Dominus Flevit

De pelgrims lopen een steil weggetje af. De tocht voert van het uitkijkpunt voor het Seven Arches Hotel naar Getsemane. Halverwege stoppen ze om naar Dominus Flevit te gaan. Dat betekent: ‘de Heer weende’.

De naam van de kerk is ontleend aan Lucas 19:41. Daar staat dat toen Jezus de stad zag liggen, Hij over haar weende. Toen had de stad de Tweede Tempel, die de Romeinen in het jaar 70 zouden verwoesten.

Uitzicht vanuit Dominus Flevit ('De Heer weende') Kerk op de Olijfberg. Foto's: © Alfred Muller
Uitzicht vanuit Dominus Flevit (‘De Heer weende’) Kerk op de Olijfberg. Foto’s: © Alfred Muller

Uit de kerk klinkt gezang. Katholieke groepen vieren eucharistie. Andere groepen staan op het plein naast de kerk en luisteren naar de uitleg van gidsen. Ze moeten lang wachten voordat ze de kerk in kunnen. Sommigen geven het zelfs op en dalen verder van de Olijfberg af.

Traan

In de vijfde eeuw heeft op deze plek een klooster gestaan, dat in de achtste eeuw werd verlaten.

De traditie dat het hier was dat Jezus weende over de stad dateert uit 1290. De Italiaanse Dominicaanse monnik Ricoldus de Monte Crusis schreef er als eerste over.

De Franciscanen bouwden er in 1891 een kleine kapel. De beroemde architect Antonio Barluzzi liet in 1955 de huidige kerk bouwen. Hij bracht er de vorm van een traan in aan. Op de uithoeken van het dak staan kruikvormige beelden. De kruiken waarin tranen worden bewaard.

De kerk in de vorm van een traan.
De kerk in de vorm van een traan.

Ossuaria

Bezoekers kunnen naast de kerk ook verschillende ossuaria zien. Dat zijn stenen kisten waarin Joden in de periode van 100 v.Chr. tot 135 n.Chr. de beenderen legden van de overleden personen. Ook waren hier begraafplaatsen van 1600 tot 1300 v.Chr. en van 200 tot 400 n.Chr.

Ossuaria.
Ossuaria.

Op sommige ossuaria staat het teken XP (Chi-Rho). Dat betekent niet dat iemand een christen was, maar dat een ossuarium verzegeld was.

Het prachtige uitzicht vanaf deze plaats op de Gouden Poort en de Russische Maria van Magdalena kerk ontgaat geen bezoeker.

Sommige evangelische groepen heffen op deze plaats een gebed aan over het huidige Jeruzalem. Hun handen strekken zich uit naar de stad die zacht wordt verlicht door de zon die achter de Olijfberg is opgegaan en het licht laat stralen op de heilige stad.

In de hof bij Dominus Flevit.
In de hof bij Dominus Flevit.

 (Dit artikel verscheen ook in Israel Aktueel.)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close