Zoon van Hannah

Stanley Hauerwas is een vooraanstaand theoloog en ethicus. In zijn boek Hannah’s Child geeft hij een beschrijving van zijn leven. Ook de ontwikkeling van zijn denken en werk komen uitgebreid aan bod.

Hauerwas wordt in 1940 in Texas geboren in een metselaarsgezin. Zijn moeder had een soortgelijk gebed gebeden als de moeder van de profeet Samuel. Vandaar de titel. In zijn jongensjaren werkt hij als metselaar.

Nadat hij zijn milieu verlaat en de academische wereld ingaat, blijft zijn achtergrond invloed uitoefenen. In het boek gebruikt hij soms krachttermen die we eerder van bouwvakkers verwachten dat van professoren. Hij is tegelijkertijd een groot intellectueel en een gewone man – of misschien beter gezegd, een gewoon kerkmens.

Notre Dame
Hij krijgt een benoeming aan de katholieke Notre Dame Universiteit. Later gaat hij over naar de Duke Universiteit.

Hij noemt de belangrijke theologische en filosofische werken die hij leest. Van invloed zijn onder meer Karl Barth en John Howard Yoder. Evenals Yoder hangt Hauerwas de geweldloosheid aan – in navolging van Jezus.

Ook geeft hij een beschrijving van hoe en onder welke omstandigheden zijn diverse werken tot stand kwamen. Hij reflecteert kritisch op de kerk en de westerse cultuur. Hij richt zich in zijn werken niet alleen op mede-academici, maar ook op de gewone christenen.

Wat we natuurlijk al lang wisten van zijn boeken en interviews, wordt in deze autobiografie bevestigd. Dat is dat Hauerwas een origineel en zelfstandig denker is. En dat is wat hem zo boeiend maakt, al zullen vele lezers het niet in alles met hem eens zijn.

Familieleven
Hij gaat ook uitvoerig in op zijn familieleven. Hij trouwt met Anne, een vrouw die later psychisch ziek blijkt te zijn. Hij doet vele jaren lang zijn best er het beste van te maken en haar te helpen. Tenslotte loopt ze bij hem weg. Later trouwt hij met Paula. Zijn eerste vrouw sterft later aan een hartaanval. Ook geeft hij een beschrijving van zijn relatie met zijn zoon Adam.

Wat ik bijzonder waardeer is dat hij met warmte over collega’s, vrienden en familieleden schrijft. Ook als hij hartgrondig met hen van mening verschilt – en conflictsituaties komen voor – blijft hij met respect over hen spreken. Zo kan het ook.

Aanrader

Het boek is een aanrader voor wie geïnteresseerd is in theologie in het algemeen en de werken van Hauerwas in het bijzonder. Het leest gemakkelijk en het bleef mij van begin tot einde boeien. Maar ik betwijfel of het raadzaam is het boek in het Nederlands te vertalen. Ik vrees dat de markt daarvoor te klein is.

Jammer is alleen dat uitgever Eerdmans het boek niet van een index heeft voorzien. Als de lezer wil weten wat hij ook alweer over een andere theoloog of filosoof of een bepaald boek zei, moet dus flink bladeren in het 288 pagina’s tellende boek.

Hauerwas, Stanley. Hannah’s Child: A Theologian’s Memoir. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010.

Voor een fragment van een interview met Hauerwas, zie hier.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close