Asielzoekers voor een dichte deur

'Niemand kiest ervoor vluchteling te zijn.' Foto: © Alfred Muller.
‘Niemand kiest ervoor vluchteling te zijn.’ Foto: © Alfred Muller.

Het was een kleurrijk, maar somber geheel. In het park voor de parlementsgebouwen in Jeruzalem, de Knesset, hadden zich vorige week 10.000 asielzoekers verzameld uit vooral Eritrea en Sudan. Knessetvoorzitter Yuli Edelstein weigerde hun de toegang tot het parlement. Gelukkig wilden enkele volksvertegenwoordigers hen elders wel te woord staan.

Aanleiding voor de protesten van de asielzoekers was de uitvoering van een amendement op de zogenoemde anti-infiltratiewet. Deze uit 1954 daterende wet was bedoeld om te voorkomen dat Palestijnen die in 1948 hun huizen verloren, terug zouden keren. Een aantal politici plakt de term „infiltranten” nu op de asielzoekers. Ze laten daarmee zien dat ze geen enkele empathie hebben met hen die oorlogen, wrede regimes, armoede of vervolging zijn ontvlucht.

Deportatie van de ruim 50.000 migranten is nu niet mogelijk. Met Sudan bestaan geen diplomatieke betrekkingen en de Eritreeërs lopen groot gevaar als ze het land uitgezet zouden worden. De Israëlische regering wil hen echter ook niet en weet zich daarin gesteund door een groot deel van de bevolking.

Opgesloten

Het amendement bepaalt dat ieder die illegaal het land binnenkomt een jaar kan worden opgesloten en voor onbepaalde tijd in een ‘open’ detentiefaciliteit kan worden opgeborgen. Ook immigranten die geen visum hebben of dat niet kunnen vernieuwen, lopen kans daar terecht te komen.

Activisten zeggen dat de open detentiefaciliteit voor asielzoekers in feite een gevangenis is. Deze wordt namelijk gerund door het gevangeniswezen. ’s Nachts gaat de poort op slot en drie keer per dag worden de hoofden geteld.

De demonstranten willen praten met de regering over mogelijke oplossingen, waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de belangen van Israël en anderzijds met die van de asielzoekers. Ze vragen de autoriteiten ook te stoppen met het arresteren van asielzoekers die geen visum hebben en verzoeken om de vrijlating van de arrestanten.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken onderstreept in een persbericht dat Israël makkelijker te bereiken is door Afrikaanse migranten dan veel andere landen omdat het land aan Afrika grenst. Ook overweegt Israël conform internationaal recht asielaanvragen, waarbij het prioriteit geeft aan de verzoeken die ingediend zijn in de detentiecentra.

Scepsis

Maar de asielzoekers zijn uiterst sceptisch. Tot dusver heeft de regering aan niemand van deze groep de status van vluchteling verleend, terwijl dit in andere landen wel gebeurd is.

Het lijkt erop dat het beleid van de Israëlische overheid erop gericht is het leven van de asielzoekers zo moeilijk te maken dat ze ‘vrijwillig’ vertrekken. De regering kan dan de handen in onschuld wassen als deze mensen straks in Afrika rampspoed wacht. Niemand immers is gedeporteerd.

Een beter alternatief zou zijn om hen te laten werken totdat de situatie in hun thuislanden verbetert of totdat ze naar andere landen kunnen waar ze zelf graag heen willen.

(Israël Ingezoomd: elke week commentaar op gebeurtenissen in Israël vanuit Israël zelf in het RD.nl)

* * *

Zie ook: status van asielzoekers in Israël.

26 gedachten over “Asielzoekers voor een dichte deur

 1. likoednederland 13 jan 2014 — 12:42

  Israel vangt al zo veel vluchtelingen op, uit Ethiopie, Iran, Rusland en Frankrijk bijvoorbeeld.
  Waarom zou het dan ook nog mensen moeten opvangen met geen enkele binding met Israel? Laten de landen in Afrika hun verantwoordelijkheid nemen voor Afrikaanse vluchtelingen.

 2. Zoveel democratische landen vangen vluchtelingen op uit landen waar geen binding mee is… En asielbeleid blijkt overal een probleem. (En ik begrijp dat het een van Israëls vele problemen is) Toch is het opvangen van vervolgende vreemdelingen een belangrijke taak van een ‘vrij’ land. Misschien een leuk idee om toekomstig dienstplichtige orthodoxe jongeren een vervangende stageplek te bieden?! Optrekken en lesgeven aan visumloze Afrikaanse vluchtelingen 🙂

 3. Welke speciale bindingen met Israël hebben Ethiopië, Iran, Rusland en Frankrijk?

  Of bedoel je met die “vluchtelingen” eigenlijk Joodse immigranten?

  Ik zou zeker mensen uit Frankrijk en Rusland toch echt niet als vluchteling willen typeren. Ik weet van recente antisemitische terreuraanslagen in Frankrijk, maar de Joodse gemeenschap is daar echt niet massaal op de vlucht geslagen. Relatief lijkt de stijging van emigratie uit Frankrijk met maar liefst 63% misschien wel spectaculair, maar in absolute zin stelt het met 3120 Joden van de ongeveer 600.000 nog steeds heel weinig voor. De belangrijkste reden voor emigratie was ook niet de aanslagen, maar de beroerde economie in Frankrijk.

  Het kan niet zo zijn dat er in Israël geredeneerd wordt dat alleen Joodse “vluchtelingen” van belang zijn en de niet-Joodse vluchtelingen zijn andermans probleem. Als een ander land precies omgekeerd zou redeneren, dan vind je dat toch ook niet acceptabel, wel?

 4. Die laatste alinea, Alfred. Het is toch niet redelijk om te menen dat iemand van deze ‘asielzoekers’ vrijwillig naar zijn moslimland terug zal gaan als je hem werk geeft en hem dan zelf laat kiezen?! Dus de slotzin “totdat ze naar andere landen kunnen waar ze zelf graag heen willen”… dat meen je toch niet?!

  En heel jammer is ook de teneur van dit verhaal, dat Israel hen wil “deporteren” en “zijn handen in onschuld wassen”. Jammer, Alfred, zulke beladen woorden.

  In het bericht mis ik ook dat Israel met andere landen in overleg is om deze werkzoekenden, want dat zijn het in feite, op te nemen. Wie de infiltranten ziet bij hun demonstraties, kan ook zien hoe goed deze mensen in Israel behandeld worden. In Nederland geldt trouwens hetzelfde beleid voor zulke economische vluchtelingen, en worden ze eventueel ook opgesloten en direct teruggestuurd.

  Nu kun je deze mensen gaan voorstellen als zielig, en bijv. vergeten dat het nagenoeg alleen mannen zijn, geen gezinnen, die op zoek zijn naar werk. Opvallend is ook dat de weinige Israëli’s die aan de kant van de demonstranten staan, de gebruikelijke extreme linksdenkers zijn. Want ieder snapt dat Israel geen 50.000 vreemde werkzoekers kan opnemen, voornamelijk moslims. En dan hebben we het nog niet eens over de onhoudbare toestand en de toename van criminaliteit, de vele aanrandingen, etc. die veel van deze infiltranten veroorzaken.

  1. Harry, het kan best wezen dat er economische vluchtelingen tussen zitten, maar de meeste komen uit landen waar Israel ze niet naar mag terugsturen, anders had het land dat gegarandeerd allang gedaan, dus zo economisch zijn ze niet.

   Vrouwen en kinderen meenemen, zo ze die al hebben? Hoe had je je dat voorgesteld?

   Dat de toestand onhoudbaar is, is zeker, maar dat is niet hun schuld, maar die van het Israëlische wanbeleid die hen gewoon ergens in zuid-Tel Aviv dumpte zonder werkvergunning. Hoe worden deze mensen (!) geacht aan hun kost te komen om te eten?. Dit doet Nederland toch ook zo niet?

   Het criminaliteitscijfer onder deze immigranten is niet hoger dan die onder de inheemse bevolking. Zuid-Tel Aviv kampt net als de meeste achterbuurten in deze wereld met forse criminaliteit en dat was al lang voordat de immigratie op gang kwam. Alleen hebben ze nu een gemakkelijke zondebok. Racisme is Israël beslist niet vreemd en daar kan elke Arabier (en ook elke Jood die er Arabisch uitziet of uit Afrika komt!) je veel over vertellen.

  2. Helaas Ruud, dat doet NL ook.

 5. Maar niet met zoveel tegelijk in een achterbuurt.

 6. Weer een beschulding van Ruud aan het adres Israël, dit keer weer rascisme. Alles wat Israël fout doet, is Ruud er als de kippen bij om met het vingertje te wijzen. Hoe is het asielbeleid geregeld in omliggende moslim buurlanden. Hoe is het eigenlijk met het mensenrechten beleid in de omliggende landen of nog dichterbij Israël de palestijnen? Wanneer gaat Ruud daar eens de mensenrechten aanpakken. Daar hoor je Ruud niet over. Israël is de pariastaat en de omliggende moslimlanden zijn heel voorbeeldig t.a.v. Israël!

  Hoezo ik ben niet partijdig? Hoezo ik ben niet anti-Israël!

  1. René, dit artikel gaat over Israël, niet over de omringende Arabische landen. Het is dus dan ook logisch, dat ik reageer op de situatie in Israël. Eenieder die regelmatig in Israël komt en de situatie dus kent, zal bevestigen dat er in Israël behoorlijk veel racisme en haat jegens “de ander” voorkomt. De beschamende behandeling van Soedanese en Eritrese vluchtelingen door de staat Israël is er een goed voorbeeld van.

   Ik heb niet gezegd – niet impliciet en niet expliciet – dat de omringende moslimlanden voorbeeldig zijn, dat maak jij ervan en dat laat ik ook volledig voor jouw rekening.

   Wantoestanden zoals die zeker ook in veel Arabische landen voorkomen zijn verwerpelijk, net zoals de wantoestanden zoals Alfred die terecht beschrijft in Israël. De ene wantoestand kan niet als vergoelijking dienen voor de andere wantoestand en dat geldt twee kanten op.

   Het is een teken van grote zwakte als je als verdediging van Israël niet verder komt dan vingertje te wijzen naar de buurlanden, “want daar is het ook erg”. Dat maakt de situatie in Israël daarmee nog niet acceptabeler.

   Het is al helemaal een teken van grote zwakte als je niet verder komt dan mij persoonlijk aan te vallen en allerhande onzin over mij uit te slaan.

 7. Wat als jullie zouden meedenken over oplossingen, in plaats van de Israëlische regering ofwel af te branden of de hand boven het hoofd te houden: Wat zou in deze situatie een richting van oplossing zijn? En als je daarbij even de situatie, beschreven in de persverklaring + reactie van het Isr. ministerie Buitenlandse Zaken in acht neemt??? https://alfredmuller.files.wordpress.com/2014/01/press-release_5jan2013.pdf https://alfredmuller.files.wordpress.com/2014/01/on-the-illegal-migrants-issue.pdf

  1. Dat is een hele goede vraag Maria. Maar zoals altijd in dit soort situaties heeft het veelal met geld te maken. Doordat Israël veel geld moet besteden aan defensie, blijft er weinig geld over voor andere zaken. Ze zijn nou eenmaal omgeven door vijanden die uit zijn op vernietiging van Israël. Dus veel belastinggeld gaat naar defensie. Daarnaast is het zo dat Israël het enige stabiele land is in de regio en het zich daarom niet kan veroorloven om alle vluchtelingen van de onstabiele omliggende landen op te vangen. Een groot probleem want je zal maar vluchteling zijn. Datzelfde probleem, maar dan in een heel andere situatie doet zich in Italië voor, Lampedusa. Op het moment dat veel mensen verdrinken, vindt iedereen het zielig. Maar daarna draait men zich om en is het een probleem van alleen Italië. Heel hypocriet en heel triest.
   Het probleem van vluchtelingen is iets wat de wereld zich kan aantrekken, misschien iets voor de VN om de krachten te bundelen en met een gezamenlijke oplossing te komen, doen ze eindelijk eens iets nuttigs!

  2. Geldgebrek kan nooit een argument zijn om de Afrikaanse immigranten als een pot nat te zien, voor infiltranten uit te maken, te behandelen als een stel criminelen en ofwel op te sluiten dan wel massaal ergens in een achterbuurt van Tel Aviv te dumpen zonder mogelijkheid van bestaan, zoals hier wel gebeurt. Verder is Israël helemaal niet zo arm en is medemenselijkheid niet zo duur. Ik vind het verhaal van de UNHCR een stuk steekhoudender dan het standaardverhaaltje van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

   Verder heeft Alfred al een paar oplossingen aangedragen aan het eind van zijn artikel. Daar heb ik verder weinig aan toe te voegen.

  3. Zie hier, Ruud heeft de oplossing voor het vluchtenlingenbeleid in Israël! Wereldwijd is er een groot probleem, zelfs in Europa. Maar Ruud zal het voor Israël wel even vertellen.

   Diepe zucht!

  4. Wat vind je van de oplossingen die Alfred aandraagt, René? Hij is trouwens ook niet zo aardig over het Israëlische beleid en daar hoor ik je niet over.

 8. Ja, Alfred adviseert tijdelijke banen voor de vluchtelingen (en erkenning?) maar daar kan ik ook makkelijk kanttekeningen bij bedenken. Onder joodse migranten uit ontwikkelingslanden is al veel werkloosheid… Ik vind het niet onrechtvaardig als zij eerder aan de beurt zijn voor opleiding/werk. En net als in NL is Israel zuinig met asielaanvragen/visumverstrekking, ook omdat men na een paar jaar werken in het land van opvang zich thuis gaan voelen en het recht opeisen om te blijven. Dan blijft denk ik toch een soort samenwerkings-re-integratie-verband een optie… En dan wel op een creatieve manier waar De Israëlische samenleving ook voordeel uit kan halen. En… Maatschappelijke stage voor orthodoxe jongeren?! Kunnen ze de vluchtelingen een beetje torah, rekenen en schrijven bijbrengen. Oja en het aanleggen van drainatiesystemen.

 9. Laat ik voorop stellen dat elke vluchteling een humane behandeling verdiend, ook in Israël. Dus ik zal zeker iets niet recht praten wat krom is. Maar om nou gelijk over racisme te spreken is, naar mijn mening, wel heel erg kort door de bocht.
  Zoals al eerder geschreven zijn vluchtelingen wereldwijd al een groot probleem. Ook hier in Nederland. Israël maakt hier dus zeker geen uitzondering op.

  Voor wat betreft Israël is het wel heel makkelijk om te roepen “zet ze maar aan het werk” Ik kan me overigens voorstellen dat deze vluchtelingen naar Israël komen, het meest stabiele en enige normaal functionerende democratie van de hele regio. Dat gezegd hebbende is de situatie van Israël totaal niet te vergelijken met een land in Europa. Sinds 1948 is Israël het enige stukje land waar de Joden een eigen land hebben zonder discriminatie en pogroms etc. Vanaf die tijd zijn enorme aantallen Joodse immigranten naar huis gekomen. Ook dat brengt de nodige problemen met zich mee, taal, cultuur etc. En niet te vergeten nog steeds komen er jaarlijks Joods immigranten naar huis. Hier heeft Israël al de handen vol aan. En zoals Maria al schreef is er ook onder deze immigranten nog steeds veel werkloosheid. Maar dat niet alleen er zijn in Israël ook nog veel mensen die onder de armoedegrens leven.
  Geld is volgens Ruud geen probleem, daar ben ik het dus absoluut mee oneens. Waar ik het wel mee eens ben is dat geld nooit de reden mag zijn om vluchtelingen slecht te behandelen.

  Het is naar mijn mening een groot probleem wat Israël er eigenlijk niet bij kan hebben. Maar helaas de realiteit is anders. Het is jammer dat de rijke olielanden hierin niet iets kunnen betekenen, hoewel ik daar als vluchteling ook niet zou willen wonen.

  Tja, een oplossing is lastig en werken is uiteraard de beste oplossing. Maar als dat DE oplossing zou zijn dan hebben we wereldwijd geen problemen meer. De oplossing zou de VN moeten en kunnen zijn in plaats van het probleem bij bepaalde landen neer te leggen. Samen kunnen we dit probleem wereldwijd aanpakken en tot goede oplossingen komen, maar wie wil zijn handen hieraan branden en neemt het voortouw.
  Voor wat betreft Israël zie ik op korte termijn niet zo snel een oplossing voor deze problematiek.

  1. Je stelt de zaken veel te zonnig voor, René. De meeste Israëliërs zijn van mening dat er nog steeds veel discriminatie voorkomt in Israël, niet alleen tegen zwarten en Arabieren, maar ook tegen Sefardische Joden die vanwege hun Arabische afkomst achtergesteld worden bij de Asjkenazische Joden uit Europa en de VS.

   Er trekken trouwens ook veel Joden weg uit Israël, vooral naar de VS en Canada. Veel immigranten vooral uit de rijkere landen trekken het financieel niet in Israël en keren na enige jaren weer terug naar hun oorspronkelijke vaderland. Ik heb niet gehoord dat er pogroms voorkomen in Amerika, Canada of Europa. Er is weer een bloeiende Joodse gemeenschap in Duitsland, van wie veel Joden uit Israël afkomstig zijn.

   Er leven inderdaad heel veel mensen onder de armoedegrens, vooral Arabieren, maar inderdaad ook veel Joden, vooral de streng-religieuzen onder hen zijn er financieel vaak niet best aan toe.

   De Israëlische economie gaat het overigens heel goed, alleen komt het dus niet voldoende ten goede aan de bevolking.

   Dat geld geen probleem is heb ik niet gezegd, dat maak jij er weer van. Alleen moet je het niet voorstellen alsof Israël een straatarm land is dat vanwege de noodzakelijke defensie-uitgaven en alle Joodse immigranten er niets meer bij kan hebben.

 10. Ruud, heb je een enquête gehouden onder de Israëliërs. Of is dat de mening van jou en de linkse media?

  Het gaat inderdaad goed met de economie alleen is Israël genoodzaakt veel te blijven investeren in defensie. Waar NL fikse bezuinigingen doorvoert, moet Israël het leger op peil houden. Dit gaat uiteraard ten koste van vele andere belangrijke zaken.

  Nog steeds komen er meer Joden binnen dan er weggaan. Er wonen nu meer Joden in Israël dan in de VS. Ruud, je begrijpt best wel wat ik bedoel met pogroms. Wereldwijd hebben de Joden het nooit makkelijk gehad, zelfs nu in NL is er sprake van een toename van anti-semitisme. Ook in Frankrijk neemt dat toe, dat is ook regelmatig in kranten te lezen.

  1. Je vergeet, René, dat ze elk jaar voor miljarden aan wapens mogen shoppen in de VS en de rekening naar het Witte Huis mogen sturen. Dat is niet alleen liefdadigheid, dat weet ik, maar ook gewoon een verkapte ondersteuning van de Amerikaanse wapenindustrie.

   Waarom zouden linkse media minder betrouwbaar zijn dan rechtse? Omdat ze niet willen zeggen wat jij graag wilt horen? Bijvoorbeeld omdat ze Palestijnen niet alleen maar als de “evil guys” willen zien en de Israëliërs niet alleen maar als de “good guys”?

   Zeker hebben veel Joden het niet gemakkelijk, ook niet in Israël. Veel christenen hebben het ook niet gemakkelijk, ook niet in Israël. Veel moslims hebben het ook niet gemakkelijk, ook niet in Israël.

   Veel joden hebben afschuwelijke dingen mee moeten maken, vaak vanwege hun jood-zijn. Veel christenen ook, vaak vanwege hun christen-zijn. Veel moslims ook, vaak vanwege hun moslim-zijn, nu vooral als ze van de “verkeerde” stroming zijn. Veel nog anderen ook, vaak vanwege hun nog anders-zijn.

   En God geeft om hen allemaal, want Hij maakt geen onderscheid.

   En dat is een voorbeeld voor ons.

 11. Renë,
  Dank zij het geneuzel van Ruud (ander woord voor roeptoeteren), gaat het nu helemaal nergens meer over. Mij bekruipt de vraag: Wat moet je met iemand die niet leest wat je schrijft en die reageert op wat je niet schrijft. Maar die wel blijft schrijven over zijn erbij gesleepte verhalen, die uiteraard weer zeer sabeelachtig gekleurd of gewoon onwaar zijn. Kennelijk wil hij alleen maar verder discussiëren over de punten die hij er zelf aan de haren bij sleept. Ik geef toe, je krijgt wel de neiging om allerlei vreemde en soms agressieve aantijgingen te weerleggen, maar helaas lijkt het erop dat daar ook weer zo’n zelfde ondefinieerbare reactie op komt. Dus het beste lijkt mij om de man zijn gang maar te laten gaan en het allerbeste te wensen.

  1. Heb je het nou over jezelf, Harry? Dat klopt dan heel aardig….

 12. Harry, je kan zeggen wat je wilt maar toch is het knap van Ruud om telkens weer met ondefinieerbare reacties te komen. En ook telkens weer het vermogen om niet te reageren op wat je schrijft en wel te reageren op wat je niet schrijft. Bestaat er niet zoiets als een Sabeel Award?

  1. Nu begrijp ik het Harry, je had het over René. Dat klopt al helemaal. Mij persoonlijk aanvallen is overigens een teken van zwakte, zoals ook nu weer blijkt.

 13. Ho, Ruud, ik heb jou helemaal niet persoonlijk aangevallen, maar ik heb slechts jouw argumenten (nou ja, reacties of hoe noem je het?) geanalyseerd. Het ging dus puur om de schrijfsels. Wie het schrijft is niet van belang. En aangezien al die schrijfsels waren gericht aan René, was een kleine bemoediging aan hem wel op zijn plaats.

  1. Je analyseert niet, Harry, maar je roept en scheldt alleen maar (“geneuzel”, “sabeelachtig”) en je komt met onzinopmerkingen (“reageert op wat je niet schrijft”) zonder verder iets aan te tonen. Het komt maar zelden voor dat je een inhoudelijk tegenargument naar voren brengt. Dat evenals de toon van je post – ook richting Alfred – en het gezellig met elkaar over mij kletsen en elkaar schouderklopjes geven alsof je met zijn tweeën met een biertje (teveel?) aan de bar zit maakt een heel zwakke indruk. Je denkt daarmee misschien te kunnen verbergen dat je eigenlijk niet of nauwelijks tegenargumenten hebt, maar een beetje intelligent persoon prikt daar moeiteloos doorheen. De staat Israël is er ook zeker niet mee geholpen of hoogstens van de wal in de sloot. Met zulke vrienden hebben ze echt geen vijanden meer nodig.

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close