Israël en de VN.
Hierbij komen onder meer ter sprake:
De cruciale rol van de VN bij de oprichting van Israël; het isolement van Israël binnen de VN; de buitenproportionele aandacht die de VN geeft aan het Arabisch-Israëlische conflict; de bekende resolutie 242 en het daaraan verbonden concept van ‘land voor vrede’; de veroordeling van het zionisme; de vraag of een VN-leger op gaat trekken naar Jeruzalem.
In de appendices onder andere aandacht voor het stemgedrag van Nederland bij de anti-Israël resoluties.

* * *

Geloven en zien (1)
Geloven en zien: Protestanten ontdekken de heilige plaatsen

Kunnen de traditionele heilige plaatsen in Israël en de Palestijnse gebieden een betekenis hebben voor protestanten? Dat is de vraag die centraal staat in dit boekje. De auteur komt tot de conclusie dat deze plaatsen, die onder beheer staan van katholieke en orthodoxe christenen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan kennis over de tijd van de Bijbel en de kerkgeschiedenis. Bovendien zijn ze van geestelijke waarde. In protestantse kringen bestaat een toenemende waardering voor deze plaatsen.

Voor een recensie, volg deze link.

* * *

Bovenstaande  publicaties zijn verschenen in de Midden-Oosten Reeks van de NEM. Om te bestellen volg deze link

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close