Betsy and Philip op de Jesus Trail

Betsy and Philip Fisher Rhodes wandelden vorig jaar op de Jesus Trail tussen Nazareth Village en Kapernaüm. Ze deden dat zoveel mogelijk op een authentieke manier, wat klederdracht en voedsel betreft.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close