Vertrouwen in VS is tanende

Het Midden-Oosten bezorgt president Barack Obama hoofdbrekens. Hier spreekt hij spreekt met zijn veiligheidsadviseur over de situate in Egypte tijdens zijn bezoek aan Chilmark, Mass., Aug. 15, 2013. Foto: Het Witte Huis, Amanda Lucidon.
Het Midden-Oosten bezorgt president Barack Obama hoofdbrekens. Hier spreekt hij spreekt met zijn veiligheidsadviseur over de situate in Egypte tijdens zijn bezoek aan Chilmark, Mass., Aug. 15, 2013. Foto: Het Witte Huis, Amanda Lucidon.

Na de verschrikkelijke berichten over de vermeende gasaanval van Syrische regeringstroepen op de eigen burgers neemt wereldwijd de roep om internationaal ingrijpen in Syrië toe. Tot nu toe lijkt het er echter op dat de supermacht VS zich het liefst afzijdig wil houden.

Dat is te begrijpen. De Amerikanen zijn moe van het drijfzand dat het Midden-Oosten heet. Ze zouden liever zien dat hun land aandacht besteedt aan binnenlandse problemen. Een oorlog snel en beslissend winnen is onmogelijk, zoals Irak en Afghanistan hebben laten zien. Bovendien heeft het land geen duidelijke voorkeur. Een nieuw regime in Syrië zal mogelijk schadelijker zijn voor de Amerikaanse belangen dan dat van Assad.

Twee kwaden

Het gaat om een keuze tussen twee kwaden. Het bewind van Assad is verwerpelijk: het staat geen democratie toe, sponsort terreur en doodt eigen burgers.

Maar de rebellen lijken weinig beter. Ze zijn hopeloos verdeeld. Onder hen bevinden zich alQaidastrijders. Deze week liet AlJazeera nog twee jongens zien die pro-Assad zouden zijn geweest. Ze stonden op het punt om te worden geëxecuteerd door een gemaskerde jihadist. Ook komen er verontrustende berichten over christenvervolgingen uit de gebieden waar de rebellen de dienst uitmaken. De wreedheid van beide partijen vervult elk beschaafd mens met afgrijzen.

Een ander bezwaar tegen ingrijpen is dat de Veiligheidsraad nog geen groen licht heeft gegeven. Tot dusver hebben Rusland en China het regime-Assad de hand boven het hoofd gehouden.

Neutraal

Ook in Israël bestaat het besef dat het om twee kwaden gaat. Officieel is Israël neutraal inzake de burgeroorlog in Syrië. Toch lijken de meeste Israëlische MiddenOostenkenners van mening dat het beter is dat de rebellen winnen. De reden is simpel: de Syrische president Assad is een bondgenoot van Iran en de val van het Syrische regime zal Iran verzwakken. Iran is in potentie een existentieel gevaar voor Israël, omdat dat land voorbereidingen treft om nucleaire wapens te kunnen produceren.

Een internationaal militair optreden tegen Assad is voor Israël dan ook geen slecht scenario. De uitspraken van Israëlische ministers deze week dat Assad chemische wapens heeft gebruikt, dienen mogelijk mede om de VS en hun bondgenoten een zetje geven. Als de VS passief blijven, zullen Israëlische voorstanders van een aanval op Iran zeggen dat Israël niet op de VS moet wachten en zelf moet overgaan tot een aanval op Irans nucleaire productiefaciliteiten.

Voor de VS zit er nu weinig anders op dan op te treden, willen ze nog enig aanzien in het Midden-Oosten houden. Vorig jaar gaf president Obama een „rode lijn” aan tegenover het regime in Damascus: het gebruik van chemische wapens. Als Assad die zou gebruiken, zouden de VS binnenvallen. Welnu, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid gebruikt en de VS hebben nog niets gedaan. Het vertrouwen in de VS is daarom tanende. Niet alleen in Israël, maar ook in de Arabische wereld.

Elke week op zaterdag in RD.nl: Israel Ingezoomd, commentaar vanuit Jeruzalem op gebeurtenissen in Israël, Palestina en het Midden-Oosten . 

One Comment

Add yours →

  1. likoednederland 26 Aug 2013 — 11:59

    Obama heeft zich bij gematigde moslims en joden volstrekt ongeloofwaardig gemaakt met zijn steun aan moslimfundamentalisten in Egypte, Turkije en Syrie.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: