„Islam vult geestelijk vacuüm Europa op”

Uit het archief. Dit interview met David Pawson verscheen in 2002 in het RD. Wat komt er terecht van zijn woorden? Aan de lezer het oordeel.

„Christenen dienen zich voor te bereiden op vervolging”

Groot-Brittannië wordt een islamitische staat. Christenen dienen zich voor te bereiden op vervolging.

Dat vertelt ds. David Pawson momenteel aan christenen in Engeland. Wanneer Groot-Brittannië een moslimstaat zal zijn, weet hij niet. “Het kan nog tien jaar duren, misschien nog vijftig jaar”, zegt de Britse evangelicale theoloog.

Pawson zegt dat de Heere hem begin dit jaar tot dit inzicht heeft gebracht. Daarna is hij gegevens gaan verzamelen over de groei van de islam in Groot-Brittannië. Deze lijken volgens hem zijn conclusie te onderschrijven.

Hij heeft zijn overtuiging maandenlang voor zich gehouden. Vervolgens heeft hij er met andere christelijke leiders over gesproken. De meesten zeiden dat het zou kunnen gebeuren, anderen zeiden dat het waarschijnlijk zal gebeuren, maar er was volgens hem niemand die zei dat het niet kon gebeuren. “Ik was verbaasd over het aantal mensen dat mij vertelde: Ik ben ook al tot die conclusie gekomen.” Sinds eind augustus vertelt hij Britse christenen dat zij zich moeten voorbereiden.

Preekbevoegdheid

Pawson heeft preekbevoegdheid bij anglicanen, baptisten en methodisten. Vorige week was hij een week in Jeruzalem, waar hij seminars gaf tijdens de christelijke viering van het Loofhuttenfeest, die door de internationale christelijke ambassade werd georganiseerd. Hij studeerde theologie aan de universiteit van Cambridge en was legerpredikant bij de Britse luchtmacht.

Pawson zegt dat hij in 1972 voor het eerst zei dat de grootste uitdaging voor christenen niet het communisme maar de islam was. Niemand nam hem toen serieus. Er waren dertig jaar geleden 5000 moslims in Groot-Brittannië. Nu zijn het er naar zijn schatting 2,1 miljoen. Dat zijn er ongeveer even veel als het aantal christenen dat geregeld naar de kerk gaat. Groot-Brittannië telt bijna 60 miljoen inwoners.

Als moslims in Engeland in de meerderheid zijn, willen ze hun strengreligieuze wetgeving, de sharia, introduceren, aldus Pawson. Nu reeds willen ze in plaatselijke gemeenschappen met een moslimmeerderheid de sharia invoeren. “Toen moslims de grootste moskee in Londen openden, zei de prediker openlijk: Europa zal van ons zijn. Wij hebben de mensen en het geld.”

Poort naar Europa 

“Moslims zien Engeland, en in het bijzonder Londen, als de poort naar Europa”, zegt hij. “Uiteindelijk willen ze de hele westerse wereld veroveren. De islam is een imperialistisch geloof, dat vastbesloten is de hele wereld onder Allah te brengen.” Pawson is er zich van bewust dat zijn boodschap politiek niet correct is, maar dat kan hem niets schelen. “Ik heb niets te verliezen dan mijzelf”, zegt de 72-jarige theoloog.

De islam kent een snelle groei door immigratie – legaal of illegaal. Volgens hem absorbeert Engeland meer illegale immigranten dan welk land ook in Europa. De immigranten zijn bijna allemaal moslim. Het geboorteoverschot in moslimgezinnen is veel groter dan onder niet-moslims. Dan zijn er nog de mensen die tot het islamitisch geloof overgaan: moslims in Engeland claimen dat er 25.000 bekeringen zijn geweest. Het gaat vooral om Britse vrouwen die met moslims trouwen. Pawson geeft toe dat er vele tolerante, vredelievende moslims zijn in het Westen. “Maar de islam is geen vredelievende godsdienst”, zegt hij. “Van degenen van wie het Westen zegt dat zij extremisten en fundamentalisten zijn, zeggen de moslims: Zij zijn trouw aan de koran.”

De islam vult ook het geestelijk vacuüm dat door de secularisatie is ontstaan, op. Pawson: “Het is interessant om te zien dat de moslims zeggen dat we Allah moeten vrezen. Bij veel christenen echter is de vreze des Heeren verdwenen. Daar is nog maar heel weinig van over. Terwijl de vreze des Heeren het begin van de wijsheid is.”

Cijfers alarmerend 

De Kerk van Engeland -de Anglicaanse Kerk- verliest volgens hem duizend mensen per week. De methodisten sluiten twee kerken per week, terwijl de moslims twee moskeeën per week openen. “Tel dat allemaal bij elkaar op en de cijfers zijn alarmerend. Iedereen die maar wil, kan de feiten eerlijk onder ogen zien.”

Pawsons boodschap is in de eerste plaats bedoeld voor de kerk. Volgens hem is er geen weg terug: ook al zouden christenen zich verootmoedigen voor de Heere, dan zal de islamisering niet afgewend worden. De Heere staat deze ontwikkeling volgens hem toe om de kerk te louteren. “De kerk moet bereid zijn te lijden. De ware gelovigen zullen er doorheen komen. Maar christenen die geen sterke persoonlijke relatie met God hebben, zullen ten onder gaan.” Christenen moeten volgens Pawson ook bereid zijn Gods Woord te verkondigen aan moslims.

Pawson vertelt de Britse christenen ook dat er een strijd zal losbarsten over de vraag wie God is. “De God van de christenen en Allah kunnen niet beiden God zijn. Dat zowel moslims als christenen in één God geloven, zegt niets. De belangrijke vraag is: in welke God geloven zij? Als Allah God is, dan is hij geen Vader en geen liefde.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close