Zoabi voor vier maanden geschorst

Het parlement als rechtbank

Terroristen verdienen geen verering. Het is dan ook verwerpelijk dat drie Arabische Knessetleden omgekomen Palestijnen herdachten die omkwamen bij pogingen om Joden te vermoorden. Dat deden de parlementariërs toen ze zes weken geleden een bezoek brachten aan de familie van de terroristen.

Ze bezochten hen omdat ze wilden helpen om de lichamen te bemachtigen zodat ze begraven kunnen worden. Israël houdt ze vast.De officiële reden is dat de autoriteiten niet willen dat er onlusten ontstaan bij de begrafenis.

Woede

Het gedrag van de drie Knessetleden leidde tot woede in Israël. Premier Netanyahu zei dat Knessetleden die de families van terroristen bezoeken het niet verdienen in de Knesset te zitten.

Er waren sancties nodig, vonden politici, maar welke? Inmiddels heeft het Knessetcomité Ethische Zaken de drie volksvertegenwoordigers geschorst. Haneen Zoabi en Basel Ghattas staan voor vier maanden op non-actief en Jamal Zahalka voor twee maanden. Ze mogen niet meer in het plenum zitten, maar nog wel hun stem uitbrengen.

Strafmaatregel omstreden

Deze strafmaatregel was omstreden, maar viel wel binnen de mogelijkheden die de regels bieden. Voor Netanyahu was dit blijkbaar onvoldoende. Hij steunt een wetsvoorstel dat het de Knessetleden mogelijk moet maken hun collega’s voorgoed de laan uit te sturen.

Wat die nieuwe wet precies zal inhouden, is nog niet duidelijk. Knessetleden debatteren erover en de uiteindelijke versie is nog niet klaar. Maar de wet zou bepalen dat 90 van de 120 Knessetleden een collega kunnen wegstemmen indien die ontkent dat Israël een Joodse en democratische staat is, oproept tot racisme of steun geeft aan een gewapende strijd tegen de staat.

Onnodig en gevaarlijk

Dat voorstel is onnodig en gevaarlijk. Het is namelijk al mogelijk om Knessetleden om deze redenen af te zetten. Alleen is het nu zo dat het Hooggerechtshof dat ontslag moet goedkeuren. Dat gebeurt na onderzoek en afweging van alle voors en tegens. Het wetsvoorstel legt die bevoegdheid echter neer bij de wetgevende macht, de Knesset.

Het idee hoort in een democratie niet thuis, omdat het nodig is de machten van elkaar te scheiden. Een dergelijke wet zal worden gebruikt tegen de Arabische vertegenwoordigers, die regelmatig dingen zeggen die in het verkeerde keelgat schieten van hun rechtse collega’s.

Democratie versterken

Gelukkig is er veel kritiek op Netanyahu’s plan. De president van het Israëlische Instituut voor Democratie, Yohanan Plesner, zei bijvoorbeeld: „In deze moeilijke tijden moeten Israëls Knessetleden zich bezighouden met de versterking van onze democratie.”

Hopelijk zal de Knesset het voorstel verwerpen. De kracht van Israëls democratie is altijd de vrijheid van meningsuiting geweest, de bescherming van minderheden, het recht om te kiezen en gekozen te worden en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Regering en Knesset moeten deze grote verworvenheden juist verdedigen, en niet afbreken.

Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. Elke week in het RD.nl de rubriek ‘Israël Ingezoomd’.

Foto: Haneen Zoabi. © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close