Patriarch: Bescherm minderheden Midden-Oosten

JERUZALEM – De Latijnse patriarch van Jeruzalem, mgr. Fouad Twal, sprak woensdag voor de media. Foto: Alfred Muller

JERUZALEM – De Latijnse patriarch van Jeruzalem, mgr. Fouad Twal, heeft woendag tijdens zijn kerstboodschap de autoriteiten in het Midden-Oosten opgeroepen de minderheden te beschermen. Hij zei dat met het oog op de situatie van christenen in de Arabische landen waar grote omwentelingen plaatsvinden.

De patriarch legde er de nadruk op dat christenen niet uitgesloten zijn van de bewegingen die meer vrijheid en democratie eisen. De betogers wilden volgens hem verandering, namelijk meer waardigheid, vrijheid en werk. “We moedigen deze opstand aan.”

Hij zei ook dat de oosterse katholieke patriarchen de gelovigen hebben gevraagd een dag aan te wijzen voor gebed voor verzoening en vrede in het Midden-Oosten.

Het kerkhoofd verklaarde met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse conflict dat er een tweestatenoplossing dient te komen, met veiligheid en internationaal erkende grenzen. Hij zei ook dat een keuze voor de ene partij geen keuze tegen de andere partij is. “Ik geloof ten stelligste vandaag meer dan ooit, dat onderhandelingen de beste manier zijn om het conflict op te lossen.”

Het patriarchaat is ook bezorgd over de emigratie van Arabische christenen. “Ze moeten begrijpen dat hun presentie in dit land een missie is. Aan elke missie zijn obstakels en offers verbonden. Dat moeten ze accepteren. Om de emigratie te beperken is vrede en een normaal leven nodig. Een normaal leven is nu onmogelijk vanwege het conflict.”

Terwijl het aantal Arabische christenen in de Palestijnse gebieden afneemt, neemt in Israël het aantal christenen dat noch Israëlisch, noch Arabisch is, toe. Twal wees erop dat de er naar schatting 230.000 buitenlandse werknemers en 30.000 asielzoekers in Israël wonen, waarvan de grote meerderheid christen is. Ze wonen vooral in een Hebreeuwssprekende Joodse omgeving.

De patriarchale vicaris pater dr. David Neuhaus, die is aangesteld voor de Hebreeuwssprekende katholieke gemeenschap, zei dat de buitenlandse werknemers en asielzoekers het armste deel van de bevolking vormen. “Het Hebreeuwssprekende vicariaat staat voor een enorme uitdaging in verband met het coördineren van de religieuze dienstverlening aan deze groep en het geven van christelijke vorming aan duizenden kinderen die in feite christen zijn. Het is een fascinerende uitdaging omdat we met een bevolkingsgroep omgaan die veel meer thuis is in de Israëlische Joodse seculiere cultuur dan in de kerk.”

(Dit artikel verscheen ook in het RD).

* * *

Hoor de uitnodiging van de patriarch Bethehem te bezoeken en daar de christenen te ontmoeten.

http://soundcloud.com/user3956799/his-beatitude-fouad-twal

%d bloggers liken dit: