Opzienbarende vondst in Susita-Hippos

Archeologen hebben bij opgravingen in Susita (Hippos) een afbeelding van een bewoner gevonden uit de derde eeuw. Het gezicht van de bewoner was uitgehouwen in een grafsteen.

“Ik tilde een steen op die een stuk gegraveerd basalt bedekte”, vertelt de directeur van de opgravingen, dr. Michael Eisenberg van het Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Haifa. “Ik realiseerde me dat in de steen een gezicht te zien was van iemand uit Susita die me aanstaarde.”

Het opgraven van de grafsteen met de afbeelding van een van de vroegere bewoners. Foto’s: Universiteit van Haifa

Eisenberg vond de bijzondere steen toen de onderzoekers het fort opgroeven, dat diende om de hoofdingang naar Susita te beschermen. Eisenberg twijfelt er niet aan of de steen werd oorspronkelijk gebruikt bij een graf. De bewoners gebruikten de steen later blijkbaar voor de bouw van de muren van het fort.

Romeinse periode

“De uitgehouwen steen is het werk van een plaatselijke kunstenaar en karakteristiek voor de laat Romeinse periode in deze streek, rond de derde eeuw na Chr.”, zegt Eisenberg. “Hoewel we nog lang geen beeld hebben van het oude Susita zelf, is dit al het eerste portret van een ‘Susitiaan’. Hij hoopt ook naar aanleiding van de Griekse tekst bij de afbeelding de naam van de persoon te ontcijferen.

Een andere verrassende vondst in het afgelopen opgravingenseizoen was een groep gebouwen waarin workshops waren. Daar vonden de archeologen aardewerk en andere gegevens die erop duiden dat de stad al verlaten was voor de zware aardbeving die deze streek in 749 na Chr. trof. De vraag die Eisenberg in de toekomst hoopt te beantwoorden is waarom de stad al zo vroeg werd verlaten.

Deze zomer verricht het Instituut voor Archeologie van de Universiteit van Haifa voor het dertiende seizoen opgravingen. Bij eerdere opgravingen werd al een Romeins badhuis gevonden, een kerk met een bovendrempel met Joodse symbolen en de vuilnishoop van de stad, die inzicht bood in wat de de bewoners aten.

Welvaart

Susita werd waarschijnlijk gesticht omstreeks 200 voor Christus door de Syrische Seleuciden of de Egyptische Ptolemaeën. De stad heeft zijn grote welvaart in de Romeinse periode (37 voor Chr.-324 na Chr.) en de Byzantijnse periode (324-640 na Chr.) te danken aan het feit dat hij lag aan de weg tussen de grote stad Scythopolis (ten zuiden van het Meer van Galilea bij het huidige Beth Shean) en Damascus.

Susita wordt ook wel Hippos genoemd. De stad heeft zijn naam te danken aan de vorm van het landschap, waarin de vorm van een paard kan worden ontwaard. Het Griekse woord voor “paard” is “hippos” en het Aramese woord is “susita”.

Alexander Jannaeus (103-67 voor Chr.) plaatste de stad in de Dekapolis, een groep van tien steden. Hij hoopte in deze steden de Grieks-Romeinse cultuur te verspreiden. Jezus bezocht ook steden die in de Dekapolis lagen (Markus 7:3) en velen uit dit gebied zijn Hem gevolgd (Mattheüs 4:25).

De deelnemers aan de opgravingen dit seizoen kwamen uit meer dan tien landen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close