Klein, Menachem, and Haim Watzman. Lives in common : Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron. London: Hurst & Company, 2014.

Screen Shot 2016-08-26 at 7.25.04 AM

Professor Menachem Klein doet verrassende ontdekkingen over de relaties tussen Joden en Arabieren in de geschiedenis.

Volg voor het interview met prof. Klein deze link.

Klein, Menachem, and Haim Watzman. Lives in common : Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron. London: Hurst & Company, 2014.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close