Gethsémané

Christenen hebben in de afgelopen eeuwen zorgvuldig een oude olijfgaard op de Olijfberg in gedachten gehouden. De Olijfberg ligt ten oosten van de Tempelberg en de Kidronvallei ligt tussen beide bergen in. Jezus moet vaak op de Olijfberg zijn geweest. De weg van Jeruzalem naar Bethanië voerde namelijk over deze berg.

De namen ‘Olijfberg’ en ‘Gethsémané’ duiden er op dat hier veel olijfbomen stonden. Olijfbomen zijn geliefd vanwege de olie die ze leveren. Volledig rijpe olijven leveren veel olie, maar de kwaliteit is slecht. De onrijpe olijven produceren echter de beste olie, maar ze moeten worden uitgeperst met een molensteen.

Het uitpersen gebeurde blijkbaar in Gethsémané. De naam ‘Gethsémané’ is een Griekse vorm van het Hebreeuwse ‘gath shmaniem’. Dat betekent ‘oliepers’. Olijven kwamen hier onder zware druk te staan. Jezus voelde hier in de nacht van zijn arrestatie de druk van het lijden dat vóór Hem lag. Die druk was zo zwaar, dat er bij Hem hematidrosis ontstond. Dat is het zweten van bloed ten gevolge van doodsangst.

Een van de eeuwenoude olijfbomen in de Hof van Gethsémané. Foto: © Alfred Muller
Een van de eeuwenoude olijfbomen in de Hof van Gethsémané. Foto: © Alfred Muller

Geliefd oord 

De Olijfberg was een geliefd oord in de Byzantijnse periode (324-640 n.Chr.). De berg was nauw verbonden met het leven van Jezus en bood een prachtig uitzicht over Jeruzalem met de heilige plaatsen. Een Spaanse non, die waarschijnlijk Egeria heette en in de jaren 381 tot 384 een reis zou hebben gemaakt naar het Midden-Oosten, schrijft in haar reisverslag dat de geestelijken in het ‘heiligdom van de hemelvaart’ op de Olijfberg samen met de pelgrims afdaalden naar de plek waar Jezus bad. In de zesde eeuw stonden er volgens toenmalige ooggetuigen vierentwintig kerken op de Olijfberg. Daar omheen bevonden zich kloosters met een groot aantal monniken en nonnen.

0603 01958 Kerk van Alle Naties
De Kerk van Maria Magdalena. Foto: © Alfred Muller

Wat kunnen christenen tegenwoordig in Gethsémané en daar om heen zien? Op de ruïnes van oude kerken die op de plek stonden waar Jezus bad, is in 1924 een nieuwe kerk gebouwd. Deze heet Kerk van de Doodsstrijd. De kerk staat overigens ook bekend als Kerk van Alle Naties, omdat zeker vijftien landen meebetaalden aan de bouw.

De hof aan de noordzijde van die kerk heeft veel van zijn oorspronkelijke schoonheid en eenvoud verloren. De tuin met de acht olijfbomen is omgeven door een hekwerk, dat is verhoogd op de plaats waar de alleroudste boom zou staan. De extra afscherming dient om te voorkomen dat hebberige pelgrims stukken schors of bladeren van de boom aftrekken.

Uitlopers

Het is moeilijk vast te stellen hoe oud de bomen zijn. Sommigen beweren dat ze 2000 jaar oud zijn, maar wetenschappers zullen dat niet bevestigen. Het is waarschijnlijk dat de bomen gevormd zijn door uitlopers van bomen uit de tijd van het begin van de jaartelling.

De Kerk van Alle Naties op de Olijfberg. Foto: © Alfred Muller
De Kerk van Alle Naties op de Olijfberg. Foto: © Alfred Muller

De Grot van Gethsémané bevindt zich buiten de hof. Byzantijnse christenen dachten dat de discipelen hier rustten toen Jezus bad. Het was ook hier waar Judas volgens de overlevering Jezus aan de Romeinen overleverde door een verraderskus. De onderaardse grot – zeventien meter lang, negen meter breed en drieëneenhalve meter hoog – is schamel verlicht. Enige fresco’s beelden diverse taferelen uit de evangeliën uit. De grot is een primitief, eenvoudig onderkomen, met een ruw plafond, dat in de afgelopen 2000 jaar nauwelijks veranderd kan zijn. Deze onderaardse kapel is heel geschikt om stil te staan bij het lijdensverhaal.

Zie ook: Fresco van Gethsémané naar museum


2 gedachten over “Gethsémané

  1. Beste Alfred,
    De middelste foto is toch niet de church of all nations, maar de Russisch orthodoxe kerk van Maria Magdalena?

  2. Klopt, bedankt Simon. Staat nu gecorrigeerd.

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close