„Aantal christenen in Irak nog 200.000”

De Anglikaanse kanunnik Andrew White voert het woord in de Jeruzalemse Christ Church.
De Anglikaanse kanunnik Andrew White voert het woord in de Jeruzalemse Christ Church.

Het aantal christenen in Irak is geslonken van 1,5 miljoen tot 200.000. Dat zei de anglicaanse kanunnik Andrew White, voorganger van de St. Georges Church in Bagdad, gisteren in Jeruzalem.

White zei in de volgepakte anglicaanse Christ Church in Jeruzalem dat de grote uittocht begon nadat het Amerikaanse leger in 2003 het regime van dictator Saddam Hussein omverwierp. „Wat er toen gebeurde, is verschrikkelijk. Irak werd uiteengescheurd door sektarisme.” Voor de invasie telde Irak ongeveer 1 miljoen christenen.

Iraakse christenen vluchtten naar Jordanië en vervolgens naar Syrië. Toen daar een burger oorlog uitbrak, vertrokken ze uit dat land. Momenteel verblijven de meeste Iraakse christenen in Zweden, gevolgd door Detroit (Michigan) en Chicago (Illinois), beide in de VS. „Allen die konden vluchten, zijn gevlucht. Alleen degenen die niets hadden, bleven.”

De St. Georges Church in de Iraakse hoofdstad Bagdad telt 6000 leden. De kerk heeft een kliniek waarin Irakezen ongeacht hun religieuze achtergrond behandeld worden. White zei dat hij wonderen ziet gebeuren in zijn kerk.

Hij wees erop dat dat de sjiieten in Irak en Iran nu nauw samenwerken. Hij verwacht dat de situatie in het Midden-Oosten ernstiger zal worden, omdat de Bijbel zegt dat dat in de laatste dagen het kwade zal toenemen.

Maar White ziet ook positieve ontwikkelingen. Hij liet weten dat sjiitische en soennitische leiders hebben ingestemd met een een ontmoeting in Oslo met Joodse geestelijke leiders uit Israël. “De islamitische leiders zeggen: ‘We moeten van het judaïsme leren en het volk Israël leren.’ Ze houden niet van [de Iraanse leider] Ahmadinejad.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close