Zuiver goud in Bijbelse tijden

Uit de tentoonstelling ”Zuiver goud” blijkt dat goud altijd in trek is geweest bij aristocraten in Italië, Griekenland, Mesopotamië, Egypte, Perzië, China en de gebieden ten oosten van de Middellandse Zee. Edelsmeden maakten er sieraden, amuletten, rituele objecten en gebruiksvoorwerpen van.

Een paar verfijnde gouden oorversieringen uit de 6e eeuw voor Christus. Foto Bijbellandenmuseum
Een paar verfijnde gouden oorversieringen uit de 6e eeuw voor Christus. Foto Bijbellandenmuseum

In totaal zijn er meer dan 250 voorwerpen te zien, waarvan vele nooit eerder werden tentoongesteld. Het onderzoek voor de tentoonstelling werd verricht door prof. John Boardman van de universiteit van Oxford in Engeland. Deze deskundige op het gebied van klassieke kunst redigeerde ook de bijbehorende catalogus.

Goudsmeden vermengden goud soms met andere materialen om het harder te maken of het een andere kleur te geven. Romeinse kunstenaars vermengden het met koper, om het een roze tint te geven, ijzer om het blauwachtig te maken of nikkel om het een witte glans te geven. Soms is het voor wetenschappers moeilijk om de voorwerpen te dateren, tenzij ze in de context van een archeologische opgraving zijn gevonden.

In het Oude Testament wordt goud vaak genoemd. Dat begint al in Genesis 2:11, waar gesproken wordt over ”het land Havilah”. Noa Kremer herleidt in de catalogus het Bijbelse Havilah tot Nubia, een gebied langs de Nijl dat zeer rijk is aan goud.

Farao

Verder komt goud onder meer voor als bruidsschat bij de geschiedenis over Rebekka in Genesis 24. De farao geeft een gouden ketting aan Jozef als symbool van zijn verheven status als onderkoning in Genesis 41. De Israëlieten gebruiken ook goud bij de vervaardiging van voorwerpen voor de tabernakel en van een afgodsbeeld zoals het gouden kalf.

”Zuiver goud” is tot het najaar te zien. Het Bijbellandenmuseum presenteert tegelijkertijd de expositie ”Gouden mijl”. Op deze tentoonstelling laten eerstejaarsstudenten van de afdeling juweelbewerking en mode van de Bezalel Kunstacademie in Jeruzalem hun werken zien. De studenten kregen de kans om de werken uit de oudheid te bekijken voordat de tentoonstelling werd geopend.

Het Bijbellandenmuseum is gewijd aan de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten vanuit Bijbels perspectief. De vaste collectie van het museum bestaat uit kunstvoorwerpen en archeologische artefacten die terugvoeren naar de wortels van het monotheïsme van het begin van de beschaving tot aan het vroege christendom.

Dit artikel stond ook in het Reformatorisch Dagblad.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close