Nieuwe opperrabbijnen in Israël

In gebed bij de Westelijke Muur. Foto: © Alfred Muller
In gebed bij de Westelijke Muur. Foto: © Alfred Muller

De rabbijnen David Lau en Yitzhak Yosef gaan in de komende tien jaar leiding geven aan het opperrabbinaat in Israël.

De 150 kiesgerechtigden – rabbijnen ven andere functionarissen – brachten op 23 juli hun stem uit. Vooral de competitie tussen de door religieus-zionistische en ultra-orthodoxe gemeenschappen gesteunde kandidaten was groot.

Israël kent twee opperrabbijnen, een asjkenazische en een sefardische. David Lau is de zoon van de asjkenazische opperrabbijn Yisrael Meir Lau en Yitzhak Yosef van de sefardische opperrabbijn Ovadia Yosef, die in kringen van de religieuze-sefardische Shas partij veel aanzien geniet.

Het opperrabbinaat is de hoogste geestelijke autoriteit. Het verstrekt bijvoorbeeld kasjroetcertificaten. Een restaurant dat open is op sabbat krijgt bijvoorbeeld geen certificaat. Verder houdt de instantie zich bezig met de vraag of iemand Joods is. Deze vraag komt ter sprake als iemand zegt tot het het Jodendom te zijn bekeerd. Ook houdt het zich bezig met zaken als huwelijk, rituele baden, jesjiva’s, echtscheidingen en andere persoonlijke aangelegenheden.

De krant The Jerusalem Post wees erop, dat de grote meerderheid van de Israëli’s het rabbinaat niet belangrijk vindt, behalve als ze gedwongen worden met de religieuze bureaucratie om te gaan.

De interactie is te vaak een slechte ervaring vanwege de inefficiëntie die inherent aan is staatsbureaucratie. De krant wijst er op dat het rabbinaat is afgeweken van de visie die rabbijn Avraham Yitzhak Kook in 1921 had, de oprichter van het opperrabbinaat. Hij voorzag een kracht die een positieve invloed uit zou oefenen op de nationale wederopbouw, variërend van zaken als wetgeving, economie, literatuur en kunst.

Het kan zijn dat dit de laatste keer is dat Israël twee opperrabbijnen kent. Het Likud Knessetlid Moshe Feiglin wenst een wetsvoorstel te promoten dat bepaalt dat er in 2023 slechts een opperrabbijn zal zijn.

 (Dit artikel verscheen in verkorte vorm ook in RD.nl)

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close