Messiaanse Joden: ”Christ at the Checkpoint” is onbijbels

‘Checkpoint 300’ bevindt tussen Bethlehem en Jeruzalem. Foto (c): Alfred Muller

JERUZALEM – Messiaans-Joodse leiders zijn diep verontrust over de ”Christ at the Checkpoint”-conferentie die van 5 tot 9 maart in Bethlehem, in Palestijns gebied, gehouden zal worden.

Dat blijkt uit een verklaring die onlangs is gepubliceerd op de website van de Unie van Messiaans-Joodse Gemeentes in Albuquerque, in de Amerikaanse staat New Mexico. „Als vertegenwoordigers van de internationale Messiaans-Joodse gemeenschap zijn wij diep verontrust over het anti-Israël- en onbijbelse karakter van de Christ at the Checkpointconferentie”, stellen de leiders.

Het congres ontleent de naam ”Christ at the Checkpoint” (Christus bij de Controlepost) aan de controleposten van het Israëlische leger. Deze checkpoints werden na de zware golf van terreuraanslagen die in 2000 begon, uitgebreid of versterkt. Palestijnen ervaren deze militaire versperringen als onnodig storend en vernederend. Bovendien hebben zij toestemming nodig om via deze posten naar Israël te reizen.

De meeste organisatoren van de conferentie zijn verbonden aan het evangelicale Bethlehem Bijbelcollege. Aan het evenement zullen vooral Palestijnse christenen deelnemen, alsook buitenlandse christenen die het opnemen voor de Palestijnen.

Twee jaar geleden organiseerden Palestijnse christenen de eerste ”Christ at the Checkpoint”-conferentie. Messiasbelijdende Joden in Israël vonden deze eenzijdig anti-Israël en anti-zionistisch. De bijeenkomst veroorzaakte toen verwijdering tussen beide geloofsgroepen. Leiders van de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika, de Unie van Messiaans-Joodse Gemeentes, de Internationale Alliantie van Messiaanse Gemeentes en Synagogen en de Internationale Messiaans-Joodse Alliantie vrezen dat het met de komende conferentie dezelfde kant op zal gaan.

De Messiaans-Joodse leiders signaleren in sommige delen van de evangelicale beweging een „groeiende oppositie tegen zionisme en de staat Israël”, aldus de verklaring. Deze oppositie gaat volgens hen voorbij aan de diepe en oude verbondenheid van het Joodse volk met het land Israël en de moderne geschiedenis sinds de oprichting van de staat Israël. Ze zijn ook bang dat de doctrine dat de kerk Israël heeft vervangen als Gods verbondspartner, opnieuw de kop opsteekt. „De hele conferentie lijkt doordrenkt te zijn van deze theologie, die in de geschiedenis geleid heeft tot antisemitisme en de tragische verdrukking van het Joodse volk.”

De Messiaanse leiders stellen dat de Palestijnen met de naam „Christ at the Checkpoint” de Israëlische militaire controleposten tot het belangrijkste probleem hebben gemaakt. De conferentie gaat alleen maar over de veronderstelde onderdrukking die door Israël wordt veroorzaakt, terwijl de haat van de kant van Palestijnen en andere Arabieren niet aan de orde komt. Waar de leiders zich verder aan storen is dat de Palestijnen eenzijdige nadruk leggen op „de bezetting” en dat het zionisme bij name wordt genoemd als politieke beweging die een oplossing in de weg staat.

Ze schrijven verder dat het geweld dat door Palestijnen tegen Joden gepleegd wordt, niet wordt genoemd. Ze roepen de organisatoren van de conferentie in Bethlehem op stelling te nemen tegen antisemitisme, jihad, fascisme in de Arabische wereld en de cultus van het kindermartelaarschap.

In een dinsdag gepubliceerde reactie schrijven de organisatoren van de Christ at the Checkpointconferentie dat zij in het afgelopen jaar in contact zijn geweest met Messiaanse leiders in Israël om over de conferentie te praten. Ze zijn verheugd dat een kleine delegatie van Messiaanse gelovigen bij de conferentie betrokken zal zijn.

De verklaring van de Messiaanse leiders geeft volgens hen een „verkeerde indruk van onze relatie met het Messiaanse Lichaam.” Het document heeft „schade berokkend aan de eenheid van Lichaam van Christus in het Heilige Land.”

Door de naam Christ at the Checkpoint willen de Palestijnse christenen niet aangeven dat Jezus bij de controlepost wordt tegen gehouden of dat Israël betrokken is bij het systematisch vervolgen van christenen. Het gaat volgens de organisatoren om de vraag hoe christenen zich moeten gedragen in het conflict. „Als Christus bij een controlepost stond, wat zou Hij dan zeggen en doen?”

De controlepost is de realiteit waarmee de Palestijnse christenen leven, aldus de leiders. „Als wij ervoor kiezen onze situatie in termen van ”checkpoint” te beschrijven, respecteer dat dan alstublieft. We hebben het recht onze situatie uit te drukken zoals wij dat zien.”

De Palestijnse christenen schrijven uit te zien uit naar de dag waarop alle mensen in het land in vrede en harmonie samenleven. „We roepen niet op tot de vernietiging van de staat Israël, maar we roepen Palestijnen en Joden op in harmonie samen te leven, of in twee afzonderlijke staten of in één staat.”

In een klaarblijkelijke toespeling op de beschuldiging dat ze de vervangingstheologie aanhangen, schrijven ze dat God van alle mensen evenveel houdt. „We onderwijzen niet dat God het Joodse volk heeft losgelaten.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close