Christenen Midden-Oosten onder zware druk

Leden van de Koptisch-orthodoxe Kerk in Dublin protesteren tegen de aanslagen op hun geloofsgenoten. Foto: Tom Szustek, Flickr.
Leden van de Koptisch-orthodoxe Kerk in Dublin protesteren tegen de aanslagen op hun geloofsgenoten. Foto: Tom Szustek, Flickr.

Christenen in het MiddenOosten leven na de komst van de Arabische lente onder zware druk. Dat bleek ook de afgelopen dagen opnieuw.

Een non in Syrië bijvoorbeeld vertelde aan The Sunday Times dat de pasgetrouwde christen en taxichauffeur Andrei Arabashe werd ontvoerd door opstandelingen. „Ze onthoofden hem, sneden hem in stukjes en gaven hem aan de honden te eten.”

Ze veroordeelde de „vrije en democratische wereld” voor het steunen van de extremisten die „de shariahwetgeving op willen leggen en een islamitische staat in Syrië willen oprichten.”

Tot nu toe hebben vele westerse politici en kerkleiders de druk op de christenen in de Arabische landen vrijwel of totaal genegeerd. De aandacht richt zich op de bezetting van de Westoever, alsof dat het grootste probleem is in het Midden-Oosten.

De Palestijnse christenen echter volgen het nieuws over hun geloofsgenoten over het algemeen maar al te goed en ze weten precies wat dat betekent. Ze vrezen dat de radicale moslims straks meer invloed zullen krijgen in hun steden en dorpen.

Gelukkig hebben Engelstalige media de laatste tijd volop aandacht besteed aan de huidige golf van christenvervolging. The Telegraph maakte melding van het geruchtmakende rapport ”Christianophobia” van Rupert Shortt. Shortt schreef dat het leeuwendeel van de christenvervolging voorkomt in landen waar de islam de dominante godsdienst is.

Hij schat dat in de vorige eeuw tussen de helft en twee derde van de christenen in het Midden-Oosten is weggegaan of is gedood. De kans bestaat volgens hem dat het christendom zal verdwijnen uit de landen waar de Bijbel is ontstaan.

Dat laatste geldt niet voor alle Bijbelse landen. Israël vormt in het Midden-Oosten een gunstige uitzondering. En christenen hier erkennen dat.

Een belangrijk burger in Galilea vertrouwde mij toe, toen er niemand anders in de buurt was, dat hij heel goed beseft dat christenen in de buurlanden onder zware druk staan en dat ze het nergens zo goed hebben als in Israël.

Het aantal christenen in het land is in het afgelopen jaar met 1,3 procent gegroeid. Christenen zijn vooral Arabieren en Russische immigranten.

Maar dat wil niet zeggen dat er niets valt te verbeteren. Elk land kent zijn extremisten, ook Israël. In het afgelopen jaar bijvoorbeeld is een aantal kerken en kloosters met Hebreeuwstalige godslasterlijke leuzen bewerkt.

De politie heeft helaas nog geen arrestaties verricht. Hopelijk gebeurt dat snel, om een duidelijk signaal te geven. We moeten er niet aan denken wat er kan gebeuren als een dwaas overgaat tot een aanslag op een volle kerk.

(Dit artikel verscheen ihet RDnl in de rubriek Israël Ingezoomd: elke week beschouwing vanuit Israël.)