Caesarea

De havenstad Caesarea speelde een belangrijke rol in de verspreiding van het evangelie. Hier kwam de eerste heiden tot bekering. Paulus is er verschillende keren geweest toen hij zijn zendingsreizen maakte. Hij heeft er ook gevangen gezeten.

De stad ligt ongeveer vijftig kilometer ten noorden van Joppe, het stadje aan de Middellandse Zee waar vandaan Petrus vertrok. Daar wachtten Cornelius en zijn familieleden hem op. Cornelius was hoofd van een cohorte. Dat is een tiende deel van een Romeins legioen, met zo’n 300 tot 600 soldaten. Hij had dus een hoge positie voor zijn bekering.

De stad heeft haar belang te danken aan koning Herodes de Grote, die regeerde van 37 v.Chr. tot 4 v.Chr. Hij liet de stad aanleggen op een oud stadje rondom een fort, de zogenaamde Toren van Strato. Een  koning van Sidon legde deze vesting aan in circa de vierde eeuw v.Chr. De handelsschepen die van Fenicië (in het huidige Libanon) naar Egypte voeren, hadden deze ankerplaats nodig.

De haven.
De door koning Herodes aangelegde haven van Casarea. Foto’s: © Alfred Muller

Zware pieren 

Herodes de Grote, liet de haven verdiepen en grote, zware pieren aanleggen om de hoge golven te breken. Hij liet een stad bouwen met een amfitheater en een tempel voor de keizerverering. Een aquaduct zorgde voor de toevoer van zoet water uit een bron negen kilometer verderop. Een groep soldaten werd in de stad geplaatst om deze te beschermen. De stad verrees relatief snel, namelijk in de jaren 22 tot 10 v.Chr. Herodes noemde haar naar keizer Augustus Caesar, later gewoon Augustus.

Toen de Romeinen in 6 n.Chr. direct bestuur uit begonnen te oefenen over Israël maakten ze Caesarea tot hoofdstad van het land. Archeologen vonden een inscriptie met de naam van stadhouder Pontius Pilatus, die regeerde van 26 tot 36 n.Chr.

Romeins Casarea
Het gebouw van het Romeinse hoofd van de belastingdienst. In de byzantijnse tijd woonde hier de gouverneur, die verantwoordelijk was voor bestuurlijke, financiële en juridische kwesties.

Origines 

Ook nadat een aardbeving de haven zwaar beschadigde in 130 n.Chr. bleef de Joodse, heidense en christelijke bevolking groeien. De beroemde christelijke geleerde Origines vestigde er zich. Dat gebeurde waarschijnlijk in 233, toen hij vanuit Alexandrië kwam.

Hij richtte een school en een bibliotheek op. In de tweede helft van de derde eeuw breidden de priester Pamphilus en diens leerling Eusebius (ca. 260-339) het boekenbezit drastisch uit. In de bibliotheek stonden codices van de bijbel, commentatoren en Griekse filosofische werken. Toen Eusebius zijn boek over de geschiedenis van de kerk schreef, maakte hij gebruik van de bibliotheek.

Iedereen hoopt dat er in de toekomst nog eens wat teruggevonden zal worden van de bibliotheek die 30.000 delen telde, aldus Dr. Yosef Porat, de directeur van de opgravingen. Tenslotte is nog maar drie tot vijf procent van de oude stad blootgelegd. Maar hij denkt dat het onwaarschijnlijk is dat hij een gebouw als bibliotheek van Eusebius zal kunnen identificeren. En als dat al lukt, zullen de manuscripten de tand des tijds niet hebben doorstaan als deze zijn gemaakt van leer of papyrus.

Pau
In de tijd van het boek Handelingen legden schippers hier hun schepen aan.

Voorstelling 

Wie vandaag Caesarea bezoekt kan zich gemakkelijk een voorstelling vormen van hoe de stad er vroeger heeft uitgezien. In speciale zalen op een van de pieren zijn audiovisuele presentaties te zien die de bezoekers tonen hoe de ontwikkeling van de stad was en wie belangrijke personen in de geschiedenis van Caesarea waren. Deze begint met koning Herodes en eindigt met baron de Rothschild, die het gebied opkocht.

(Dit artikel verscheen ook in Israël Aktueel. Foto’s: ©  Alfred Muller)

Foto top: overblijfselen van het paleis van Herodes.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close