Kerry: nu knopen doorhakken

Foto: Op het Saban Forum liet Kerry weten met een kaderplan te willen komen. Foto: State Department.
Foto: Op het Saban Forum liet Kerry weten met een kaderplan te willen komen. Foto: State Department.

JERUZALEM – De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, is van plan binnen enkele weken een vredesvoorstel te presenteren. Dit plan moet de brede contouren aangeven van een vredesregeling tussen Israël en een Palestijnse staat. Er zit tot dusver nog weinig schot in de onderhandelingen.

In augustus begonnen Israëlische en Palestijnse onderhandelingsteams hun ontmoetingen om over een vredesregeling te praten. De bedoeling was dat deze besprekingen eind april in een slotakkoord zouden resulteren. Voor de zoveelste maal in de geschiedenis van het vredesproces bleken de discussies echter moeizamer te verlopen dan aanvankelijk werd verwacht.

Het overleg heeft tot nu toe weinig opgeleverd. De afgelopen weken brak er zelfs een crisis uit, nadat Israel opnieuw uitbreidingen van nederzettingen aankondigde. Kerry was deze maand twee keer in Israël en de Palestijnse gebieden om te voorkomen dat het overleg zou stranden. Ook wierp hij bij beide partijen een balletje op over zijn eigen vredesvoorstel.

Grote lijnen

Kerry’s vredesvoorstel is opgezet in grote lijnen. Dat wil zeggen: het biedt een kader voor een vredesregeling. Over de details zullen de onderhandelingsteams nog verder moeten debatteren. Maar al te vaag wordt het plan niet. Kerry verklaarde eerder deze maand op het Saban Forum in Washington dat zijn kaderplan spreekt over grenzen, veiligheid, Palestijnse vluchtelingen en wederzijde erkenning. Ook zal het plan richtlijnen bevatten voor de onderhandelingen over de details. Daar krijgen de onderhandelaars nog een halfjaar tot een jaar de tijd voor. Aan het einde daarvan zullen Israël en Palestina een vredesverdrag moeten sluiten.

Niet alleen uit het kaderplan van Kerry blijkt dat de Amerikanen uit zijn op een versnelling: ook de Amerikaanse diplomaat Martin Indyk bemoeit zich momenteel actief met het overleg. Hij was weliswaar van meet af aan betrokken bij de onderhandelingen, maar zou zich volgens berichten in Israëlische media aanvankelijk vrij passief hebben opgesteld.

Tot nu toe hebben noch Israël noch de Palestijnen beloofd dat ze in zullen stemmen met het kaderplan. De hoop is dat dit in januari wel zal gebeuren, als Kerry met een groot team de regio opnieuw zal bezoeken om druk tot te oefenen op de partijen.

Jordaanvallei

Bij de Palestijnse president Mahmud Abbas viel een van de onderdelen van het voorstel in elk geval al helemaal verkeerd. Kerry stelt voor dat Israël ten minste de eerste tien jaar troepen houdt in de Jordaanvallei, conform een eis van Netanyahu. Abbas gaat akkoord met een fasegewijze Israëlische terugtrekking uit het gebied dat de staat Palestina moet worden. Het voert de Palestijnse president echter te ver dat na tien jaar zal worden bekeken of Israël zich alsnog uit de vallei zou terugtrekken. Die terugtrekking zal volgens dagblad Ha’aretz alleen uitgevoerd worden als de Palestijnen het akkoord helemaal hebben ingewilligd. Volgens de Palestijnen houdt Israël op deze wijze het vetorecht over een verdere terugtrekking, terwijl de Palestijnen het slechts met vage beloften moeten doen. Wel kan Abbas instemmen met de komst van buitenlandse troepen in de Jordaanvallei.

Aan de andere zijde van de Jordaan bevindt zich Jordanië, waarmee Israël een vredesregeling heeft gesloten. Het koningshuis van Jordanië is gematigd, maar Israël zal er rekening mee moeten houden dat dit regime na een revolutie het veld moet ruimen voor een radicaal islamitische regime. Dan is militaire presentie in de Jordaanvallei essentieel.

Kerry zal de komende weken mogelijk nog enkele wijzigingen aanbrengen in zijn kadervoorstel. Dan is het aan de Israëlische en de Palestijnse leiders om ja of nee te zeggen. Wie nee zegt, moet straks rekening houden met een aanmerkelijk minder vriendelijke Washington en mogelijk zelfs verlies van steun.

(Dit artikel verscheen ook in het RD.)

13 gedachten over “Kerry: nu knopen doorhakken

 1. likoednederland 27 dec 2013 — 17:17

  Abbas weigert ook nog steeds om Israel te erkennen als Joodse staat. Terwijl ‘Palestina’ zichzelf al heeft uitgeroepen tot islamitische staat, gebaseerd op de sharia, verboden voor Joden om te wonen …..

 2. Likoed, Israël erkent Palestina ook niet als staat. Wat zij de Palestijnen gunnen is op zijn slechtst niets en op zijn best een soort van protectoraat die nog net mag bepalen wanneer de vuilniswagens mogen rijden, maar waar Israël op alle gebieden de dienst uitmaakt. Dat is op geen enkele manier te omschrijven als staat. Verder heeft Israël ook vrede gesloten met zowel Jordanië als Egypte zonder van die landen te eisen dat zij Israël specifiek als Joodse staat erkennen. Dat zouden zij zeker ook allebei nooit gedaan hebben, dus als Netanyahu aan het bewind geweest was in die tijd, dan had Israël met beide staten tot op de dag van heden geen vrede gehad. Vooral de vrede met Jordanië wordt door Israël tot op de dag van vandaag gekoesterd, maar ook de vrede met Egypte wordt op waarde geschat. Waarom moeten de Palestijnen roomser zijn dan de paus? En wat houdt die erkenning als Joodse staat precies in voor de niet-Joodse minderheden in het land?

 3. En nog iets: diverse plaatsen in Israël zoals bijvoorbeeld de meeste kibbutzim, moshavim en Joodse delen van Jeruzalem zijn voor Arabieren, inclusief Arabische staatsburgers (!!) ook verboden om te wonen, dus Israël gaat in deze ook beslist niet vrijuit.

  De enige Joden die veel Palestijnen zien zijn òf soldaten òf kolonisten. Het lijkt me heel begrijpelijk dat veel Palestijnen in een vrije staat vooral deze twee soorten mensen liever niet meer als buren willen hoeven te verduren, temeer daar het veel te vaak voorkomt dat sommige (niet alle) soldaten en/of kolonisten misbruik maken van hun machtspositie jegens Palestijnen. Dat heeft met “voor Joden verboden” verder niets te maken. Wellicht kan als verzoening geregeld worden dat Palestijnen kennis gaan maken met Joden in een heel andere rol. Dat kan veel goeds geven.

 4. Er komt vrede voor hen die het zonder God willen, Daniël 9:27. Ik geloof liever in Hem die echte vrede zal brengen, de enige hoop voor ons en Israël, Openbaring 19:11-16.

 5. Dat betekent niet, René, dat wij dus passief mogen afwachten. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Mattheus 5:9). Vrede is niet mogelijk zonder gerechtigheid, ook voor Palestijnen.

  Daniel 9:27 slaat heel ergens anders op en kan niet worden toegepast op de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen zoals iedereen kan zien die even de rest van Daniel 9 ook leest. Context, context.

 6. Likoed Nederland 28 dec 2013 — 14:53

  @Ruud

  Wel de feiten kennen: Abbas heeft gezegd dat hij Israel nooit zal erkennen, zelfs niet als hij een Palestijnse staat krijgt. Dus uw bewering slaat nergens op.
  Hij heeft ook gezegd dat hij zijn staat etnisch zal zuiveren van Joden.
  Beide laat zien dat het een walgelijke racist is.

 7. Likoed, je bent hypocriet. Ik heb al aangegeven dat diverse plaatsen in Israel off-limits zijn voor Arabieren, inclusief Arabische staatsburgers, om er te wonen. Waarom is dat wel ok, want daar hoor ik je niet over. Joden moeten wel overal kunnen wonen, terwijl Arabische staatsburgers in Israël dat ook niet mogen? Abbas heeft inderdaad gezegd dat hij Israel niet als Joodse staat zal erkennen, maar dat hebben Jordanië en Egypte ook nooit gehoeven, terwijl Israël wel vrede met ze heeft gesloten en ik heb jou nog niet horen uitleggen waarom de Palestijnen kennelijk op dit gebied roomser moeten zijn dan de paus.

 8. likoednederland 28 dec 2013 — 15:21

  Dus u vindt het wel goed als Israel alle Arabieren zou verdrijven, net als Abbas met de Joden wil doen? Etnische zuivering is goed?

  En u bent het met Abbas eens dat er nooit een streep onder het conflict gezet moet worden, wat uiteraard de betekenis is van het niet willen erkennen van Israel door Abbas?

  En wat vindt u eigenlijk van het feit dat moordenaars van Joodse baby’s van Abbas een salaris daarvoor uitgekeerd krijgen?

 9. Je verdraait wederom mijn woorden, Likoed. Waar heb je dat soort draaitrucs eigenlijk geleerd? Jij bent degene die niets zegt over de slechte zaak dat Arabieren niet overal mogen wonen, niet ik. Ik vind het prima dat Joden overal mogen wonen (mits op eerlijke wijze), maar dan moeten Arabieren dat ook kunnen (mits op eerlijke wijze), ook in Israël.

  Verder zal ook duidelijk zijn dat ik tegen moord op alle onschuldig leven ben, waarbij het er niet toe doet of dat Joods of Arabisch is. Ik hoorde van de Palestijnse christen Javier in de serie Kerstgroeten uit Bethlehem (http://www.npo.nl/kerstgroeten-uit-bethlehem/POMS_S_EO_452962, 2e aflevering) dat er op elke Israëlische dode 7 Palestijnse doden te betreuren zijn. Daar zitten ook veel onschuldigen tussen.

  Onderzoeken daartegen worden meestal afgesloten zonder dat er vervolging wordt ingesteld, tenzij er toevallig een camera was die het vastlegde. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat Palestijnen in detentie veel harder kunnen worden aangepakt dan Joden. Zie http://www.caabu.org/news/blog/martial-law-west-bank-discrimination-action voor een paar voorbeelden van ongelijke behandeling van Joden en Palestijnen naar aanleiding van een fictieve vechtpartij tussen een Joods en een Palestijns jongetje die allebei worden gearresteerd.

  1. likoednederland 28 dec 2013 — 15:57

   Arabieren mogen wettelijk ook overal in Israel wonen. Maar we hebben het niet over mogen wonen, we hebben het over verdrijven, etnisch zuiveren, dat is wat Abbas wil. Daar staat u dus niet achter, dat valt weer mee.

   Wij zijn trouwens ook tegen elke onschuldige doden. Door de Palestijnse oorlogsmisdaad van het verschuilen van strijders tussen burgers zijn die niet volledig te voorkomen, alhoewel Israel het wat dat betreft veel beter doet dan de geaillieerden in Afghanistan.

   Zinloze moorden op Arabieren worden dus wel vervolgd, omgekeerd die op Joden niet. Integendeel, die worden bejubeld en de daders krijgen een bonus en een salaris. U heeft nog niet gezegd wat u daarvan vindt?

   U heeft ook nog geen antwoord gegeven op de vraag of Israel wel een Joodse staat zijn, net als de Palestijnen een islamitische staat willen?

 10. Dat Arabieren wettelijk overal in Israël mogen wonen is objectief niet waar, Likoed. Ga het een willekeurige Arabier maar vragen.

  Zinloze moorden op Arabieren worden maar nauwelijks vervolgd zoals ik al aantoonde, dus wat jij zegt is ook niet waar.

  Als een Palestijn op de Westbank iets uithaalt, stelt Israël alles in het werk om hem te pakken te krijgen en gaat hem zelf halen, al woont hij in gebied A (volledig Palestijns bestuur) dus wat je zegt is wederom niet waar. Ik weet niet van Palestijnen die Joden vermoorden en er mee wegkomen. Dat is op zich prima, maar als het omgekeerde ook zou gelden en niet vooral wordt afgedaan als “collateral damage” zoals jij doet zou dat erg fijn zijn.

  Waarom heeft Israël trouwens de toestemming van de Palestijnen nodig om een Joodse staat te zijn?

 11. Ruud, je begrijpt er werkelijk helemaal niets van. De Joden wonen op een klein stukje land omgeven in een zee van vijandelijke Islamitische landen. Deze landen willen niets anders dan de Joden in de zee drijven incl. de PA.
  En jij komt met vrede en gerechtigheid, laat me niet lachen. Wordt wakker uit je vredesdroom!

  1. Zo’n 2000 jaar geleden woonde het Joodse volk onder een wrede Romeinse bezetting (!). Toen was er ineens iemand die zei dat je je vijanden moet liefhebben, die beloofde dat vredestichters Gods kinderen genoemd zouden worden, dat wie hongerde en dorstte naar gerechtigheid verzadigd zou worden, die de knecht van zo’n Romein genas en die Romein zelfs complimenteerde met zijn geloof. Hij sprak inderdaad ook over vrede en gerechtigheid. Hij zag de mens achter de Romein en zag hem niet alleen maar als “de vijand”.

   Zou jij tegen Hem ook zeggen dat Hij eens wakker moet worden uit Zijn vredesdroom?

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close