Siloam

Siloam. Foto: © Alfred Muller, all rights reserved

De gemeente Jeruzalem wilde in 2004 in de Arabische wijk Silvan ten zuiden van de Oude Stad van Jeruzalem rioleringsbuizen vernieuwen. De gevolgen voor de archeologie waren groot. De archeoloog die toezicht hield, Eli Shukrun, zag dat er traptreden zichtbaar werden.

De Oudheidkundige Dienst stelde een onderzoek in. Het bleek dat de traptreden aangelegd waren aan een kant van een vijver. De archeologen identificeerden de vijver als het badwater van Siloam (Shiloach in het Hebreeuws).

De treden bleken uit twee lagen te bestaan. De onderste laag is bepleisterd, de tweede laag bestaat uit stenen. Uit vondsten van munten concluderen archeologen dat de onderste laag is aangelegd in het begin van de eerste eeuw voor Christus en dat de vijver tijdens de eerste Joodse opstand tegen de Romeinen (66-70 n.Chr.) nog in gebruik was.

Archeologen hebben ook  een deel van de weg opnieuw opgegraven waarover waarschijnlijk de pelgrims liepen toen zij naar de tempel trokken. De weg verbindt het Badwater van Siloam met de Tempelberg. Het bestaan van deze weg was al bekend. Aan het einde van de negentiende ontdekten archeologen van het Britse Palestine Exploratie Fonds de passage al. Nadat ze de weg hadden opgegraven vulden ze deze weer op met aarde. Andere delen van dezelfde weg werden in 1937 en in de jaren zestig blootgelegd en vervolgens weer bedekt.

Het is niet precies bekend waarvoor het Badwater van Siloam gebruikt werd in de tijd van Jezus. Zeker is dat tijdens de de tienduizenden pelgrims die tijdens de drie grote Joodse feesten (Pesach, Pinksteren en Loofhutten) naar Jeruzalem trokken, water nodig hadden. Het kan zijn dat het badwater als ritueel bad heeft gediend. Voordat de pelgrims de tempel betraden, moesten ze een rituele reiniging ondergaan.

Het gedeelte dat is herontdekt bevindt zich op een afstand van 550 meter ten zuiden van de Tempelberg.  Het Badwater van Siloam wordt genoemd in Johannes 9. Jezus genas op deze plek een blinde man.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close