Financiële situatie Jemima licht verbeterd

Kinderen in Jemima. Foto: © Alfred Muller
Kinderen in Jemima. Foto: © Alfred Muller

BEIT JALA – De financiële situatie van het kindertehuis Jemima in Beit Jala in Palestijns gebied is enigszins verbeterd, maar er moet nog veel worden gedaan om de exploitatie weer gezond te krijgen. Eerder dit jaar moest het huis wegens geldgebrek acht kinderen naar huis sturen.

Het in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgerichte opvanghuis voor meervoudig gehandicapte Palestijnse kinderen verkeert financieel in zwaar weer. Door de economische crisis in Nederland liepen de inkomsten terug terwijl de uitgaven stegen. Dat leidde ertoe dat er drastische bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk waren.

Penningmeester Cor van Hengel bracht dit jaar diverse bezoeken aan Jemima om te kijken hoe minimaal 20 procent gesnoeid zou kunnen worden om faillissement te voorkomen. “Het was belangrijk dat ook het managementteam zich kon vinden in de alternatieven die gekozen werden”, zegt hij.

Naar huis

Deze zomer stuurde Jemima acht kinderen naar huis. Zij en hun familieleden bleven echter wel begeleiding ontvangen van medewerkers van Jemima. Van de kinderen die Jemima hebben verlaten, keert er een terug omdat de situatie thuis te wensen overlaat. Voor een ander is een ander tehuis gevonden.

Van de drie busjes die het opvanghuis had, is er een weggedaan. De twee bussen die er nu nog rijden, zijn nieuw en konden worden gekocht dankzij een fondsenwervingsactie van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente.

Verder verstrekt Jemima geen warm middageten meer aan personeelsleden en kinderen van de dagbesteding. De inwonende kinderen krijgen wel warm eten.

De Palestijnse Autoriteit loopt inmiddels meer dan een jaar achter met zijn contractueel overeengekomen bijdrage. Twee maal overleg met het ministerie van Sociale Zaken in Ramallah heeft daarin nog geen verandering gebracht. De Palestijnse overheid kampt zelf met enorme budgettaire problemen.

Met de Palestijnse overheid bestaan overigens goede contacten. Van Hengel heeft in zijn contacten gemerkt dat het gaat om “goed gemotiveerde, in het Westen opgeleide mensen die echt vanuit hun hart en overtuiging de gemeenschap op willen bouwen.”

Nederland

In Nederland is de Raad van Toezicht opgeheven, waardoor het geen betaalde kracht in Nederland heeft. Het nieuw gevormde bestuur bestaat nu geheel uit vrijwilligers, aldus bestuursvoorzitter Kees Bel en Cor van Hengel.

Verder zetten Nederlandse vrijwilligers zich in om technisch onderhoud te verrichten. Voorrang krijgen die delen van de gebouwen die vervolgschade zouden kunnen veroorzaken in Jemima of bij de buren, zoals lekkage of overstromend rioolwater.

In Nederland zijn ook comités om te helpen. Een groep in Capelle aan de IJssel bijvoorbeeld mocht kosteloos bellen bij een bedrijf en mensen vragen donateur te worden. Dat heeft toezeggingen opgeleverd van 5000 euro per jaar.

Verder heeft de Evangelische Omroep Jemima opnieuw onder de aandacht van het publiek gebracht. De EO was instrumentaal bij de fondsenwervingsacties die de bouw van de gebouwen van Jemima mogelijk heeft gemaakt. Van Hengel benadrukt dat het vaak gewone mensen zijn in Nederland die Jemima steunen, “met dubbeltjes en kwartjes”. De donateurs komen uit de volle breedte van de protestantse gezindte.

Jemima in Beit Jala. Foto: © Alfred Muller
Jemima in Beit Jala. Foto: © Alfred Muller

Telefoonbedrijf schenkt wasserij

Jemima directeur Raed Hanania vertelt dat het Palestijnse telecombedrijf Jawwal een wasserij heeft geschonken met was-, droog- en strijkmachines. De wasserij dient voor het wasgoed van de bewoners van Jemima en heeft de potentie de was te doen voor anderen tegen betaling.

Een ander project dat het kindertehuis enige inkomsten verschaft is de productie van brandstofblokken die worden vervaardigd uit olijven en zaagsel die kunnen dienen om huizen te verwarmen. Toen Jemima de verkoop aankondigde bij het publiek in Beit Jala, waren deze binnen een week uitverkocht.

Verder verdient het huis iets door kerstkaarten te verkopen die door de bewoners zijn gemaakt en door de verkoop van voorwerpen die van olijfhout zijn gemaakt. De voornaamste doelstelling is echter niet de opbrengst, maar om de kinderen en jongvolwassenen een zinvolle tijdsbesteding te verschaffen.

Een andere meevaller is dat een moslim kindertehuis uit Hebron besloten heeft Jemima te helpen. Dat doet dit huis door goederen in natura te geven. Ze zeiden: “Jullie christenen helpen moslims, wij zijn blij dat wij nu iets kunnen doen.”

Momenteel wonen er 23 kinderen en jongvolwassenen in Jemima. Naar de dagopvang komen nog 19 anderen. Verschillende krachten zijn afgevloeid. In totaal werken 40 mensen in Jemima, waarvan er slechts vijf voltijds en sommigen slechts op afroepbasis. Het totale budget dat jaarlijks nodig is voor Jemima is 500.000 euro.

Website: http://www.jemima.nl/

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close