Joods-christelijke brandbrief over christenvervolging 

V.l.n.r. Ronald Lauder, dr. William Wilson, kanunnik Andrew White en de directeur van de christelijke ambassade dr. Jürgen Bühler. Foto: Alfred Muller
V.l.n.r. Ronald Lauder, dr. William Wilson, kanunnik Andrew White en de directeur van de christelijke ambassade dr. Jürgen Bühler. Foto: Alfred Muller

De voorzitter van het Wereld Joodse Congres en christelijke leiders hebben een open brief geschreven aan wereldleiders met de oproep de vervolging van christenen een halt toe te roepen.

Dat werd maandag bekendgemaakt op een persconferentie van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem ter gelegenheid van de christelijke viering van het Loofhuttenfeest.

De brief werd ondertekend door ambassadedirecteur dr. Jürgen Bühler, de voorzitter van het Wereld Joodse Congres Ronald Lauder en dr. William Wilson, medevoorzitter van de Empowered21 Global Council, een netwerk van christelijke leiders die 350 miljoen evangelische christenen vertegenwoordigen. Het Wereld Joodse Congres vertegenwoordigt Joodse gemeenschappen in honderd landen.

De brief is gericht aan meer dan honderd leiders, waaronder de Amerikaanse president Barack Obama, de Britse premier David Cameron, de Britse koningin Elizabeth, premier Mark Rutte en koning Willem Alexander.

In de brief stellen de drie leiders dat “de executies, vervolging en ontworteling van oude christelijke gemeenschappen” een tragedie is die niet stopt. “Toch hebben wereldleiders dit probleem grotendeels genegeerd. Het is tijd dat te veranderen.”

Ook stellen ze dat honderd jaar geleden ongeveer een vijfde deel van de bevolking van het Midden-Oosten christen was. “Maar vandaag vrezen we dat deze moedige en veerkrachtige religieuze gemeenschappen snel zullen verdwijnen uit het Midden-Oosten.”

Plicht

Lauder wees erop dat Joden de plicht hebben te protesteren tegen de groeiende christenvervolging, net zoals christenen Joden verdedigen tegen anti-semitisme en Israël steun geven.

“Islamisten zijn een frontale aanval begonnen op westerse waarden, op onze beschaving”, aldus Lauder. “Joden en christenen moeten samenwerken om deze dreiging te verslaan. De wereld heeft te lang gezwegen tegenover dit kwaad. We moeten handelen voordat het te laat is.”

De Britse kanunnik Andrew White dankte het Wereld Joodse Congres en de christelijke ambassade voor hun inzet voor vervolgde christenen. Ook toonde hij zich dankbaar aan landen als Zweden en Canada die de vervolgde christenen onderdak hebben geboden.

Hij wees erop dat er eens 6500 mensen bij zijn Anglicaanse St George’s kerk in Bagdad aangesloten waren. Nu zijn er nog ongeveer 200 over. De reden is dat er veel aanslagen plaatsvonden in de stad.

Velen zijn vertrokken naar Noord-Irak, maar daar hebben zij nu te maken met aanvallen van de Islamitische Staat. Hij kreeg afgelopen zaterdag bericht dat een aantal kinderen die weigerden hun christelijk geloof af te zweren, zijn onthoofd. White zelf is ook uit Bagdad vertrokken en verblijft momenteel in Israël.

“We hebben een waardeloos lichaam dat de Verenigde Naties wordt genoemd”, aldus White. “Zij hebben niets voor ons gedaan. Onze mensen worden gedood en uitgemoord.”

Landtroepen

De Iraakse troepen zijn volgens White niet in staat zich te verdedigen tegen IS. Wat er nodig is, is een internationale coalitie onder leiding van Amerika. “Alleen het werpen van bommen uit de lucht is een totale verspilling van tijd. Deze doden ook vele onschuldige mensen. Ze kunnen beschermen tegen een zekere uitbreiding van de IS, maar wat we nodig hebben zijn landtroepen.”

De Britse voorganger stelde dat ook vele moslims zich van de Islamitische Staat distantiëren. Zo is het hoofd van zijn hulpverleningsprogramma in Noord-Irak dat aan duizenden mensen maaltijden verstrekt, een moslima. “IS strijders zijn geen moslims, maar terroristen”, aldus White.

De woordvoerder van de christelijke ambassade, David Parsons, zei dat dit jaar 5000 christenen meedoen aan een of meer evenementen die de ambassade organiseert. Als het gaat om pelgrims die voor het hele feest hebben geregistreerd, is de opkomst het hoogste in zeven jaar.

De bijeenkomst vindt plaats in een nieuw centrum in het zuiden van Jeruzalem. de Pais Arena. De grootste zaal biedt plaats aan 2800 mensen.

Dit artikel verscheen ook in RD.nl.)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close