Waarom Israël geen aanval moet uitvoeren op Iran

“De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak (l.) en zijn Amerikaanse ambtgenoot Leon Panetta (r.) Foto: Israëlische Ministerie van Defensie.”

Israëlische leiders hebben reden bezorgd te zijn over Iran. Iraanse politici hebben gezegd dat Israël dient te verdwijnen. Alles duidt erop dat Iran voorbereidingen treft om nucleaire wapens te kunnen ontwikkelen. Israël moet er rekening mee houden dat Iran deze wapens straks gaat gebruiken.

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta, aan Israël deze week had echter als doel Israël ervan te overtuigen geen aanval uit te voeren op Iran. In plaats daarvan zou Israël op de Verenigde Staten moeten vertrouwen. Panetta: „Wij zullen Iran niet toestaan een nucleair wapen te ontwikkelen. Punt uit.”

Slechts zeer weinigen hebben toegang tot de data op grond waarvan Israëlische leiders in de komende weken of maanden beslissingen nemen. We weten dus niet alles. Maar een aantal deskundigen –mensen die bij de veiligheid hebben gediend– zeggen dat een aanval te riskant is. Zij voeren verschillende redenen aan.

Eén: het is onzeker hoe succesvol een militaire operatie zal zijn. Een luchtaanval op de nucleaire faciliteiten zal het Iraanse bewapeningsprogramma hooguit met een paar jaar vertragen.

Twee: een aanval zal een tegenaanval uitlokken van Iran en mogelijk van Iraans bondgenoten Hezbollah, Hamas en Syrië. Defensiebronnen schatten dat daarbij in Israël 200 tot 500 burgerdoden zullen vallen.

Maar er is een grote onzekerheidsfactor. De burgerbevolking is onvoldoende beschermd. De regering heeft bijvoorbeeld verzuimd de hele bevolking van materiaal – bijvoorbeeld gasmaskers– te voorzien dat nodig is om bij een gasaanval de overlevingskansen te vergroten.

Drie: met een aanval gaat Israël tegen de wensen van de internationale gemeenschap in, inclusief tegen die van zijn belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. Deze landen willen sancties meer tijd geven. De sancties veroorzaken ernstige schade aan de Iraanse economie en zullen de Iraanse leiders dwingen hun plannen te wijzigen.

Vier: een aanval zal leiden tot hogere energieprijzen en dus tot een verdieping van de wereldwijde economische crisis. Landen zullen Israël de schuld geven van de malaise. Ze zullen Israël beschouwen als het werkelijke probleem in het MiddenOosten.

Vijf: Iran zal na een aanval hard aan de productie van kernwapens gaan werken. Het zal deze als noodzakelijk beschouwen om het land te verdedigen tegen agressors van buitenaf.

Israëlische leiders zijn zich gelukkig van deze risicofactoren bewust. Er is geen reden om aan te nemen dat Panetta niet serieus is. Een nucleair bewapend Iran heeft potentieel namelijk grote gevolgen voor de westerse veiligheid en economie. De VS heeft de capaciteit Iran tegen te houden. Israël niet.

(Dit artikel verscheen in het RD in de rubriek ‘Israël Ingezoomd’. Elke week commentaar uit Israël op gebeurtenissen in het Midden-Oosten.)

Een gedachte over “Waarom Israël geen aanval moet uitvoeren op Iran

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close