Obama hoeft zich in Israëlisch-Palestijns conflict geen verwijten te maken

Het is vaste prik in september. Obama, Netanyahu en Abbas staken een rede af voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Vorige week was het weer zover. De Amerikaanse president Barack Obama besteedde slechts twee zinnen aan Israël en de Palestijnen. Israëliërs en Palestijnen zijn er beter aan toe als de Palestijnen aanstichting tot geweld verwerpen en de legitimiteit van Israël erkennen. Israëliërs moeten volgens hem erkennen dat ze niet permanent Palestijns land kunnen bezetten en bevolken.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas hield traditiegetrouw een jeremiade waarin hij felle kritiek uitte op Israël. Hij maakte zichzelf bovendien belachelijk met zijn oproep aan Groot-Brittannië verontschuldigingen aan te bieden over de Balfour-declaratie van 1917, waarin de Britten de Joden een Joods tehuis beloofden in Palestina.

Internationale gemeenschap

Abbas vestigt zijn hoop helemaal op de internationale gemeenschap. De Palestijnen willen dat de Veiligheidsraad eind dit jaar een resolutie accepteert die de nederzettingen veroordeelt. Ook verwacht Abbas veel van het Franse initiatief. Dat werd eerder dit jaar door Parijs gelanceerd met het doel vastgelopen vredesproces weer vlot te trekken.

Netanyahu’s toespraak was optimistisch. Hij begon zijn betoog met een aanval op de ziekelijke vooringenomenheid tegen Israël bij de Algemene Vergadering van de VN en andere VN-organisaties. Maar hij voorspelde ook dat de sfeer in de VN zal veranderen. Landen hebben Israël namelijk nodig voor de strijd tegen islamitisch terreur en technologische ontwikkelingen.

De Israëlische bewindsman riep Abbas op om de directe onderhandelingen met zijn land te herstarten. Hij nodigde hem uit om in de Knesset het woord tot het Israëlische volk te richten. Zelf is hij bereid naar Ramallah te komen.

Bilaterale weg

Maar het zal blijven bij een wensgedachte. De bilaterale weg is wat de Palestijnen betreft namelijk afgesloten. De Palestijnse premier Rami Hamdallah zei eerder dit jaar: „We hebben 22 jaar met de Israëliërs onderhandeld zonder concreet resultaat.”

Maar van de internationale gemeenschap hoeven de Palestijnen niet te veel te verwachten. Die heeft de handen vol aan de opvang van vluchtelingen en het voorkomen van terreuraanslagen.

Het is onzeker of Obama in de komende maanden nog zijn “parameters” zal aangeven voor een mogelijke regeling tussen Israël en de Palestijnen. Dat deed ook president Bill Clinton (1993-2001) aan het einde van zijn ambtsperiode.

Doodgelopen

Het is uitgesloten dat er wat wezenlijks zal gebeuren met Obama, Netanyahu en Abbas aan het bewind. Hun wegen zijn doodgelopen.

Obama heeft in de afgelopen acht jaar niets bereikt in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De acht maanden durende onderhandelingen in 2013 en 2014 onder leiding van minister John Kerry (Buitenlandse Zaken) liepen op niets uit.

Maar Obama hoeft zichzelf geen verwijten te maken. Niemand kan de partijen dwingen om de hulp en de adviezen van Washington te accepteren. Ze zullen zélf vrede moeten sluiten. Het wachten is nu op nieuwe leiders voordat er zich nieuwe perspectieven openen.

Foto: President Barack Obama richt het woord tot de leiders van de topconferentie over vluchtelingen tijdens zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de VN vorige week. VN foto / Rick Bajornas
RD-correspondent Alfred Muller levert elke zaterdag vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: Obama, Netanyahu en Abbas hebben een dood punt bereikt. Volg de hashtag: #IsraelIngezoomd
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close