Palestijnse pinksterkerk groeit

BEIT SAHOUR – De Apostolische Kerk in het gebied rond Bethlehem groeit. De kerk in Beit Sahour is eind vorige maand ook een tweede kerkdienst begonnen, in Beit Jalla.

Khoury’s eenvoudige kerkgebouw bevindt zich in een steegje in het centrum van Beit Sahour, aan de oostzijde van Bethlehem. Op de deur staat ”Apostolic Church” (Apostolische Kerk). De christenen die hier bijeenkomen, willen zich laten inspireren door de kerk die door de apostelen is gesticht.

Khader Khoury vertelt dat zijn familienaam ”priester” betekent. Zijn familie telde 36 priesters in de Orthodoxe Kerk en hij is de eerste voorganger daarbuiten. Khoury’s gemeente begon als een huisgemeente met zes personen, maar die groeide gestaag. De groep zag zich twee keer genoodzaakt een grotere ruimte te betrekken. Nu komen er enkele tientallen mensen bijeen.

Hij is op vrijdagavond een dienst begonnen, in Beit Jalla, aan de westzijde van Bethlehem, omdat mensen werden geïnspireerd door de jeugdgroep die daar op maandag al samenkwam. Ook in Beit Sahour komt de gemeente tweemaal per week bijeen. Op zondag is er inmiddels een kerkdienst voor iedereen en op dinsdag een dankzeggingsdienst.

Khoury maakt een blijmoedige indruk, ondanks de roerige geschiedenis van de afgelopen jaren. Een groep van zes gezinnen, behorend tot de baptisten, waaronder hij en zijn vrouw, verliet in 2008 de Gazastrook na de moord op Rami Ayyad van het Bijbelgenootschap. De regering van Israël gaf hem en zijn vrouw een identiteitskaart, waarmee ze op de Westelijke Jordaanoever kunnen blijven wonen. In Gaza bestaat de baptistenkerk nog steeds. Deze telt volgens hem nu ongeveer zestig leden.

Khoury ziet dat de kerken op de Westelijke Jordaanoever nieuwe activiteiten proberen op te zetten. Voorgangers van protestantse en evangelische kerken hebben een raad gevormd, die geregeld bijeenkomt om voor elkaar te bidden.

Palestijnse christenen vormen slechts een fractie van de Palestijnse bevolking: 2 procent. Zij genieten een bepaalde mate van vrijheid. Toen de kerk van Khoury werd geopend, viel niemand hem lastig. Ook als er een moslim de dienst zou bijwonen, zou niemand er zich mee bemoeien. De problemen waarmee christenen te maken hebben, zijn vooral van economische aard. Door de hoge prijzen emigreren sommige christenen.

Toch gaat het in de regio Bethlehem beter dan tien jaar geleden. Veel buitenlanders bezoeken de geboortestad van Jezus en de herdersvelden in Beit Sahour. Khoury merkt dat buitenlandse christenen zich vaak „enorm eenzijdig” opstellen en slechts oog hebben voor een van beide partijen: Israël of de Palestijnen. „Ik ken christenen die de vervangingstheologie aanhangen en christenen die de pro-Israëltheologie aanhangen. In pro-Israëlkringen komt het recht doen aan de Palestijnen niet aan de orde. Maar in de kringen van de vervangingstheologie wordt het recht doen aan Israël vergeten. Onze taak is echter te zegenen.”

Khoury heeft contacten met Joods-Messiaanse gelovigen in Israël. Hij ziet daar mensen met een groot hart voor de Palestijnen. Hij sprak ook in een van hun kerken in Jeruzalem. „Ik zei tegen hen: „Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor de pijn die Palestijnen jullie hebben aangedaan.” Zij zeiden: „We verontschuldigen ons voor alles wat de Israëliërs jullie aangedaan hebben.””

Dit artikel stond ook in het Reformatorisch Dagblad

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close