Een Palestijnse lijst voor de lokale verkiezingen in Jeruzalem

Ramadan Dabash stelt zich kandidaat voor de gemeenteraad van Jeruzalem. Hij hoopt straks de dienstverlening in de Palestijnse wijken te verbeteren.

De 350.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem worden geacht de raadsverkiezingen te boycotten. Meedoen betekent volgens de officiële Palestijnse politieke filosofie dat ze de Israëlische verovering en annexatie van Oost-Jeruzalem legitimeren.

De secretaris-generaal van de de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, Saeb Erekat, zei op 26 juni tegenover het persbureau WAFA dat „elke deelname aan de verkiezingen het Israëlische establishment zal helpen het Groot Jeruzalem project te promoten. De gemeente is namelijk een arm van de Israëlische regering en speelt een aanvullende rol in het uitvoeren van haar koloniale nederzettingenproject en etnische zuivering terwijl ze het leven van de Jeruzalemmers onmogelijk maakt in hun stad.”

Dienstverlening

Maar het gaat dr. Ramadan Dabash slechts over de verbetering van de dienstverlening. Die is in de Joodse wijken van de stad aanzienlijk beter dan in de Arabische. Voor een deel hebben Palestijnen dat aan zichzelf te wijten, want in de afgelopen decennia hebben verreweg de meesten de verkiezingen geboycot. Toch hebben Palestijnen als „permanent ingezetenen” van de stad het recht mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeente. Ze kunnen niet meedoen aan de parlementsverkiezingen, tenzij ze tevens het Israëlische staatsburgerschap hebben.

Dabash is een wijkleider in Tzur Baher, een van de Palestijnse buitenwijken van Jeruzalem. Zijn partij heet: Jeruzalem voor de Jeruzalemmers. Wat hij bedoelt is dat de gemeentediensten voor álle Jeruzalemmers even goed moeten zijn. Dus ook voor de Palestijnen, die meer dan een derde deel van de inwoners vormen.

Bovenop zijn prioriteitenlijst staan onderwijs en huisvesting. Er is een tekort van 2000 leslokalen voor Palestijnse leerlingen en de woningnood is groot. Daarom zijn Palestijnse Jeruzalemmers soms gedwongen buiten de stad woonruimte te zoeken. En dat brengt weer het risico met zich mee dat ze hun sociale rechten als ingezetenen van Jeruzalem verliezen.

Human Rights Watch meldde vorig jaar dat volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken Israël tussen juni 1967 en eind 2016 de status van maar liefst 14.595 Palestijnen uit Oost-Jeruzalem heeft ingetrokken.

Vrouwen

Dabash zal eind augustus of begin september zijn partij registreren. Hij zegt dat er 22 Palestijnen uit alle delen van de stad op zijn kandidatenlijst staan, waaronder twee vrouwen. Hij heeft ook geprobeerd christenen op de lijst te krijgen, maar niemand wilde. Een kandidaat heeft zich vorige week teruggetrokken vanwege dreigementen. Hij is tot nu toe de enige die campagne voert. De Arabische parlementsleden steunen hem niet.

Hij heeft wel de support van dr. Gershon Baskin. De Israëlische politicoloog Baskin was van plan mee te doen met een gezamenlijke Joods-Arabische lijst, maar hij ziet ervan af. „De kloof tussen 50 jaar niet meedoen [aan de verkiezingen] naar een gezamenlijke lijst is te groot”, schrijft hij op zijn Facebook pagina.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel kansen de moedige wijkleider uit Tzur Baher maakt. Succes betekent in elk geval dat er goede kans bestaat dat de Arabische wijken in de stad op zullen knappen.

==> Gershon Baskin: Israël en Palestijnen op doodlopende weg

Elke week beschouwing over gebeurtenissen in Israël vanuit Israël. #IsraelIngezoomd

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close