Stempel met menora gevonden in Akko


Archeologen vonden de stempel tijdens opgravingen in Horbat Uza, een dorpje ten oosten van Akko, een stad in het noorden van Israël. De Israëlische Dienst voor Oudheden verrichtte de opgraving omdat er op de bewuste plaats een spoorweg zal worden aangelegd.

Overzicht van de opgraving in Horbat Uza bij Akko.

In de stempel is een menora, de zevenarmige kandelaar die symbool staat voor het jodendom, gegraveerd, die op een kleine voet staat. De armen van de menora komen uit bij een horizontale lijn.

Op de stempel is ook een aantal Griekse letters zichtbaar. Vermoedelijk staat er de onder Joden veel voorkomende naam “Launtinus”. Archeologen van de dienst veronderstellen dat het de naam was van de bakker van Hornat Uza.

In de christelijk-Byzantijnse periode (324-637) was het gebruikelijk dat bakkers hun broden voorzagen van een stempel met de afbeelding van een kruis. Er zijn echter eerder op diverse plaatsen ook stempels gevonden met de afbeelding van een menora, aldus de archeologen Gilad Jaffe en dr. Danny Syon van de dienst.

De vondst van de menorastempel is volgens Syon belangwekkend, omdat ermee bewezen wordt dat er zich in de Byzantijnse tijd in Hornat Uza een Joodse gemeenschap bevond. Hij veronderstelt dat er in Hornat Uza voedsel werd bereid voor de Joden in het overwegend christelijke Akko.

Eerder vonden archeologen in het dorp al een doodskist, een sabbatlamp en kruiken met daarop een menora afgebeeld. Dat zou er ook op duiden er een Joodse nederzetting is geweest.

Vanaf 1973 worden er archeologische opgravingen gedaan in de buurt van Akko. Al in de Kanaänitische tijd woonden er mensen in deze omgeving, ongeveer 2 kilometer ten oosten van de huidige stad. Later vestigden er zich Feniciërs, die nog weer later door Assurbanipal werden gedeporteerd.

De stempel. Foto’s: met dank aan de Israëlische Dienst voor Oudheden.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close