Is Bethsaïda gevonden?

Archeoloog dr. Mordechai Aviam van het Kinneret College in Noord-Israël heeft begin deze maand gezegd dat hij mogelijk overblijfselen van het Bijbelse Bethsaïda heeft gevonden. Maar niet iedereen is overtuigd.

Bethsaïda (”huis van de visser”) was belangrijk in de oudheid. De apostel Johannes vermeldt dat drie apostelen –Petrus, Andreas en Filippus– uit Bethsaïda kwamen. Kerkvaders geloofden dat ook Jakobus en Johannes zelf in dit vissersplaatsje hebben gewoond.

De Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus vermeldt dat de Joodse koning Filippus Herodes, zoon van koning Herodes de Grote, het dorp Bethsaïda in het jaar 30 na Christus veranderde in een Romeinse stad of ”polis”. Hij noemde de stad Julias, naar Livia Drusilla of Julia Augusta, de vrouw van keizer Augustus en de moeder van keizer Tiberius.

Dr. Mordechai Aviam van het Kinneret College zei tegenover het Israëlische dagblad Ha’aretz dat hij in el-Araj, aan de noordzijde van het Meer van Galilea, overblijfselen ontdekte uit de tijd van de Romeinen. Hij vond er resten van een badhuis, een bronzen munt uit de late tweede eeuw en een zilveren munt uit het jaar 65 of 66 na Christus met een afbeelding van keizer Nero.

Rijke kerk

Verder trof het archeologisch team muren aan met stukjes versierd glas. Deze vondst zou erop duiden dat er een rijke en belangrijke kerk op deze plek stond. Deze kerk uit de Byzantijnse tijd (324-640) zou hebben gestaan op de plek waar apostelen hebben gewoond. Willibald, de bisschop van Eichstätt in Beieren, die het Heilige Land in 725 na Christus bezocht, schreef dat er een kerk was gebouwd over het huis van Petrus en Andreas.

Rami Arav, hoogleraar religie en filosofie aan de universiteit van Nebraska (VS), gelooft niet dat de ontdekking van de Romeinse archeologische laag voldoende is om el-Araj als Bethsaïda te identificeren. Arav heeft sinds 1987 opgravingen verricht in et-Tell, eveneens aan de noordzijde van het Meer van Galilea. Deze plek beschouwden sommige wetenschappers eerder al als het Bijbelse Bethsaïda.

Arav vond in et-Tell overblijfselen van vissershuizen. Dat de plek enkele kilometers ten noorden van het Meer van Galilea ligt, is volgens hem geen probleem. Hij denkt dat de noordelijke kust van de binnenzee in de tijd van het Nieuwe Testament verder naar het noorden lag.

Toekomstige opgravingen in et-Tell zullen mogelijk meer licht werpen op de vraag of het inderdaad om het Bijbelse Bethsaïda ging.

Beeld: Overblijfselen van vissershuizen in e-Tell, de plaats die eerder door sommigen werd geïdentificeerd met Bethsaïda. @ Alfred Muller.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close