Minister Timmermans beantwoordt kamervragen over breuk Vitens en Mekorot

Minister Frans Timmermans eerder dit jaar op een conferentie in het vredespaleis. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken op Flickr.
Minister Frans Timmermans eerder dit jaar op een conferentie in het vredespaleis. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken op Flickr.

Parlementariërs van de partijen SGP, ChristenUnie, VVD en PVV hebben woensdag schriftelijke vragen gesteld aan minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken over het stopzetten van de samenwerking tussen waterleidingsbedrijf Vitens en de Israëlische drinkwatergigant Mekorot.

Ter info, hieronder de antwoorden van minister Timmermans.

* * *

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV), Voordewind (CU) over het gegeven dat waterbedrijf Vitens zijn samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekorot heeft beëindigd ‘om neutraal’ te blijven (ingezonden 12 december 2013)

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het bericht dat het Nederlandse waterbedrijf Vitens zijn samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekorot heeft beëindigd ‘om neutraal’ te blijven? 1) Hoe beoordeelt u deze stap van dit semipublieke bedrijf?

Antwoord
Ja. Ik heb kennis genomen van de beslissing van Vitens. De regering treedt niet in de besluiten van individuele bedrijven.

Vraag 2
Is het ministerie betrokken geweest bij dit besluit van Vitens of heeft uw ministerie op enigerlei wijze aanbevolen om deze samenwerking te beëindigen?

Antwoord
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is door Vitens geconsulteerd over de samenwerking met Mekorot. In een telefoongesprek heeft het ministerie – op verzoek van Vitens – het Nederlandse ontmoedigingsbeleid toegelicht en uitgelegd geen bezwaar te zien in samenwerking met Mekorot, voor zover die samenwerking betrekking heeft op activiteiten binnen de Groene Lijn of op activiteiten buiten Israël die niet ten gunste van nederzettingen komen. Zo was Mekorot aanwezig op de door de overheid gesteunde International Water Week afgelopen november, waarbij Vitens desbetreffende samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf tekende. Ook werkt Nederland samen met Mekorot in het kader van MEDRC (Middle-East Desalination Research Center), op het gebied van training van Jordaanse en Palestijnse watertechnici.

Vraag 3
Deelt u de mening dat Mekorot behoort in technologisch opzicht tot de meest geavanceerde waterbedrijven ter wereld en water levert aan zowel Joden als Palestijnen? Acht u het verbreken van deze samenwerking een gewenst uitvloeisel van uw beleid ten aanzien van de zogenaamde betwiste gebieden in Israël?

Antwoord
Het kabinet ziet de beslissing van Vitens niet als een uitvloeisel van zijn beleid. Het kabinet hecht eraan te benadrukken dat het, conform staand beleid, tegenstander is van boycots van Israëlische bedrijven en instellingen. De afgelopen samenwerkingsfora zijn ook ingegeven door de wens de betrekkingen met beide partijen te verbreden.

Vraag 4
Bent u ervan op de hoogte dat de twee waterbedrijven graag wilden samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie, vooral gericht op informatievoorziening naar de klant? Kunt u uitleggen op welke wijze het verbreken van een dergelijke samenwerking het vredesproces tussen Israël en Palestijnen op enigerlei wijze bevordert?

Antwoord
Het kabinet is op de hoogte van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vitens en Mekorot, zie ook het antwoord op vraag 2. Het kabinet is voorstander van projecten die samenwerking tussen Israël en de Palestijnen stimuleren en ondersteunt zelf een aantal van dergelijke projecten, ook in samenwerking met Mekorot.

Vraag 5
Bent u ervan op de hoogte dat Mekorot bovendien betrokken is bij de deze week door de Wereldbank gefaciliteerde historische waterovereenkomst tussen Israël, de Palestijnse Autoriteit en Jordanië? 2) Hoe weegt u het gegeven dat de Wereldbank blijkbaar geen problemen ziet in samenwerking met Mekorot?

Antwoord
Ja. Zie ook het antwoord op vraag 2. Nederland is voorstander van dit samenwerkingsverband en heeft in het verleden 1.5 miljoen dollar bijgedragen aan de haalbaarheidsstudie die aan deze overeenkomst voorafging. Ook heeft Nederland technische expertise geleverd aan dit samenwerkingsverband.

Vraag 6
Welke economische schade en verlies aan innovatie lijdt het Nederlandse bedrijfsleven door samenwerking met dergelijke technologisch gerenommeerde bedrijven te frustreren?

Antwoord
Naar de mening van het kabinet is er geen sprake van het frustreren van samenwerking.

Vraag 7
Acht u de terugtrekkende beweging van Vitens in lijn met de inzet van het kabinet om in het kader van de topsector Water de export van kennis en ervaring op watergebied te stimuleren? Bent u bereid in het kader van het topsectorenbeleid Vitens te vragen op haar schreden terug te keren?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1. Het kabinet is te allen tijde bereid met Vitens of andere bedrijven te spreken over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van water in Israël of in andere landen. Het is echter aan bedrijven zelf om te bepalen met wie zij economische relaties onderhouden.

1) Reformatorisch Dagblad, 11 december 2013
2) http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Exclusive-Israel-Jordan-PA-to-sign-trilateral-water-swap-sales-agreements-334505

* * *

Zie ook de reacties van The Rights Forum en de Israëlische ambassadeur in Nederland, Haim Divon.

11 Comments

Add yours →

 1. Ya'akov Siepman 13 dec 2013 — 16:47

  Het zou bijzonder fijn zijn als de brief die door BUZA verstuurd is naar bedrijven die samenwerken met Israëlische bedrijven gepubliceerd zou worden.
  Dan kunnen we zien of daar enige vorm van intimidatie in is beschreven.

 2. Likoed Nederland 13 dec 2013 — 17:44

  Dus het verwijt is dus dat het bedrijf niet alleen aan moslims op de westbank water levert, maar ook aan joden. Joden mogen geen water. Duidelijk.

 3. Je weet het weer lekker te draaien, Likoed. Joden in de Westbank worden veel ruimer van water voorzien dan Palestijnen. Er wonen verder ook christenen in de Westbank en niet alleen moslims. Het probleem is verder uiteraard niet dat ze Joods zijn, maar dat ze in nederzettingen wonen in plaats van in Israël zelf, soms zelfs op Palestijnse privé-grond, zoals ook de Israëlische regering wel toegeeft. Ca. 40% van de nederzettingen is op Palestijns prive-eigendom neergezet.

  Ik citeer nog even Leviticus 25:23 waar God tegen het volk zegt dat het land Hem toebehoort: “jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn”. Dat geldt voor ons allemaal, dus ook voor Joden. Ook vandaag.

  Ya’akov, waarom vraag je het die bedrijven zelf niet?

  • likoednederland 13 dec 2013 — 19:17

   @Ruud

   Dus joden in Judea moeten terecht hun water onthouden worden. En hoe zit het dan met Joden in Gelderland, mogen die wel water krijgen van u? En illegale Ghanezen in Amsterdam, ook geen water zeker?

  • En wederom zit je te verdraaien, Likoed. Ik zei niet dat ze geen water mogen hebben, maar ik gaf aan waar het probleem voor de Nederlandse regering echt zit, namelijk dat ze op land wonen dat niet van hen is. Dat is altijd verkeerd, ongeacht of het om Joden gaat of om Palestijnen of om wie dan ook.

  • likoednederland 14 dec 2013 — 12:59

   Wij zitten helemaal niet te verdraaien, u verdedigt de stelling dat wie Joden in Judea water geeft gestraft moeten worden. Nogmaals: dus Turken op Cyprus mogen ook geen water? Illegale Ghanezen in Amsterdam ook niet? Chinezen in Tibet? enz.

  • Je zit nog steeds te verdraaien, Likoed. Ik heb al duidelijk gezegd dat ik het niet gehad heb over of Joden wel of geen water mogen hebben. Natuurlijk mogen ze dat, net als Palestijnen. Het zou daarbij fijn zijn als Palestijnen net zoveel water krijgen als Joden. Nu moeten Palestijnen het met veel minder water doen en dat is ook niet juist. Verder heb ik al duidelijk gesteld dat de Nederlandse regering (net als ongeveer de hele rest van de wereld, inclusief de VS) moeite heeft met de nederzettingenpolitiek van de Israëlische regering, die duidelijk onrecht met zich meebrengt voor de Palestijnse bevolking, hetgeen tegen de Bijbel ingaat die duidelijk stelt in bijvoorbeeld Leviticus 19:18 en op vele andere plaatsen dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Dat is duidelijk iets anders dan wat jij er elke keer van maakt.

  • likoednederland 14 dec 2013 — 16:02

   Nogmaals, als u vindt dat Joden water mogen hebben, moet u niet ageren tegen het bedrijf dat dat water levert.

  • Je blijft verdraaien wat ik zei, Likoed. Je bent er echt een ster in.

 4. Ya'akov Siepman 13 dec 2013 — 19:58

  Ruud ik kan zien dat je uitstekend op de hoogte bent en de geschiedenis vanaf San Remo binnenste buiten kent. Zoals de meeste die met gelijksoortige opmerkingen komen als jij. Advies Lees Palestine Betrayed van Efraim Karsh eens.
  Dan kunnen we daarna alsnog in debat.

  • Waarom zou ik eerst een bepaald boek moeten lezen om dan vervolgens “alsnog” met jou in debat te kunnen? Er zijn veel boeken geschreven over dit onderwerp.

   Bijvoorbeeld: San Remo bepaalde ook dat de in het gebied wonende bevolkingsgroepen op geen enkele wijze hinder zouden mogen ondervinden van het op te richten Joodse thuisland. Alleen die bepaling is al met voeten getreden.

   Let op: Joods thuisland, niet Joodse staat. Dit thuisland moest uiteraard onder Brits bestuur blijven. In de jaren ’20 waren de koloniale grootmachten echt nog niet in de stemming om hun koloniën onafhankelijkheid te verlenen.

Reacties zijn gesloten.