De vijandschap doorbroken

The House of Light (het Huis van het Licht) in Shefa-Amer in Galilea meldt in de laatste nieuwsbrief dat jongeren uit landen die in staat van oorlog met elkaar verkeren, vriendschappen opbouwen en samen aan het werk gaan in het Koninkrijk van God.

De brief meldt dat Israëlische, Libanese, Syrische, Jordaanse en Egyptische jongeren de afgelopen zomer samen de Heer lof brachten, voor elkaar baden, zich met elkaar verzoenden en vluchtelingen hielpen.

Verbijsterend

“Zien we al een glimp van hoe het zal zijn op een dag dat God Zijn belofte in Jesaja 19:22-25 vervult?”, vragen de schrijvers van de brief zich af. “Wat we meemaakten tijdens ons King’s Kids Midden-Oosten gebedskamp in Jordanië, was in ieder geval verbijsterend.”

De schrijvers zijn de leiders van de King’s Kids in Israël, Alon en Rajaa’ Grimberg. De King’s Kids is een van de afdelingen van The House of Light.

Jesaja schreef dat Egyptenaren, Assyriërs en Israëliërs samen God lof zullen brengen op “een snelweg” die tussen hun landen loopt.

Groep

Het ging om een groep van 115 kinderen, jongeren en leiders die in Jordanië samenkwamen. Daaronder waren 36 Joodse en Arabische jeugdigen uit Israël.

Ze zagen hoe God in de levens van de jongeren aan het werk is. Naast het plezier en de tijden van teambuilding besteedden ze tijd aan lofprijs, onderwijs, stille tijd, gebed en het uitdragen van het evangelie.

“We ervoeren Gods aanwezigheid en zegeningen op een bijzondere wijze”, schrijven ze. “God kwam op de eerste plaats. De eerste dag wijdden veel jongeren hun levens opnieuw toe. Ze besloten God op de eerste plaats te zetten. Tijdens het kamp zagen we dat veel jongeren hun relatie met God echt serieus namen en Hem zochten in gebed.”

Tranen

De laatste morgen voelden de leiders dat God nog iets wilde doen op het gebied van verzoening. “Het moment dat we dit bespraken met de jeugd stonden we verbaasd. We zagen hoe God in hun harten werkte: ze gingen naar elkaar toe, vroegen elkaar vergeving, ook namens hun volken, baden voor elkaar, vormden een grote cirkel, de ogen van veel deelnemers schoten vol, sommigen lieten de tranen vrij stromen… Dit was echt een goddelijk moment waarin het verdorde land water kreeg en zaden van hoop werden gepland.”

In hun nieuwsbrief schrijven de Grimbergs ook over een weekend in november in Israël waaraan 72 Joodse en Arabische jongeren deelnamen.

Matrassen

“God deed fantastische dingen dit weekend. Er wilden nog meer jongeren komen. Sommigen moesten we afwijzen omdat we geen idee hadden waar we hen allemaal te slapen konden leggen, maar het is gelukt. Ze sliepen echt overal: op matrassen in de woonkamer, sommigen in kamers, anderen in tenten of in onze houten “boomhut” en weer anderen verbleven bij onze buren.

Het onderwerp was: “een altaar bouwen voor de Heer”. De Grimbergs schrijven dat de jongeren Zijn aanwezigheid voelden. “Veel jongeren besloten zich opnieuw toe te wijden aan de Heer en Hem dagelijks te zoeken en te ontmoeten.”

* * * 

Video: Bijeenkomst King’s Kids in november in Israël.

Beeld: King’s Kids/House of Light

image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close