Hooggerechtshof verbiedt langdurige detentie asielzoekers

Afrikaanse asielzoekers in zuid Tel-Aviv. Foto: Alfred Muller
Afrikaanse asielzoekers in zuid Tel-Aviv. Foto: Alfred Muller

JERUZALEM – Het Israëlische Hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat de staat migranten niet voor lange tijd gevangen mag zetten.

Momenteel zitten circa 2000 migranten gevangen in de Saharonim en Ketziot detentiecentra in Zuid-Israël. Het betreft vooral asielzoekers uit Sudan en Eritrea.

In januari 2012 nam de Knesset een amendement aan op de anti-infiltratiewet, die het de staat toestaat migranten drie jaar lang vast te zetten zonder vorm van rechtsproces. De bepaling was een doorn in het oog van migrantenbelangenorganisaties.

Het Hooggerechtshof besloot naar aanleiding van verschillende petities dat de gevangenhouding van de migranten in strijd is met de basiswet op menselijke waardigheid en vrijheid en daarom ongrondwettelijk is.

Wet op Binnenkomst

Het hof bepaalde dat de staat alle circa 2000 migranten die momenteel in de detentiecentra zitten binnen 90 dagen vrij moet laten als ze daarvoor in aanmerking komen onder de Wet op Binnenkomst in Israel. Deze staat geen langdurige detentie toe, tenzij er sprake is van een deportatieprocedure.

Organisaties die zich inzetten voor de migranten hebben gezegd dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken druk heeft uitgeoefend op de gedetineerden om “vrijwillig” terug te keren naar hun land van herkomst.

In Israël bevinden zich momenteel circa 55.000 illegale immigranten. Ze zijn via Egypte naar Israël gevlucht. Een groot deel woont in het zuiden van Tel Aviv, waar autochtonen klagen over overlast. Momenteel komen er vrijwel geen nieuwe asielzoekers en vluchtelingen bij, vanwege het hekwerk aan de grens met Egypte.

De advocaten Yonatan Berman en Anat Ben-Dor wezen erop dat gevangenhouding zonder vorm van rechtsproces niet gebuikt mag worden als een methode om immigratie tegen te gaan. “Het is spijtig dat de staat duizenden mensen gedurende anderhalve jaar lang in onacceptabele omstandigheden gevangen heeft gezet, terwijl het arrest ongerechtvaardigd was. We hopen dat de staat van nu af aan zal begrijpen dat asielzoekers menselijke wezens zijn die als zodanig behandeld moeten worden en begint hun rechten te verstrekken.”

Knesset 

De Associatie voor Burgerrechten in Israël (ACRI) zei in een persverklaring te hopen dat de duizenden onschuldige asielzoekers eindelijk vrijgelaten zullen worden na anderhalf jaar in detentie te hebben gezeten. De organisatie wees er echter ook op dat de Knesset snel nieuwe “anti-infiltratie” wetten aan kan nemen.

Minister Gideon Sa’ar (Binnenlandse Zaken) zei echter tegenover The Jerusalem Post dat de bepaling van het Hooggerechtshof afbreuk doet aan Israëls vermogen om illegale migratie tegen te gaan. De regering zal de beslissing bestuderen en zoeken naar de beste manier om voor de belangen van de Israëlische burgers te zorgen. Dat kan inhouden dat de Knesset een nieuwe wet aanneemt.

Premier Benjamin Netanyahu – een van de voorstanders van het omstreden amendement – zei dat de regering door zal gaan zich te buigen over “het fenomeen van de illegale migratie”. Hij zei ook dat de afgelopen maand niet een “illegale migrant”de zuidelijke grens is overgestoken. Dat is volgens hem te danken aan de diverser maatregelen die het land heeft genomen, waaronder het hekwerk langs de zuidelijke grens.

Een verkorte versie van dit artikel verscheen vandaag in het RD. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close