Haredim straks in het leger

In een ultra-orthodoxe wijk in Jeruzalem. Foto: © Alfred Muller.
In een ultraorthodoxe wijk in Jeruzalem. Foto: © Alfred Muller.

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: haredim moeten helpen de lasten te dragen.

De afgelopen weken zijn zeker drie haredim (ultraorthodoxe joden) op straat aangevallen door andere haredim. De reden was dat ze een legeruniform droegen. De aanvallers zien in de verplichte militaire dienst een grote bedreiging voor hun levenswijze. Hun leven is toegewijd aan het bestuderen en in praktijk brengen van de joodse godsdienstige traditie.

Het was premier David Ben Gurion die besloot de haredim vrijstelling van dienstplicht te geven. De reden was dat de nazi’s in Europa „de wereld van de Thora” vrijwel hadden vernietigd. Israëls eerste premier wilde de haredim de kans geven die wereld te herstellen. Ze zouden zich voltijds kunnen wijden aan de studie van de joodse geschriften. Vandaag kunnen we zeggen dat het herstel is gelukt. De studie van de joodse traditie bloeit nergens zo als in Jeruzalem en enkele andere steden in Israël waar veel strengreligieuze Joden wonen.

Grote gezinnen

Maar de situatie levert ook problemen op. Haredim hebben overwegend grote gezinnen; hun bevolkingsgroep bestaat uit 700.000 mensen. Een meerderheid van de Israëliërs vindt dat zij moeten helpen de lasten te dragen. Dat wil zeggen: ze moeten net als anderen in het leger dienen of vervangende dienstplicht vervullen.

De Yesh Atidpartij heeft van de universele dienstplicht een belangrijk agendapunt gemaakt bij de verkiezingen van begin dit jaar. De Knesset nam deze week in eerste lezing een wetsvoorstel aan dat haredimjongens verplicht het leger in te gaan.

Van de 7000 tot 8000 haredim die jaarlijks beschikbaar komen voor het militaire apparaat, kunnen er 1800 een vrijstelling krijgen. Dat geldt voor degenen die de potentie hebben briljante Thorageleerden te worden. De anderen kunnen uitstel krijgen tot hun 21e. Daarna besluit het leger of ze in militaire dienst moeten dan wel vervangende dienstplicht moeten vervullen.

Wennen

Het leger kan elk jaar 2000 tot 3000 haredim in zijn gelederen opnemen. De wet gaat pas in 2017 in. Dat geeft de haredim vast de kans aan het idee te wennen. Ze kunnen voor die tijd wel vrijwillig in het leger gaan.

De haredim werpen tegen dat ze een dienst verrichten voor het land door de Thora te bestuderen. Het is belangrijk dat een deel van de samenleving zich specialiseert in de joodse traditie, die het volk de afgelopen eeuwen bij elkaar heeft gehouden. Uiteindelijk is het God Die het land beschermt.

Voor niet-haredische Israëliërs is het voorstel een stap in de goede richting. Het kan een begin zijn van universele dienstplicht. Maar dan is het wel nodig dat de politieke wil blijft bestaan om het plan straks uit te voeren.

Gelukkig is de haredische wereld zelf in staat te veranderen. Het meedragen van de last van het dienen in de strijdkrachten en de studie van de Thora zijn twee zaken die ze moeten leren combineren. De tijd zal leren of dat deze gemeenschap daadwerkelijk lukt.

(Israël Ingezoomd: elke week in RD.nl beschouwing over Israël en omringende landen vanuit Israël zelf.)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close