De komst van de Derde Tempel

Ik weet het: dit is een gevoelig onderwerp. Onder joden en christenen is menig felle discussie gevoerd over de vraag of de tempel wel of niet moet of zal worden herbouwd.

Persoonlijk denk ik dat de tempel niet moet worden herbouwd. Ik zie er na het offer op Golgotha geen enkele theologische noodzaak meer toe. In het verlenen van steun door christenen aan joodse groepen die de tempel willen herbouwen, zie ik dan ook niets.

Tegelijkertijd verwacht ik dat de tempel wel zal worden herbouwd. Waarom? Gewoon omdat het schip die kant opvaart. Joden hebben de berg altijd als heilige plek beschouwd. In de afgelopen honderd jaar hebben joden rondom de berg steeds meer rechten gekregen. Het Tempelinstituut maakt voorwerpen voor de Derde Tempel en sommigen houden zich bezig met de studie van de tempelrituelen. Maar er zijn ook andere recente belangwekkende ontwikkelingen.

Pelgrimsfeesten

Een: steeds meer joden wonen op de grote joodse feestdagen de plechtigheid van de priesterlijke zegen bij. Cohanim (joden uit het priesterlijk geslacht) spreken deze zegen uit op het plein ten westen van de Westelijke Muur tijdens de grote joodse pelgrimsfeesten. Oude praktijken worden in ere hersteld. Het verschil is dat joden vroeger de Tempelberg zelf opgingen voor deze ceremonie.

Twee: de joodse presentie rondom de Tempelberg neemt toe. De Olijfberg aan de oostzijde is al lang geen uitsluitend Arabisch gebied meer. In de wijken ten noorden en zuiden van de Tempelberg vestigen zich steeds meer joden.

Drie: steeds meer joden bezoeken de Tempelberg. Opperrabbijnen zeggen weliswaar dat joden deze plek niet mogen betreden. Maar andere rabbijnen denken er anders over. Joden mogen niet in het openbaar bidden op de berg, maar af en toe worden er toch pogingen toe gedaan.

Gebedsrechten

Vier: de roep om joden gebedsrechten te geven op deze heilige plaats en daar een synagoge te bouwen, wordt steeds luider. Sommige rechtsnationalistische Knessetleden willen zelfs met wetgeving de gebedsrechten afdwingen. Moslims claimen de berg namelijk ook als een heilige plaats.

Vijf: joden en moslims bereiken mogelijk in de toekomst een compromis over de Tempelberg. Veel joden geloven dat moslims dezelfde God aanbidden. Er zijn contacten tussen leiders van beide groepen. En als een compromis niet lukt, dan is daar altijd nog de harde hand van de oproerpolitie.

De bovenstaande ontwikkelingen zullen vroeg of laat tot joodse gebedsrechten op de berg en de bouw van een synagoge leiden. Of we het nog meemaken weet ik niet, maar een logische volgende stap is de herinstelling van de offerdienst en de herbouw van de tempel.

(Israël Ingezoomd: wekelijkse beschouwing vanuit Israël in RD.nl). 

11 gedachten over “De komst van de Derde Tempel

 1. Mooi duidelijk verhaal. Dit herinnerd mij aan ons eigen verblijf in Israël, waar dit toen ook al speelde. Ik denk dat die tempel er ook komt. Onder andere ook door de locatie waar die zou moeten komen, op het plein achter de rotskoepel aan de noordkant. De huidige rotskoepel en Al Aqsa moskee hoeven daar niet voor te verdwijnen, wat het weer aannemelijk maakt dat moslims dit zullen accepteren. Weet je trouwens dat er op dat plein een klein koepeltje staat. Dit koepeltje staat over een vlakke rots. Wat ik mij kan herinneren is dat deze niet groter is dan circa 2 meter doorsnede. En wordt het tempeltje van de Geest genoemd.

 2. Wel jammer dat een zeer belangrijke christelijke argumentatie hier vergeten wordt. Want bijna de gehele evangelische richting gelooft in de herbouw van de tempel. Er zijn immers in het Nieuwe Testament door Jezus en door de apostelen diverse duidelijke aanwijzingen gegeven. En dat ging niet alleen over het jaar 70, maar tevens over de eindtijd. Zie bijv. 2Thess.2 en Openbaring 11 waar de tempel en tempeldienst weer genoemd worden temidden van de eindtijdgebeurtenissen.
  Helaas hebben de gevestigde kerken met hun vervangingstheologie daar geen oog voor. Zij “zien geen theologische noodzaak”. Maar zowel het NT als het OT profeteren ervan in eendrachtige samenwerking.

  1. Denk dat Albert alleen vanuit Journalistiek oogpunt heeft willen schrijven en naar de tekenen van deze tijd heeft gekeken. Mooi dan toch dat steeds meer duidelijk wordt, als je maar om je heen wilt kijken.

  2. Je zit er weer volledig naast, Harry. Zie 1 Korintiers 3:16-17, 2 Korintiers 6:16, Efeziers 2:19-21, 1 Petrus 2:5, Openbaring 3:12. De verdere aanduidingen van tempel in Openbaringen spreken van een hemelse tempel en dus niet een in Jeruzalem. De Bijbel is duidelijk dat de gelovigen in Jezus een tempel vormen, gebouwd van levende stenen. Ook uit jouw citaat van 2 Tessalonicenzen 2 blijkt niet dat het om een tempel van dode stenen zou gaan.

   Jezus voorzegt zelf als de profeet bij uitstek in Lucas 19 de verwoesting van de tempel zonder ook maar een woord te wijden aan een eventuele herbouw. De derde tempel gemaakt van levende stenen werd al gebouwd voordat de tweede verwoest werd. Alfred heeft gelijk. God heeft geen interesse in een nieuwe tempel van dode stenen. Hij woont liever in een tempel van levende stenen, niet van dode. Dat heeft met vervangingstheologie niets te maken. Gelukkig weten veel mensen uit de evangelische richting dit ook wel.

  3. Ruud, het is geen of-of verhaal. Het is en-en. Natuurlijk weet ik van alle teksten die gaan over de gemeente als een tempel, maar dat is geen reden om Israel te vervangen door de kerk. Gods beloften voor Israel zijn niet ingetrokken. De vele profetieën over hun herstel in het land bewijzen het en ze gaan alle in vervulling. Gelukkig weten steeds meer mensen in de kerken dit ook wel.

  4. Welk herstel? Ik zie Israël al jaren alleen maar achteruitgaan. Er is steeds meer haat en nijd, lang niet alleen tussen Joden en Palestijnen, maar ook tussen Joden onderling. Joodse soldaten worden tegenwoordig zelfs aangevallen in orthodox-joodse buurten in Jeruzalem. Er is steeds meer onrecht, steeds meer armoede, vooral onder Arabieren, maar zeker ook onder Joden in Israël en het blijft erger worden.

   Zoals je weet wordt op Tisha b’Av de verwoesting van zowel de eerste als de tweede tempel herdacht. De verwoesting van de tweede tempel was in 70 na Christus. Dat was dus op een moment waarop al die onberouwelijke beloften waar veel pro-Israël christenen vandaag de dag zo mee schermen ook al op schrift waren gesteld. Velen van hen zouden dus zeker ook opgeroepen hebben om die irritante Timmersmanszoon uit Nazareth te negeren, die in Lukas 19 profeteerde dat de tempel verwoest zou worden. Dat kan toch niet waar zijn? Gods beloften zijn toch onberouwelijk? Uitgesloten dat hij weer een verwoesting zou toestaan. Toch?

   We moeten niet dezelfde fout maken die veel mensen toen maakten.

   God houdt er niet meerdere tempels op na. Nergens in de profetieën wordt gesproken over een herbouw van een derde tempel van steen. Gods volk vandaag de dag zijn allen die geloven in Jezus als Messias zoals je kunt lezen in bijvoorbeeld 1 Petrus 2 en Galaten 3. Dat kunnen Joden en niet -Joden zijn, maar niemand – ook Joden niet – kan op basis van etnische afkomst automatisch aanspraak maken op het behoren tot Gods volk. Daar komt nog bij dat het nog maar de vraag is wat Gods definitie van wie zich Jood mag noemen eigenlijk is. Zie bijvoorbeeld Romeinen 2:28-29 of negatiever, Openbaringen 2:9 en 3:9, waar de Koning der koningen zelf spreekt over mensen die zich Joden noemen, maar het niet zijn.

   Er staan niet alleen beloften en positieve profetieën over Israël in de Bijbel, maar ook heel veel negatieve. Lees alle profeten maar eens door van begin tot eind. Waarom zijn alleen de positieve profetieën nog van toepassing voor vandaag en de negatieve kennelijk niet meer? De Bijbel is geen kersenboom, waar je alle kersjes (beloften) uit kunt plukken en toepassen voor vandaag en de blaadjes (negatievere profetieën) kunt laten hangen ofwel beschouwen als iets dat alleen vroeger van toepassing was. God is ook vandaag niet in Israëls kerstman veranderd die vroeger misschien wel streng optrad, maar vandaag alles wat Israël nu doet kennelijk automatisch allemaal geweldig vindt, wat het ook is. Je moet Deuteronomium 28 in zijn geheel lezen, niet pas beginnen bij vers 2 en gauw weer stoppen bij vers 14.

  5. Kijk http://youtu.be/UUk4kOfa9pY – Het Tempel Instituut is vandaag op IBA News – het journaal uit Jeruzalem – ter gelegenheid van de herdenking van de 9e Av. Er is een geestelijke strijd gaande boven het Tempelplein… en de ontknoping gaat spoedig volgen.

  6. Ruud, je conclusies over wat ik zou geloven kloppen niet. Het is onzin wat je beweert over kersjes plukken en Deut.28 maar half lezen. Waarom ga je niet in plaats van die bekende vervangingstheorie te verdedigen met dit soort zwakke argumenten, je eens een beetje verdiepen in je ‘tegenstander’? Begin eens met deze: http://vergadering.nu/leesmap20071020-wjo-landbelofte-israel.htm of deze: http://vergadering.nu/boekouweneeljeruzalem-uittreksel.htm

   Echt, ik ken dat vervangingsbetoog van jou uit den treure. Ben ermee opgevoed en heb het diepgaand bestudeerd. Maar helaas blijkt steeds weer dat jij nauwelijks iets weet van de wijdverbreide chiliastische bijbelvisie.

  7. Je komt niet met argumenten, Harry, maar je verwijst naar je website die ik maar moet gaan lezen. Dat maakt een bijzonder zwakke indruk. Dat de chiliastische Bijbelvisie wijdverbreid is behalve sterk overdreven ook nog geen bewijs dat het dus een correcte Bijbelvisie is. Dat is die namelijk beslist niet, zoals ik al heb aangetoond en wat jij kennelijk niet kunt weerleggen.

 3. Haha, ik bedoel Alfred. Sorry Alfred. 🙂

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close