Israël heeft geen reden om euforisch te zijn

Reservist majoor-generaal Amos Yadlin sprak enkele dagen geleden op de Jeruzalemse Persclub.  Foto: Alfred Muller
Reservist majoor-generaal Amos Yadlin sprak enkele dagen geleden op de Jeruzalemse Persclub. Foto: Alfred Muller

Elke keer als Amos Yadlin voor de pers spreekt, zit de zaal vol. Geen wonder, want hij is als vroegere commandant van de militaire inlichtingendienst en huidig directeur van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies als weinig anderen op de hoogte van de strategisch-militaire situatie.

Hij wees erop dat Israël een eiland van stabiliteit is in een zee van onrust. Het heeft een economie heeft die groeit. Maar het wachten is volgens hem ook altijd op de volgende confrontatie. Maar door een effectieve afschrikkingspolitiek kunnen de perioden daartussen soms lang duren. Hezbollah en Hamas bijvoorbeeld hebben de capaciteit het stedelijk centrum van Israël met raketten te bestoken, maar ze weten dat ze daarvoor een zware prijs zullen betalen.

Syrië

In het vijandige buurland Syrië raakt het leger door de burgeroorlog steeds meer verzwakt, hoewel het nog een aanzienlijk wapenarsenaal bezit. Dit leger had de potentie het grootste probleem voor Israël te vormen als er een conventionele oorlog zou uitbreken.

Mogelijk dringt vandaag ook het besef in het Midden-Oosten door dat Israël niet het grootste probleem is. In Syrië bijvoorbeeld zijn nu al tien keer zoveel doden gevallen dan in alle oorlogen van dat land tegen Israël bij elkaar.

Israël is ook blij met de val van de Egyptische leider Mohamed Morsi. De Egyptische militairen die hem aan de kant hebben gezet, tonen meer begrip voor Israël dan Morsi’s moslimbroeders. Verder werken de sancties tegen Iran. Deze zijn pijnlijk genoeg om een verandering van het Iraanse beleid te veroorzaken. Tot zover Yadlin, die terecht ook waarschuwde tegen euforie.

Uitdagingen 

Er is namelijk geen reden om de toekomst slechts met optimisme tegemoet te zien. Al is de militair-strategische situatie goed, op diplomatiek gebied wachten er belangrijke uitdagingen. Hoewel er weinig met zekerheid te zeggen is over de vredesonderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen, zijn er aanwijzingen dat deze uiterst moeizaam verlopen.

Wat als ze geen akkoord bereiken? Het meest gunstige scenario is dat Israël en de Palestijnen een interimovereenkomst sluiten. Palestijnen hebben dat idee weliswaar verworpen, maar als de Amerikanen de garantie geven dat zo’n akkoord niet het laatste hoofdstuk is, bestaat de kans dat ze zich bedenken.

Een andere mogelijkheid is dat de Amerikanen zelf met een vredesvoorstel komen. Dat kunnen de partijen aannemen of verwerpen. De partij die het voorstel afslaat, verliest internationale support. Dat zal vooral voor Israël gelden, al zal het zeker niet de enige partij zijn waaraan een mislukking te wijten zal zijn.

Precies voor dit scenario waarschuwde de Israëlische nationale veiligheidsadviseur Yaakov Amidror deze week. Hij hield volgens het blad Haaretz het kabinet voor dat een mislukking van de vredesonderhandelingen zal betekenen dat Israël te kampen zal krijgen met een sterkere boycot beweging en toenemende internationale isolatie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close