Israël en de crisis in Syrië

In het druzendorp Majdal Shams op de Golan tijdens een regenbui in de winter, met Syrië op de achtergrond. Foto: © Alfred Muller

Israël heeft tot nu toe nauwelijks gevolgen ondervonden van de burgeroorlog in Syrië. Israëliërs en druzen die op de Golanhoogvlakte wonen, zeggen dat ze de inslagen van granaten hoorden en stofwolken zagen. Dat gebeurde toen de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad aan de andere zijde van de grens opstandelingen achternazat. Daar bleef het bij. Tot nu toe tenminste.

Niemand weet hoe de burgeroorlog daar zal aflopen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het regime van Assad het tij zal weten te keren en de burgeroorlog alsnog zal winnen. Zal het Syrische Vrije Leger erin slagen de macht over te nemen, de oppositiegroepen onder zijn gezag te verenigen en de weg te banen voor een stabiele regering?

Of zal het land uiteenvallen in kantons die nog tientallen jaren strijd zullen leveren over onderlinge grenzen? Of –ook een mogelijkheid– zal er totale chaos ontstaan, compleet met etnische zuiveringen, het uitmoorden van groepen die Assad steunden of die neutraal bleven – met een uittocht van Syriërs die het geweld willen ontvluchten tot gevolg?

Nog een mogelijkheid: zal Syrië ten prooi vallen aan radicale soennieten, die de sharia willen invoeren en de radicale islam willen bevorderen in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld?

Voor Israël is ongetwijfeld het gunstigste scenario dat het huidige pro-Iraanse regime van Assad wordt vervangen door een prowesterse regering, die snel orde op zaken weet te stellen en die zal zorgen voor handhaving van de rust aan de Israëlisch-Syrische grens.

En als Syrië een gematigde regering krijgt, kunnen ook de vredesonderhandelingen worden hervat. Een vredesregeling zal gaan inhouden dat Israël zich geheel of gedeeltelijk terugtrekt uit de Golan, in ruil voor open grenzen en normalisering van de betrekkingen.

Maar de Israëlische veiligheidsdienst houdt rekening met andere scenario’s. Zo heeft Syrië grote voorraden chemische en biologische wapens. Het is mogelijk dat de troepen die achter Assad staan de controle over deze wapens verliezen en dat die in handen vallen van de jihadisten, waaronder terroristen van al-Qaida. Ook moet Israël incalculeren dat Assad de wapens overdraagt aan de proSyrische en pro-Iraanse Hezbollah in Libanon.

Als deze massavernietigingswapens in handen dreigen te vallen van deze radicale groepen, valt er een operatie van het Israëlische leger te verwachten.

De Syrische vluchtelingen hebben tot nu toe een veilig heenkomen gezocht in Turkije, Jordanië en Libanon. Israël als doel is onwaarschijnlijk. Het wantrouwen zit diep. Defensieminister Ehud Barak zei hierover: „Als wij golven vluchtelingen moeten stoppen, zúllen wij ze stoppen.”

Israel Ingezoomd: wekelijks commentaar uit Israël over gebeurtenissen in het Midden-oosten.