Afbeelding menora ontdekt op 2000 jaar oude graftombe

De Bar Ilan Universiteit in Ramat Gan heeft bekendgemaakt dat er een inscriptie van een menora is ontdekt op een ongeveer 2000 jaar oude Joodse graftombe in het Arabische dorpje Muchmas ten noordoosten van Jeruzalem op de Westelijke Jordaanoever. 

De ontdekking werd al in de jaren tachtig van de vorige eeuw gedaan en de gegevens belandden in een archief. Pas recent publiceerde dr. Dvir Raviv van de Bar-Ilan Universiteit in het Israëlische Ramat Gan erover in het Hebreeuwse tijdschrift ”In de diepten van de berg”.

De Bar-Ilan Universiteit maakte vorige week de ontdekking bekend. Dat is niet toevallig, want donderdagavond begon Chanoeka. Joden vieren tijdens dit feest dat de lampen in de tempel weer gingen branden na de ontwijding van het heiligdom onder Antiochus IV Epiphanes. Judas de Makkabeeër en zijn broers slaagden er in 165 voor Christus in om deze Seleucidische vorst te verslaan. Volgens de overlevering had de hogepriester in de tempel nog maar één kruik met olie, voldoende om de menora maar één dag te laten branden. De kandelaar brandde echter acht dagen.

Dateren

Dr. Raviv zag geen kans de inscriptie bij Muchmas nauwgezet te dateren. Het inschrift moet ergens ingebracht zijn tussen 165 voor Christus (het begin van de Hasmonese periode) en het jaar 135 na Christus (het einde van de Tweede Opstand tegen de Romeinen).

Afbeeldingen van de tempelkandelaar verschenen ook op munten van Antigonus Mattathias, die regeerde tot 37 voor Christus, op objecten uit Jeruzalem en op een stenen tafel uit Magdala. Het was de tweede keer dat een menora werd gevonden op een Joods graf in de periode van vóór de opstand van Bar Kochba (132-135 na Christus).

De inscriptie van de menora in het dorp Muchmas lijkt op twee van de afbeeldingen van kandelaars in de nabijgelegen grotten in het al-Aliliyat-ravijn. Deze grotten dienden als schuilplaatsen in de tijd van de tweede tempel en de Joodse opstanden tegen Rome.

Het al-Aliliyat ravijn. Op de achtergrond het dorp Muchmas, waar voorheen het oude Joodse Michmas lag. Dvir Raviv/Bar-Ilan Universiteit

Een van de menora’s die is ontdekt in een waterput bij al-Aliliyat in de buurt van Muchmas. Boaz Langford / Bar-Ilan Universiteit. 
Een menora-inscriptie en een Byzantijns kruis in een waterput in het al-Aliliyat ravijn nabij het dorp Muchmas. beeld Boaz Langford/Bar-Ilan Universiteit

Griesmeeltarwe

Het oude Joodse Michmas ligt in het huidige Arabische dorp Muchmas. Joodse geschriften zeggen dat in Michmas griesmeeltarwe werd verbouwd, dat diende voor de tempel. Mogelijk woonden hier tijdens de Tweede Tempelperiode (van 536 voor Christus tot 70 na Christus) de priesterfamilie

Het eerste boek Makkabeeën zegt dat Jonathan de Makkabeeër (die regeerde van 161 tot 143 voor Christus) ook in Michmas ging wonen.

Een versie van dit artikel stond ook in het Reformatorisch Dagblad.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close