Romeinse werkplaats opgegraven in West-Galilea

Bij opgravingen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst (IAA) in de wijk Ya’arit bij Shlomi is een 1600 jaar oude werkplaats met een oven gevonden. 

4

Bijzonder is dat de oven helemaal in rots is uitgehouwen. Archeologen in Israël hebben nog nooit eerder een dergelijke oven opgegraven.

De oven hoorde bij een werkplaats uit de Romeinse periode (37 voor Chr. – 324 n.Chr.) waar de bevolking aardewerk maakte.

De IAA verricht de opgraving omdat er op deze plaats een nieuwe wijk wordt aangelegd.

Honderden scholieren uit met name Nahariya en Qiryat Bialik hebben meegeholpen aan de al zes maanden durende opgraving.

5

3

8

7

Foto’s: De directeur van de opgraving Joppe Gosker en scholieren die meehelpen. Royee Liran (IAA) en Karen Covello-Paran (IAA).
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close