“De kerk kent Joodse en Palestijnse leden”

Ds. Jack Sara.
Ds. Jack Sara. Foto: © Alfred Muller

BETHLEHEM – Ds.Jack Sara van het Bethlehem Bible College gelooft dat Palestijnse christenen en Messiasbelijdende Joden met één stem moeten spreken. Tenslotte wonen ze in hetzelfde heilige land. De volgende ‘Christ at the Checkpoint’ conferentie zal opnieuw pogen beide groepen bij elkaar te brengen. Ondertussen wil hij werken aan de versterking van de Palestijnse kerk door christenen op te leiden voor functies in de kerk en samenleving. 

Ds. Jack Sara is sinds 1 september directeur van het Bethlehem Bible College (BBC). Op 16 februari zal er een officiële bevestiging plaats vinden, waarbij gelovigen uit het hele land en supporters van de school in het buitenland worden uitgenodigd. Hij deed een bacheloropleiding aan het BBC en volgde daarna een masteropleiding pastorale studies in de Filipijnen. Daarna werd hij benoemd tot voorganger van de Alliance Church in Jeruzalem en nu dus tot directeur.

Hij is net terug van een reis naar de VS, Spanje en Korea. Hij en oud-directeur dr. Bishara Awad merken dat het moeilijker is support te krijgen voor de school, die altijd mede op donaties uit het buitenland aangewezen was om goed te functioneren. De economische crisis is namelijk overal te merken. De staf van de school bidt ervoor dat God in alle noden zal blijven voorzien.

Maar zijn reizen zijn niet altijd gericht op fondswerving. Hij wordt uitgenodigd om te vertellen over zijn werk, de Palestijnse christenen, de dienst van de verzoening en de relaties met Messiasbelijdende Joden. “Ik geloof dat het belangrijk is dat het lichaam van Christus wereldwijd begrijpt dat er maar één lichaam van Christus is in dit land, bestaande uit Messiasbelijdende Joden en Palestijnen. Beide willen we de wereld tot zegen zijn. Ik was aanwezig bij een dag van gebed in Genève. Daar werden wij als Palestijnse christenen gevraagd vanuit Bethlehem te bidden voor een zegen voor Europa. Dat vooral vanwege deze tijd van het jaar.”

Programma’s

Sara vertelt dat het BBC verschillende programma’s aanbiedt aan in totaal circa 170 studenten. Het oudste is Bijbelse studies met theologie. Vele voorgangers, bijbelleraren en jeugdleiders hebben dit programma gevolgd. Enkele jaren geleden startte de school twee nieuwe programma’s. Bij de mediastudies krijgen studenten twee jaar lang onderwijs over onder meer het bouwen van websites, het gebruik van de camera en radio en televisie productie. Dan bestaat er de kans voor gids te leren in de Palestijnse gebieden en in Israël, mits ze daarvoor vergunning hebben. Ze leren daarbij over de geschiedenis van het heilige land, Bijbelse geografie, flora en fauna, theologie, cultuur en allerlei andere dingen die met het land te maken hebben. Volgens Sara hebben deze programma’s velen aan een baan geholpen.

Om de kerk verder op te bouwen is het college ook gestart met een masters programma in leiderschap en geestelijk ambt. “Velen die dit programma hebben afgerond zijn voorganger geworden of terechtgekomen in leidinggevende posities in kerk of niet-gouvernementele organisaties. Ik en velen anderen studeerden in het buitenland. Maar als je me vraagt wat ik leerde over de geschiedenis van het christendom in het Midden-Oosten, dan moet ik zeggen: niets. Ze houden zich bezig met Europa, de Reformatie en wat daarna kwam. Maar we leerden niets over de ontwikkeling van de kerk in dit land.

Het programma dat wij aanbieden gaat in op de geschiedenis van de kerk hier en op de hedendaagse contextuele theologie. Dat wil zeggen dat we aandacht besteden aan onze context. Wat is er gezegd over de politiek, het tumult en het conflict dat zich hier afspeelt? De mensen hier ontwikkelden een zekere interpretatie van de Bijbel. We willen proberen een gebalanceerd beeld te krijgen van wat de Bijbel vandaag tot ons zegt.”

Gaza

Het BBC richt zich niet alleen op Bethlehem en de Westoever, maar ook op Gaza en Galilea. In Gaza is een filiaal waar studenten parttime cursussen kunnen volgen. In Gaza is een docent en een van de docenten van het BBC heeft permissie om naar Gaza te reizen om lessen te geven. Nu bekijkt het BBC of er ook een mogelijkheid bestaat afstandsonderwijs te introduceren. “De omstandigheden van de christenen in Gaza zijn moeilijk. Ze zijn geïsoleerd. Ik betwijfel of er honderd evangelische christenen zijn. Velen verlieten het gebied. Ze emigreerden of kwamen hier naar Bethlehem, waar meer christenen zijn. Ik zie in Gaza geen duidelijke vervolging, maar omdat ze een hele kleine groep vormen kunnen ze makkelijk worden bedreigd.

In Galilee bestaat een filiaal waar studenten fulltime het programma voor Bijbelse studies met theologie en het masterprogramma kunnen volgen. In Nazareth zijn drie fulltime docenten en andere docenten rijden erheen om les te geven.”

Studenten Media Studies op het Bethlehem Bible College. Foto: Alfred Muller
Studenten Media Studies op het Bethlehem Bible College. Foto: © Alfred Muller

Denkt u erover Engelstalig afstandsonderwijs te beginnen? Tenslotte is er veel belangstelling voor christenen in het Midden-Oosten.

“Daar hebben we aan gedacht. Maar we willen ons natuurlijk in de eerste plaats bezighouden met onze roeping. Dat is te werken voor de Arabisch sprekenden. Dat is onze kracht. Pas daarna komt het informatie en onderwijs geven aan Engels sprekenden in de wereld.

Wat heeft de aan het BBC verbonden Shepherd Society deze kerst gedaan?

De Shepherd Society is een deel van het BBC om de gemeenschap rondom ons te helpen. Tijdens de kerst hebben we honderden families geholpen met voedselpakketten. Als BBC en Shepherd Society organiseerden we samen een feestelijke bijeenkomst met een kerstdiner en christelijke muziek. Daar kwamen duizend mensen op af. Vele Arabische christenen voelden zich bemoedigd.

Na de laatste Christ at the Checkpoint Conferentie in maart was het niet zeker of er een nieuwe conferentie zou komen. Maar nu heeft het BBC bekendgemaakt dat dat wel gebeurt. 

“Er is een nieuwe Christ at the Checkpoint gepland in Bethlehem op 10 maart 2014. Een comité, waar ook ik deel van uitmaak, is al bij elkaar gekomen om voorbereidingen te treffen. Het thema zal zijn: het Koninkrijk van God’. Er zullen minder sprekers voor uitgenodigd worden dan bij de vorige conferentie. We hopen profetische sprekers te krijgen uit binnen- en buitenland die het Koninkrijk centraal zullen stellen.

Na de vorige conferentie bleven vele contacten bestaan. Volgende maand zullen zeven Messiaanse leiders en theologen, uit zowel Israël als andere landen, en zeven Palestijnse theologen naar het Oxford Centrum voor Missie Studies gaan om van gedachten te wisselen over theologie, verzoening en de vraag wat het betekent om in een gebied te leven waar een conflict en geweld bestaan. Als gelovigen willen we diep in de Bijbel graven om te kijken naar wat ons samenbindt en verenigt, terwijl we onze verscheidenheid bewaren. Want we zijn zeker verschillend. We willen de andere kant niet veranderen. Toch zijn er vele bruggen die gebouwd kunnen worden. Een ervan is de theologie van verzoening en eenwording van het lichaam van Christus in Israël en Palestina.

Er zijn meer dingen die ons verenigen dan ons scheiden. Gewoonlijk kijken we naar de lege helft van het glas, in plaats van de volle. In mijn persoonlijke ervaring als een voorganger en leider in de Palestijnse gemeenschap heeft de Heere mij vele goede relaties gegeven met veel Messiaanse leiders en voorgangers. Wat ons bijvoorbeeld samenbrengt is het gemeenschappelijk verlangen Gods heerlijkheid in dit land te zien en te zien dat mensen tot geloof komen.

Ik geloof dat mensen buiten dit land één stem moeten horen, die van beide groepen komt. Deze stem hebben ze nog niet duidelijk gehoord. Deze stem moet gaan over Gods plan voor dit gebied en dit land. Er is hier één kerk in dit land, één lichaam van Christus. Sommigen zijn Joods, anderen zijn Palestijns. Beide verdienen ze aandacht. Mensen moeten zich niet scharen achter één partij vanwege hun politieke opinie. Het probleem is dat als mensen zich tegen de ene richten, ze de kans lopen hatelijke emoties en discussies te creëren. Dat is meer destructief dan constructief voor ons.

Worden voor de Christ at the Checkpoint conferentie opnieuw Joodse leiders uitgenodigd?

“Zeker. We hopen zelfs meer te ontvangen dan de vorige keer. We zijn al in gesprek met sommigen van hen. We moeten doorgaan met het samenbrengen van mensen. We hebben geen andere optie.

Sommige in de Joods Messiaanse gemeenschap, met name in de Verenigde Staten, waren boos op de Messiaanse Joden die deelnamen aan de conferentie. 

Dat was voor de conferentie. Na de conferentie hoorden we deze stemmen niet meer, behalve van fanatieke fundamentalisten. Velen betuigden spijt over wat ze deden of dat ze niet deelnamen aan de conferentie.”

Werden Palestijnse christenen ook bekritiseerd omdat ze Messiaanse Joden uitnodigden?

“Veel minder. Als we naar de Palestijnse kerk kijken, dan zien we een kerk die zijn deuren wagenwijd openzet om de Messiaanse Joden te accepteren. Ik werd nu meer dan 18 jaar in de kerk. Ik ben aan de Palestijnse zijde nooit een voorganger tegengekomen die geen liefde had of wiens hart niet open stond voor relaties met Messiaanse joden. De meerderheid van Palestijnse christenen is tegen geweld en tegen oorlog. Ze keuren het geweld aan beide zijden af en ze verheerlijken nooit iemand die bij een zelfmoordactie een bom laat ontploffen. Ze kritiseren eerst de eigen mensen voordat ze Israël bekritiseren.

Maar we staan ook voor rechtvaardigheid. Dat is zeker. We willen het goede voor onze eigen volk. In zekere zin proberen we een stem te zijn voor andere Palestijnen. Mogen we hen soms niet verdedigen als ze lijden of proberen het hoofd boven het water te houden? Welke opties hebben we? Als ze voelen dat de hele de wereld tegen hen is, mogen we dan niet naast hen staan? We moeten Gods hart en belofte voor hen laten zien. Gods hart is een hart van liefde, zorg en recht.

4 gedachten over ““De kerk kent Joodse en Palestijnse leden”

 1. Alfred… “dat er maar één lichaam van Christus is in dit land, bestaande uit Messiasbelijdende Joden en Palestijnen.” zal wel een verspreking zijn, want de rest van de heidenen die in Christus geloven is er ook nog. Daar vallen de Palestijnen gewoon onder.
  “Ik zie in Gaza geen vervolging” – ook zo’n vreemde uitspraak. Want, nee, die is reeds er reeds heel radicaal geweest. Vermoord en verdreven door de islam.
  Helaas lees ik een politiek verhaal. En nu willen ze dus hun Messiaanse broeders overhalen tot hun visie?? Omdat ze één zijn??
  Zolang Palestijnse christenen de profetieën over Gods volk Israel afwijzen, vallen ze buiten Gods zegen. Zie Gen.13:3
  Nu zijn ze niets anders dan een de staat Israel hatende gemeenschap, die net als de Europese kerken de eeuwen door, slechts uit zijn het afwijzen van de Joodse gemeenschap.
  En ja, als je dat zegt, dan heet je een “fanatieke fundamentalist”.
  En nee, het klopt misschien dat ze niet juichen als een zelfmoordterrorist Joden vermoordt, maar wel houden ze hun kaken stijf op elkaar, zoals nu ook weer blijkt. Geen woord van kritiek, uit angst voor hun moslimbroeders.

 2. Nee hoor, Harry., er is inderdaad maar 1 lichaam, want de heidenen en de Joden die in Jezus geloven zijn één in het geloof. Zo wil Jezus het ook. Joodse gelovigen staan niet apart en horen dat ook niet te staan. God maakt geen onderscheid tussen Joden en heidenen, zoals hij ook duidelijk zegt in Zijn Woord in bijvoorbeeld Romeinen 10:12, Galaten 3:28 en Kolossenzen 3:11

  Jack Sara zegt verder dat de christenen in Gaza het moeilijk hebben. Dat hij geen duidelijke vervolging ziet, zal hij beter weten dan jij, Harry, want hij zit er veel dichter bij. Jij moet als ver weg staande buitenstaander niet beter willen weten dan de lokale gelovigen waar ze last van hebben en wat goed voor hen is. Een dergelijke arrogante houding neem je ook niet aan tegenover Joden, wel?

  In 1 Petrus 2:6-10 staat een heel goede definitie van wie Gods volk is. Dat zijn al diegenen die geloven dat Jezus de Messias is. Dat kunnen dus Joden en niet-Joden zijn. Niemand, ook Joden niet, kan op grond van etnische afkomst automatisch aanspraak maken op lidmaatschap van Gods volk. Wie Abrahams nakomelingen echt zijn staat vermeld in Romeinen 4 en dat zijn dus al diegenen die geloven dat Jezus de Christus is. Ook op diverse andere plekken kun je vinden dat God maar één volk heeft en Christus maar één bruid en dat je alleen op grond van geloof daar bij kunt horen, of je nu Joods bent of niet.

  Verder sla je vooral veel haatdragende en racistische leugens uit over Palestijnen. Palestijnse christenen keuren geweld af, dus ze bekritiseren wel degelijk, in tegenstelling tot wat jij beweert en de Joodse gemeenschap wijzen ze ook niet af.

  De anti-Palestijnse haat spettert er bij jou aan alle kanten af, Harry. Ik kan je adviseren een voorbeeld te nemen aan Jack Sara, die bruggen probeert te bouwen. Gelukkig zijn er ook aan Joodse kant mensen die dat willen doen. Dat is wat God wil van Zijn kinderen aan beide kanten van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

  1. Jammer, Ruud, dat je er weer een opgeklopt en hatelijk verhaal van probeert te maken. En als je dan per se de vervangingstheologie wilt etaleren, ga je gang. Ik las daarover net een mooi artikel, over waarom de kerken sluiten en ze Gods zegen missen. Kijk maar even op mijn site Vergadering.nu of hier: http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/01/kerken-gaan-dicht

  2. Wat is er zo hatelijk aan, Harry? Alles wat ik zei baseer ik op de Bijbel. Als dat vervangingstheologie is, dan zijn Paulus en de schrijver van de Hebreeënbrief en diverse andere Bijbelschrijvers vervangingstheologen. Bij de meeste stellingen die in jouw verhaal staan, staat geen enkele Bijbels bewijs. Er wordt maar wat geroepen en ik denk dat vrijwel niemand zich in de beschrijving van christenen die vervangingstheologie aan zouden hangen zal herkennen.

   Het absolute dieptepunt uit dit artikel vind ik nog wel dat de duidelijk Palestijnenhatende auteur van dit artikel het hekelde dat de dominee ook voor Palestijnen bad. Palestijnen zijn God evenzeer lief als Joden en niet minder. Er is geen favoritisme bij God, ook niet jegens Joden. Jezus zei het zelf al: iedereen die doet wat God wil is Zijn broeder, zuster en moeder (Marcus 3:33-35). Dat kunnen en zullen zowel Joden als niet-Joden zijn.

   Er staat gelukkig ook nog wel iets goeds in: “aan voortrekken en lievelingetjes onder de mensen dóet de Allerhoogste niet …. en uitverkoren-zijn betekent bij Hem in de eerste plaats een roeping, een taak en een opdracht.”

   Precies, Harry. Rachab, Ruth en nog enkele anderen waren niet-Joods. Ruth werd ook niet Joods, want tot aan het eind blijft ze aangeduid worden met “de Moabitische”.

   Nog een citaat: “‘Mijn volk’ is volgens hen niet Israël, maar de volgelingen van Jezus.” Zo staat het echter ook in 1 Petrus 2:6-10, dus ze baseren deze stelling op wat Gods Woord zelf zegt en is dus correct. Petrus zegt dit niet tegen Joden, omdat er bij staat: eens was u geen volk. Dat zou hij nooit zo tegen Joden zeggen. Uiteraard geldt: die volgelingen van Jezus kunnen en zullen Joden, Palestijnen, Nederlanders, enz, enz zijn.

   De term “biologische afstammelingen” komt in de Bijbel niet voor en er staat al helemaal niet dat de biologische afstammelingen van Abraham ook alleen de Joden zouden zijn. Het is ook gezien Romeinen 4 volstrekt irrelevant wie de biologische afstammelingen van Abraham zijn. Ook zul je nergens in de Bijbel vinden dat de Joodse identiteit door de moeder wordt doorgegeven.

   Dat Israël de Messias zou zijn, staat ook nergens in de Bijbel. Het is gezien bijvoorbeeld Handelingen 2:36, 4:10, 10:36 en Efeziërs 2:12 ook totale onzin. Dit is zelfs je reinste afgoderij omdat Israël dezelfde plaats krijgt toebedeeld als Jezus en dus als God zelf. Israël is niet God en de Messias en God en de Messias zijn ook niet Israël.

   Jezus is een Jood, zeker. Alleen zijn Joden daarom nog niet (als) Jezus.

   Dat God met Israël een andere weg zou gaan is tweewegenleer en ook dat staat nergens in de Bijbel.

   Hatikvah is het Israëlische volkslied. Dat spreekt over een Joodse ziel. Die hebben de meesten van ons niet en dat lied kunnen wij dus ook niet zingen, hoogstens tenzij we Israëlisch staatsburger zijn. Omdat in de Bijbel nergens staat dat de Joodse identiteit door de moeder wordt doorgegeven, is het dus ook gezien Galaten 6 over het Israël van God die Jezus als Messias erkent volstrekt onzin om de huidige staat Israël en het Bijbelse Israël zomaar op een lijn te zetten. Er is dan ook geen enkele Bijbelse noodzaak om Hatikvah te gaan zingen.

   Geert Wilders is pro-Israël en pro-Joods?? Je bent vergeten dat Geert Wilders vóór een verbod op rituele slacht en dus ook voor een verbod op koshere slacht stemde. Dat vonden veel Joden niet zo kosher. Alleen de christelijke partijen waren tegen dit verbod. Wilders is anti-islam, niet pro-Israël en dat is niet hetzelfde. De vijand van je vijand is daarmee nog niet je vriend.

   Van het betrekken van de gelijkenis van de twee zonen op christelijk antisemitisme weet ik niet of ik moet lachen of huilen om het 100% onzingehalte. Ik heb nog nooit gehoord van christenen die dit op christenen en joden betrekken of hierom leedvermaak jegens Joden zouden koesteren.

   De interpretatie van Romeinen 9-11 is ook onzin. Die sluier wordt volgens 2 Korintiers 3:14 weggenomen als je gelooft in Christus. Dat betekent dus dat je er zelf invloed op hebt of de sluier bij je wordt weggenomen. Je gelooft in Christus en dan wordt de sluier weggenomen. Niet omgekeerd.

   Het artikel probeert Genesis 12:3 te citeren, maar God zegt dat tegen Abraham, niet tegen Israël en dat is niet hetzelfde, omdat Abrahams nakomelingen immers niet alleen de Joden zijn, maar ook bijvoorbeeld de Palestijnen. Wie Abrahams nakomelingen echt zijn staat in Romeinen 4 en dat is relevant, niet de biologische nakomelingen.

   Het is welvaartsevangelie om te denken dat een grote en succesvolle kerk altijd een kerk is waar God blij mee is. Dat kan namelijk ook best een kerk zijn waar dingen verkondigd worden die de mensen graag horen, maar daarom nog niet conform Gods wil hoeven te zijn. Voor Jezus is de minimumgrootte van een kerk twee, niet twintig, tweehonderd of tweeduizend (Mattheus 18:20). Ik heb nog nooit gehoord dat een kerk de deuren moest sluiten omdat ze niet genoeg pro-Israel zouden zijn. Een kerk die Christus toegewijd is, heeft zorg voor alle mensen, inclusief Joden en Palestijnen en doet niet aan favoritisme, ook niet aan filosemitisch favoritisme.

   Veel christenzionisten hebben gelukkig niet alleen zorg voor Joden, maar ook voor Palestijnen en zo hoort het ook. Ik denk dat veel Palestijnenhatende fanatiekelingen onder hen tot hun afschuw bij de bokken zullen worden gezet (Mattheus 25:31-46). Als zij vragen waarom want ze waren immers zo pro-Israël, dan zal de Koning hen antwoorden: toen je niets deed voor die Palestijn, toen deed je niets voor Mij. Want diezelfde Koning zei elders al wie Hij echt als Zijn broeders, zusters en moeders ziet. Lees maar in Mattheus 12:48-50. Dat kunnen en zullen dus zowel Joden als Palestijnen als vele anderen zijn.

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close