De betekenis van de staat Israël: drie theologische houdingen

Wat is de betekenis van de hergeboorte van de staat Israël? Petra Heldt en haar echtgenoot Malcolm Lowe schreven er in 1989 een artikel over dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Immanuel, een publicatie van de Oecumenische Theologische Research Fraterniteit in Israël.

Vandaag hebben ze dat artikel online gezet. Ze kwamen tot de conclusie dat er onder christenen drie verschillende soorten theologische houdingen voorkomen tegenover de staat Israël. Deze zijn:

  • De staat Israël heeft vrijwel geen betekenis.

Deze houding troffen ze aan bij de grote, traditionele kerken in het Midden-Oosten en Afrika.

  • De staat Israël is van het hoogste belang.

Deze positie komt veel voor in de evangelische en charismatische beweging. Christenen in deze beweging zijn vaak christenzionisten.

  • De middenposite.

Deze houding signaleerden Heldt en Lowe bij het Vaticaan, de Amerikaanse Presbyteriaanse kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk en bij protestantse kerken in Duitsland.

Volg deze link voor het hele artikel, dat vandaag nog steeds actueel is.

* * *

Nieuwtestamenticus Malcolm Lowe in gesprek met aartsbisschop Aristarchos, secretaris-generaal van het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Jeruzalem. Foto’s: © 2011 Alfred Muller, all rights reserved

Heldt en Lowe wonen al tientallen jaren in Israël. Ze zijn actief zijn in de oecumenische beweging. Heldt is uitvoerend secretaris van de Oecumenische Theologische Research Fraterniteit in Israël.

De fraterniteit werd in 1966 opgericht door de anglicaanse kanunnik Peter Schneider. Schneider kwam uit een Joodse familie, maar groeide op in een christelijk gezin. Hij was zich altijd bewust van zijn Joodse origine. De vraag die hem zijn hele leven bezighield was hoe hij zijn Joodse origine kon verzoenen met het christelijke geloof.

Christenen konden bij de fraterniteit christenen uit andere kerken ontmoeten. Ook nodigden ze Joodse sprekers uit.

De opvolger van Schneider, Coos Schoneveld, richtte het blad Immanuel op. Nieuwtestamenticus Malcolm Lowe was hoofdredacteur van dit academisch tijdschrift. Het laatste nummer, over de ontmoeting tussen Joden en christenen uit orthodoxe kerken, kwam uit in 1994. Het blad ging nadien ter ziele vanwege onder meer gebrek aan fondsen.

De Joods–christelijke ontmoeting

De huidige voorzitter, de Duitse dr. Thomas Maier van de Witte Paters in de St. Anne Kerk, gelooft dat de fraterniteit in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de Joods-christelijke ontmoeting. Hij acht het van essentieel belang dat christenen de Joodse achtergronden van hun geloof bestuderen. “Als je als christen niets weet van de Joodse wortels, snijd je je af van een levensstroom. Als ik kennis heb van judaïsme, kan ik ook mijn christelijke traditie beter begrijpen.”

Pater Maier draagt de oecumene in Jeruzalem een warm hart toe. Christenen vormen slechts twee procent van de bevolking. “As je maar zo’n kleine minderheid bent, moet je oecumenisch ingesteld zijn. Dat helpt ons te overleven. Als we niet in staat zijn met één stem te spreken, dan verliezen we aan geloofwaardigheid.”

Drie bekende Jeruzalemse kerkhistorici. V.l.n.r. dr. Thomas Maier van de Witte Paters in de St. Anne Kerk, dr. Kirsten Stoffregen Pedersen van de Ethiopisch Orthodoxe Kerk en de lutherse rev. dr. Petra Heldt, de uitvoerend secretaris van de fraterniteit. De foto is in 2005 genomen tijdens de uitreiking van het Kruis van de Orde der Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland aan Petra Heldt.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close