Veel Palestijnse christenen voor eigen staat

BETHLEHEM – De meeste christenen en kerkleiders op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook steunen de Palestijnse poging om volledige staatsrechten bij de Verenigde Naties te krijgen.

Dat schrijft de Palestijnse voorganger ds. Alex Awad in een aan christenen gerichte brief. Awad is voorganger van een baptistenkerk in Oost-Jeruzalem, docent aan het Bethlehem Bible College en directeur van de charitatieve instelling Shepherd Society in Bethlehem.

Palestijnse christenen zijn niet voor een Palestijnse staat omdat ze tegen Israël of de Verenigde Staten zijn, betoogt Awad. Ze geloven echter dat ze geen toekomst hebben in het Midden-Oosten als het Arabisch-Israëlische conflict niet wordt opgelost. En zonder een Palestijnse staat zal er geen einde komen aan dat conflict.

„De politieke onrust in Palestina en de naburige landen heeft vele christenen ertoe gedreven hun vaderland te verlaten en toevlucht te zoeken in westerse landen”, schrijft Awad. „Deze trend zal doorzetten totdat de politieke chaos die voortvloeit uit het Arabisch-Israëlische conflict wordt beëindigd.”

Sommige christenen aarzelen om de Palestijnse poging om onafhankelijkheid te krijgen te steunen, omdat ze bang zijn dat deze leidt tot een militante islamitische staat. Maar het is de meest seculiere, progressieve en niet-gewelddadige tak van de Palestijnse bevrijdings­organisatie PLO die de poging om soevereiniteit te verkrijgen in gang heeft gezet.

Awad gelooft dat als de Palestijnse Autoriteit er „door Amerikaanse en Israëlische politieke manoeuvres” niet in slaagt een onafhankelijke Palestijnse op te richten, de seculiere Palestijnse regering zal vallen. Alleen Hamas blijft dan nog over om de Palestijnse strijd voor onafhankelijkheid te leiden. „Dat betekent niets goeds voor Israëliërs, Palestijnen, toekomstige vredesonderhandelingen en de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten.”

De broer van Alex Awad, 
dr. Bishara Awad, directeur van het Bethlehem Bible College, hecht niet veel waarde aan wat er vrijdag gebeurt. „Er zijn al veel verklaringen over Palestina aangenomen bij de Verenigde Naties, maar niet een van de resoluties is uitgevoerd. Als de VN Palestina als staat erkennen, betekent dat nog niet dat wij een staat krijgen. Ik raad de mensen aan niet te veel hoop te hebben.”

Awad verwacht niet dat er geweld zal uitbreken de komende dagen. Misschien dat er wat feestgevierd wordt op straat. Hij zegt dat hij niet weet wat er zal gebeuren, maar hij acht het niet nuttig meer dat er een Palestijnse staat wordt opgericht. Het meeste land op de Westelijke Jordaanoever is in het bezit van de Israëliërs.

„We willen vrede tussen Israëliërs en Palestijnen. We moeten samenwerken en samenleven. De enige manier om dat te bereiken, is door verzoening en het gesprek met elkaar.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close