Yishai en de asielzoekers

TEL AVIV – Als minister Eli Yishai zijn zin krijgt, worden asielzoekers uit Sudan en Eritrea gevangengezet. Foto Alfred Muller

Welvarende landen hebben te maken met een toestroom van migranten. Zolang de mensenrechtensituatie of de economische situatie in Afrikaanse landen niet drastisch verbetert, zal dat zo blijven. Het is begrijpelijk dat rijke landen het aantal nieuwkomers willen beperken.

De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Eli Yishai, overweegt echter zeer rigoureuze stappen. Hij zei woensdag dat „infiltranten” uit Eritrea en Sudan tot 15 oktober de keus hebben om het land vrijwillig te verlaten. Zo niet, dan worden ze gevangengezet. Israël telt circa 60.000 asielzoekers, van wie 15.000 uit Sudan en 35.000 uit Eritrea. Daaronder zijn overlevenden van de genocide in Darfur.

In juni kregen Zuid-Sudanezen al te horen dat ze zouden worden gedeporteerd als ze het land niet binnen een week ‘vrijwillig’ zouden verlaten. Nu breidt Yishai zijn maatregelen dus uit naar asielzoekers uit Sudan en Eritrea.

”Anti-infiltratiewet”

In januari nam de Knesset een amendement in de ”anti-infiltratiewet” aan, dat bepaalt dat asielzoekers drie jaar gevangengezet kunnen worden. Als ze uit „vijandelijke” landen zoals Sudan komen, is de duur van gevangenschap zelfs onbepaald. Sinds juni worden allen die de grens met Egypte oversteken op grond van deze wet gevangengehouden, inclusief kinderen en slachtoffers van marteling en verkrachting.

De wet is in strijd met het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 1951, dat ook Israël ondertekend heeft. Dit verdrag bepaalt dat asielzoekers de kans moeten krijgen om te worden gehoord om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert personen uit Sudan of Eritrea te onderzoeken. Het gaf hun echter wel tijdelijke bescherming door hen niet terug te zenden naar hun vaderland, omdat hun leven daar gevaar loopt. Yishai laat dit principe bestaan: ze hoeven inderdaad niet terug, maar ze moeten wel naar detentiecentra in Zuid-Israël.

Groot gevaar 

Yishai voert als argument aan dat hij het voortbestaan van Israël als „Joodse en zionistische staat” wil garanderen. Het Joodse karakter van de staat loopt inderdaad gevaar – groot gevaar zelfs. Maar dat is niet vanwege de asielzoekersproblematiek. Het loopt gevaar door de afwezigheid van een tweestatenoplossing. Joden dreigen in de minderheid te raken tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan.

Als Yishai écht bezorgd zou zijn over het Joodse karakter van de staat, zou hij zich beijveren voor een vredesoplossing met de Palestijnen, die een Israëlische terugtrekking uit de Westoever mogelijk maakt.

Nog zes week resten er tot half oktober. Het is te hopen dat andere ministers of de gerechtshoven de Israëlische bewindsman een halt toeroepen.

(Elke week in het Reformatorisch Dagblad ‘Israël Ingezoomd’: commentaar over Israël vanuit Israël.)