Herhaling van Shalitdeal is beslist niet zeker

Chefstaf Lt. Gen. Benny Gantz verwelkomt Gilad Shalit. Foto: Tzahal.

De uitwisseling van de Israëlische militair Gilad Shalit tegen Palestijnse gevangenen was deze week een mooi moment. Maar het is de vraag of zo’n ruil een tweede keer zal plaatshebben. De deal is namelijk niet onomstreden en er is sprake van regels die herhaling kunnen blokkeren.

De meerderheid van de Israëlische bevolking is positief over de ruil, maar de prijs blijft buitenproportioneel. De Joodse militair werd geruild tegen honderden Palestijnse gevangenen.

Het is niet voor het eerst dat Israël buitenproportionele deals sluit. Na de Sinaïcampagne in 1956 droeg Israël bijvoorbeeld 5500 Egyptische soldaten over, in ruil voor 4 Israëlische krijgsgevangenen. Ook na andere oorlogen bleven de verhoudingen scheef. Het verschil is dat het destijds ging om krijgsgevangenen, en niet om terroristen die burgers trachtten te treffen.

Lees verder bij het RD.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close