Bethlehem Bible College: studeren in een christelijke omgeving

Met slechts een paar dollarbiljetten op zak en negen studenten begon dr. Bishara Awad 32 jaar geleden het Bethlehem Bible College. Inmiddels zijn er 380 Palestijnen aan de opleiding afgestudeerd. Ze vervullen leidinggevende posities in de Palestijnse kerk. Volgend jaar draagt de 72-jarige directeur Awad de fakkel over aan ds. Jack Sara.

Achter een reusachtig bureau in de administratiegebouw van het Bethlehem Bible College (BBC) zegt dr. Awad dat het college het cursusjaar deze maand begon met 54 nieuwe studenten. Dertien van hen volgen de studie theologie, 18 doen mediastudies en 23 volgen de studie voor gids. In totaal staan er meer dan honderd studenten ingeschreven.

ALMU20110905_2529 (1).jpg

De lessen op het BBC beginnen met een dagopening, zang en gebed. Twee keer per week wonen de studenten een dienst in het college bij. „We willen graag dat de studenten groeien in hun relatie met God. Het gaat ons er niet om hun kerkelijke achter­grond te veranderen. We willen alleen dat ze betere christenen worden.”

Tachtig procent van de studenten komt uit de orthodoxe, rooms-katholieke of grote protestantse kerken, 20 procent is van evangelischen huize. De docenten en de andere personeelsleden zijn allemaal evangelisch. „Wij zijn interkerkelijk”, zegt dr. Awad. „Op zondag is de school gesloten. We vragen iedereen dan naar de eigen kerk te gaan. Op deze wijze houden we een goede relatie met elke kerk.”

De mediaopleiding laat elk jaar ook enkele moslimstudenten toe. „Ze horen hoe evangelische christenen denken. Ze respecteren ons. Er is een verandering in hun hart opgetreden, maar ze hebben het christelijk geloof nog niet beleden.”

Baan

In totaal zijn er 380 studenten afgestudeerd. Dr. Awad zegt dat de meeste afgestudeerden geen problemen hebben om een baan te vinden. Velen die een theologieopleiding hebben afgerond, keren terug naar hun kerken om extra training te ontvangen, zodat ze ingezegend kunnen worden als voorgangers. In Jeruzalem, Nazareth, Ramallah en Zababdeh staan inmiddels predikanten die hun opleiding hebben genoten aan het Bible College.

ALMU20110905_2552.jpg

Het Palestijnse ministerie van Onderwijs geeft sommige afgestudeerden een baan als leerkracht christelijk onderwijs. De wet bepaalt namelijk dat een school een leerkracht moet benoemen om kinderen uit christelijke gezinnen les te geven in het christelijk geloof.

Awad heeft de achterliggende jaren zegen op zijn werk gezien, maar problemen waren er eveneens. Bijvoorbeeld „de financiële uitdagingen”, die altijd weer opduiken. Toch werd altijd weer in het benodigde voorzien. Het jaarbudget van de school is ruim 1 miljoen dollar. Van dat bedrag moet 80 procent van donors komen. De rest is afkomstig uit collegegelden, opbrengsten van het cadeauwinkeltje en inkomsten van het gasten­verblijf. „Zonder de hulp van de kerken zouden we niet door kunnen gaan. We zijn er dankbaar voor dat ze naast ons staan. De laatste tijd is er echter wel sprake van een teruggang, door de economische crisis.”

Awad en andere docenten van de school maken geregeld reizen om fondsen te werven en om gebed voor de opleiding te vragen. „Dat laatste is het belangrijkste.”

Het BBC heeft in Bethlehem vier gebouwen die bij elkaar staan. Voor het nieuwste pand heeft de school een lening afgesloten. De kosten bedroegen 2,8 miljoen dollar, waarvan 90 procent is afbetaald. Het gebouw heeft een aula, vergaderzalen, repetitieruimtes voor het koor van het college en klaslokalen.

ALMU20110905_2461.jpg

Het BBC heeft ook een dependance in Nazareth en er zijn plannen om er een te openen in Ramallah. Verder hoopt de leiding van het college dit jaar in samenwerking met de Associatie voor Theologisch Onderwijs in het Midden-Oosten afstandsonderwijs aan te bieden via internet. „Dit is bestemd voor Arabischsprekende studenten overal in het Midden-Oosten. Hopelijk hebben we binnen een jaar een serie cursussen beschikbaar. Met dit programma haal je een bachelorgraad. We hopen dat ook moslims hier gebruik van zullen maken en zo de Bijbel gaan bestuderen.”

Opvolger

Twee jaar geleden deelde Awad (72) het bestuur mee dat hij als directeur af wil treden. Een commissie benoemde ds. Jack Sara van de Alliance Church in Jeruzalem tot zijn opvolger. Dit jaar begint ds. Sara als adjunct-directeur en op 1 september 2012 zal hij tot directeur worden benoemd. Dr. Awad is van plan om na zijn afscheid reizen naar het buitenland te blijven maken om de belangstelling voor het instituut warm te houden.

In een andere kamer in het administratiegebouw bevindt zich het kantoor van ds. Sara. Hij deed ooit een bacheloropleiding aan het BBC en volgde daarna een masteropleiding pastorale studies in de Filipijnen. Daarna werd hij benoemd tot voorganger van de Alliance Church in Jeruzalem.

Enkele jaren geleden voelde hij zich geroepen om zich landelijk in te zetten voor de Evangeliedienst. Dat is het directeurschap aan het BBC geworden. Een van de uit­dagingen waarvoor hij zich geplaatst ziet, is de opleiding beter af te stemmen op de samenleving en de kerken. Dat zal nog meer kerken stimuleren om toekomstige leiders naar het BBC te sturen.


„Buitenlanders negeren Palestijnse christenen”

De meeste studenten aan het Bethlehem Bible College (BBC) komen uit de drie Palestijnse steden ten zuiden van Jeruzalem: Beit Sahur, Bethlehem en Beit Jala. Deze plaatsen tellen relatief veel christenen. Christenen vormen overigens niet meer dan ongeveer 2 procent van de Palestijnse bevolking.

De studenten die van elders op de Westelijke Jordaanoever komen, verblijven in het studentenhuis van het BBC. Dat geldt bijvoorbeeld voor de derdejaarsstudent theologie Isa Issawia uit Jenin. Eén keer per maand gaat hij naar huis. De reis duurt twee uur of langer. Hij heeft daarvoor zelfs een reisvergunning nodig. Issawia schat het aantal christenen in Jenin op twintig. Zababdeh, een stad niet ver van Jenin, telt echter ongeveer 2500 christenen.

ALMU20110905_2524.jpg

Isa Issawia besloot theologie te gaan studeren uit interesse en omdat hij meer over zijn geloof wilde weten. Met name kerkgeschiedenis vindt hij interessant. Hij meent dat buitenlandse christenen de Palestijnse christenen te veel negeren. „Ze weten alles over Israël, maar over de Palestijnen en hun geloof niets. Ze hebben het idee dat er alleen moslims in Palestina leven. En ze denken dat hier allemaal terroristen wonen.” Hij noemt zijn relatie met moslims goed. De meeste van zijn vrienden zijn moslims.

Als hij de vierjarige studie heeft afgerond, wil hij terugkeren naar Jenin en een baan zoeken, mogelijk in een slagerij. In de episcopaalse (anglicaanse) kerk St. Matthew’s in Zababdeh hoopt hij daarnaast vrij­willigerswerk te doen als jeugdwerker.

ALMU20110905_2514.jpg

Voor derdejaarsstudente theologie Sally Abu Dayyeb is het geen probleem om elke dag naar huis te reizen. Ze woont in Beit Jala, op vijf minuten afstand van Bethlehem. Haar vader komt uit Bethlehem, haar moeder uit Jeruzalem. Haar Europese uiterlijk is ook te verklaren: „Mijn grootvader is afkomstig uit Griekenland.”

Ze kwam op het idee om theologie te studeren toen ze de Bijbel onderzocht en anderen haar aanmoedigden. Dayyeb vindt het belangrijk om veel van het christendom af te weten. Na de opleiding heeft ze een goede kans lerares christelijk geloof te worden. Ze denkt dat ze ook terechtkan bij christelijke organisaties. Wat ze het liefst zou doen, is preken, maar Dayyeb begrijpt dat dat een probleem is in haar cultuur. Op het BBC heeft de studente het goed naar haar zin. „Ik vind de sfeer op deze opleiding vriendelijk. We zijn net één familie.”


Shepherd Society

In het gebouw van het Bethlehem Bible College (BBC) bevindt zich ook de Shepherd Society. Deze organisatie werd in 1996 opgericht nadat inwoners van Bethlehem zich tot het BBC wendden en om hulp vroegen. De Palestijnse Autoriteit verstrekt de bevolking weliswaar sociaaleconomische hulp, maar deze is onvoldoende.

Ds. Alex Awad, voorganger van een baptistenkerk in Oost-Jeruzalem en docent Nieuwe Testament aan het BBC, is directeur van de charitatieve organisatie. De Shepherd Society heeft een eigen begroting en bestuur.

ALMU20110905_2557 (1).jpg

Christenen wereldwijd steunen de Shepherd Society. Hoeveel hulp er kan worden verstrekt, hangt af van wat er binnenkomt. In 2010 was dat bijna 50.000 euro. De organisatie biedt hulp aan zowel christenen als moslims, nadat een sociaal werkster een hulpvraag heeft beoordeeld. De organisatie deelt voedselbonnen uit, biedt werklozen de kans bij derden iets te verdienen, brengt arme gezinnen in contact met gezinnen in het buitenland die ze willen sponsoren, betaalt rekeningen van bijvoorbeeld het elektriciteits­bedrijf en de apotheek. Ook betaalt ze schoolgeld voor ouders die hun kinderen naar christelijke scholen sturen; dit onderwijs is duurder dan dat op de openbare scholen.

Ds. Alex Awad laat het kleding­magazijn zien. De kleren zijn bestemd voor Palestijnen die te weinig geld hebben om zelf kleding te kopen. Groepen die het BBC bezoeken, nemen de kleding mee. Dat zijn er overigens niet veel. In augustus kwam er geen enkel gezelschap op bezoek, in het najaar verwacht ds. Awad enkele groepen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close